Nieuwe website Solfic live

WIJCHEN Het Wijchense bedrijf Solfic heeft een nieuwe website. Na een gedeeltelijke live-gang van de Nederlandse versie voor de zomer is de site nu volledig afgerond in zowel de Nederlandse als de Engelse versie.

Solfic levert systemen voor het reinigen van uitlaatgassen. Deze leveren een directe bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving. Het bedrijf is sterk in het slim combineren van katalysatoren, roetfilters en geluiddempers. Voor diverse toepassingen en markten levert het standaard en maatwerk systeemconfiguraties die hun werking ruimschoots in de praktijk hebben bewezen.

Branders en heaters
Voor specifieke toepassingen levert Solfic standaard en maatwerk brandersystemen die opdrachtgevers in staat stellen om hun producten en processen efficiënter en schoner te maken. Zo worden de dieselbranders gebruikt voor het actief regenereren van roetfilters. De in eigen huis ontwikkelde dieselbranders, gasbranders en elektrische heaters worden ingezet om hete gassen of warmte te maken voor industriële toepassingen.

Geschiedenis
Alwin de Kock, de huidige eigenaar en algemeen directeur, richtte Solfic in het jaar 2000 op. Intussen is Solfic en haar zusterbedrijf Solfic Energy & Emission uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf binnen haar vakgebied. De naam Solfic bestaat sinds 2008 en is afgeleid van het Latijnse ‘Sol’ dat zon (=warmte) betekent en ‘Ficio’ (doen, maken). Letterlijk vertaald staat Solfic dus voor ‘warmte maken’.
Solfic heeft inmiddels een uitgebreid netwerk en veel ervaring in de maritieme sector, industrie (thermische processen), high-tech Industrie en rail-infra.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Heijmen beste bunkerbedrijf van 2016

ROTTERDAM Het Nationale Business Succes Award Instituut heeft Bunkerstation Heijmen uitgeroepen tot winnaar 2016 in de Bunkerbranche. Het heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering. ‘Bunkerstation Heijmen weet zijn grote vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Het wordt algemeen als een van de beste organisaties op dit gebied beschouwd.’

heijmen2Bunkerstation Heijmen is als familiebedrijf sinds de oprichting in 1953 actief in de internationale binnenvaart en regelt bunkeringen door heel Europa. Vanuit Millingen aan de Rijn levert het met zijn moderne vloot onder andere gasolie, smeermiddelen en scheepsmaterialen die ook via de tweetalige webshops te bestellen zijn. In 2014 is het bedrijf uitgebreid met een tweede locatie in Rotterdam van waaruit het tevens short-seabunkeringen kan verrichten. De bevoorrading van beide bunkerlocaties geschiedt door hun eigen binnenvaarttanker waarmee zij voor zichzelf en voor derden het transport verzorgen.

Ultramodern
De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Bunkerstation Heijmen een vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen. ‘Innovatie is het sleutelwoord bij Heijmen, want men is continu bezig zijn producten en diensten te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de klant.’

Sinds 1998 wordt er gewerkt met een bunker-winkelschip van 85 meter lang. ‘Een modern schip, compleet dubbelwandig en uitgerust met een ultramoderne bunkergiek’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse nominatiecommissie. ‘De totale capaciteit bedraagt maar liefst 2.000 m3. Aan boord bevindt zich een uniek systeem voor de verwerking van het eigen afvalwater en ook RCI Fuel Purifier-filters op alle gasolie-afleverpunten. Deze zorgen ervoor dat er geen condenswater en micro-organismen voorkomen in de afgeleverde gasolie. Tevens is het bunkerstation onlangs uitgerust met 176 zonnepanelen.’

‘Perfecte service’
De jury prijst met name de grote klant- en servicegerichtheid. ‘Door een perfecte service, dag en nacht, geniet het bedrijf een hoge gunfactor’, vervolgt Zwaan. Men is zeer klantgericht en probleemoplossend bezig. In deze wereld telt snelheid, en dat wordt waargemaakt. Door vakmensen met passie voor het werk die weten wat ze doen en klanten merken dit. Heijmen is hier echt onderscheidend mee.’

De Nominatiecommissie is van mening dat Bunkerstation Heijmen op deze gronden kan worden uitgeroepen tot winnaar in de Bunkerbranche en tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2016. ‘Gedrevenheid, passie, innovatievermogen, durf en visie, plus een sterke focus op de klant maken van deze organisatie een uitgesproken branchewinnaar.’

Beste bedrijven
Het Nationale Business Succes Award Instituut nomineert sinds 2011 jaarlijks de beste bedrijven van Nederland in specifieke branches op basis van strenge selectiecriteria. Een Succes Award wordt op basis van onderzoek toegekend aan ondernemingen die excellente resultaten hebben bereikt in hun branche en een lichtend voorbeeld zijn van succesvol ondernemen. De Nationale Business Succes Award is de eerste en de enige jaarlijkse ondernemersprijs van Nederland, met een eigen televisieprogramma en een hoofdprijs van 100.000 euro.

De missie van het Nationale Business Succes Award Instituut is tweeledig: het delen van actuele innovaties en kennis over de succesfactoren van ondernemingen in Nederland via (crossmediale) aandacht, en het versterken van het succes, de merkbekendheid en de company pride van de genomineerde ondernemingen via deze ondernemersprijs en het platform van de Nationale Business Succes Award.

De huidige editie van Nationale Business Succes Award (2016), inclusief het aanverwante tv-programma De Succesfactor, is gestart in januari en wekelijks tot einde 2016 te volgen op RTL7, zondags om 12:55 uur.

Het verdere verloop van de verkiezing is te volgen via www.nbsa-instituut.nl en www.succesaward.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Blik op de toekomst van scheepvaart en scheepsbouw

ROTTERDAM In het Maritiem Museum in Rotterdam is vanaf 1 oktober de nieuwe tentoonstelling Brainwaves te bekijken. In het museum worden vijf actuele Nederlandse maritieme innovaties getoond en de successen en de tegenslagen van het ontwikkelproces uiteengezet.

afmeren1De innovaties variëren van een opvouwbare container tot een systeem waarmee je met magneten kunt aanmeren. Onmisbare innovaties, maar allemaal liepen ze op een gegeven moment in het ontwikkelproces toch tegen uitdagingen aan, die te maken hebben met financiering, timing of bijvoorbeeld wetgeving. Dergelijke problemen laten zien dat het heel wat doorzettingsvermogen, creativiteit en ondernemerschap vereist om een innovatie uiteindelijk succesvol op de markt te kunnen brengen. Iets waar de bezoeker in deze tentoonstelling alles over leert. En wat voor innovaties gaat de toekomst ons brengen? Allerlei knappe koppen, creatieve breinen en visionairs lieten voor de tentoonstelling hun gedachten hierover gaan.

3D printen
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verwacht dat 3D printing de haven helemaal zal veranderen. ‘Het maakt innovatieve productie dicht bij huis mogelijk en dat heeft consequenties voor de maakindustrie én de containeroverslag.’

De tentoonstelling ‘Brainwaves, maritieme innovaties’ is te zien van 1 oktober 2016 t/m 24 september 2017.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Plannen kabinet onvoldoende voor aanpak problemen infrastructuur

DEN HAAG EVO en Fenedex vinden de plannen van het kabinet niet afdoende om de grote problemen op weg, water en spoor op te lossen. ‘Het kabinet geeft aan een deel van de 1,4 miljard euro extra gereserveerde euro’s te kunnen besteden aan nieuwe projecten. Dat lijkt veel geld, maar is het niet. Alleen al de aanpak van bijvoorbeeld de A1 ’t Gooi die nu nog niet op de projectplanning staat, slokt dat deel van de beschikbare gelden al gelijk op.’

Het kabinet besloot voor de komende periode geld uit de begrotingen van 2029 en 2030 alvast te reserveren voor de aanpak van infrastructurele knelpunten. Daarnaast besloot zij het infrastructuurfonds jaarlijks te vullen met geld van de begrotingsjaren na 2030. Daarmee komt geld vrij om de aanpak van fileproblemen van nu mee te financieren. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

miljpenen2‘Zorgen’
De verladersorganisatie en de vereniging van exporteurs vinden de aangekondigde verlenging van het infrastructuurfonds met een beroep op steeds één begrotingsjaar na 2030 een stap vooruit. ‘Het kabinet geeft immers aan investeringen in infrastructuur in de toekomst te willen borgen op een flexibelere wijze dan nu het geval is’, schrijven EVO en Fenedex. ‘In een steeds sneller innoverende wereld is dat verstandig. Maar tegelijkertijd lijkt het kabinet ook andere zaken dan alleen de aanleg van infrastructuurprojecten te willen betalen uit de infrastructuurpot dan tot nu toe. Dat baart ons wel zorgen.’
EVO en Fenedex melden bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hun zorgen met de Tweede kamer en het ministerie te delen.

‘Nette begroting’
Ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vinden dat het kabinet een nette begroting voor 2017 heeft gepresenteerd. ‘Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling. Maar het kabinet is niet ambitieus genoeg als het gaat om de economie. Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen ruimte bieden, is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land.

De ondernemersorganisaties zijn van mening dat Nederland toe moet naar een nieuw ondernemerselan, nieuwe investeringen en duurzame groei. ‘Visie en gerichte investeringen zijn nodig om een miljpenen1beter Nederland te bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – en om de grote transities waarvoor we staan op succesvolle wijze door te maken.’
De ondernemers wijzen de politiek erop dat het verkiezingsjaar 2017 geen verloren jaar mag zijn.

Vennootschapsbelasting
De ondernemingsorganisaties juichen het toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. ‘Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte.’
‘Positief is ook dat het kabinet dga’s in Nederland heeft verlost van het probleem dat ze geen dividend meer konden uitkeren vanwege hun pensioenverplichting op de eigen balans. Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer worden teruggestort in de BV, zodat dga’s hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen.’

‘Onbegrijpelijk’
MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hebben moeite met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Zij vinden het onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd.

Onbegrijpelijk daarentegen vinden de ondernemers de flinke verhoging van de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB (BMKB). Die beperkt de toegankelijkheid van de regeling in hoge mate, terwijl de BMKB onmisbaar is om bancaire kredietverlening aan het mkb te stimuleren en te ondersteunen.

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland missen verder opnieuw een durfkapitaalregeling die particulieren fiscaal stimuleert om te investeren in het mkb. ‘De eigen vermogenspositie van veel ondernemers is slecht, het aantrekken van risicokapitaal bijna niet te doen. Dat remt hun mogelijkheden om te investeren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Overheid moet stoppen met doorberekenen toezichtskosten’

DEN HAAG De overheid moet stoppen met het doorberekenen van toezichtkosten aan bedrijven. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een advies van de Raad van State. Die stelt dat toezicht een collectief doel dient en daarom uit de algemene middelen betaald moet worden.

Over het nut van toezicht op de naleving van regelgeving bestaat geen enkele twijfel, aldus de ondernemingsorganisaties. Net zomin als over boetes bij niet-naleving van de regels. Het doorberekenen van reguliere toezichtkosten is echter ‘meer dan een stap te ver’. De Nederlandsche Bank (DNB) rekent al 156 miljoen door op jaarbasis. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) brengt 96 miljoen in rekening, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 90 miljoen en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 83 miljoen.

Perverse prikkel
VNO-NCW en MKB-Nederland stellen op basis van de definitie van de Raad van State dat voedselveiligheid, marktordening en een betrouwbaar financieel landschap collectieve goederen zijn. Het toezicht daarop moet dan ook uit de collectieve middelen worden betaald. ‘Er is immers geen sprake van een individueel profijt, maar van profijt voor de totale maatschappij.’ Dat sluit ook aan op het rapport ‘Maat houden’ dat het kabinet zelf heeft opgesteld.

Het doorrekenen van de kosten tast volgens de ondernemingsorganisaties ook de onafhankelijkheid van het toezicht aan. Bovendien krijgen toezichthouders zo een ‘perverse prikkel’ om te sturen op inkomsten in plaats van op naleving en risico.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Grootste omzetdaling binnenvaart in drie jaar

DEN HAAG De omzet in de binnenvaart is in het tweede kwartaal van 2016 met ruim 6% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste daling in drie jaar tijd.

Vooral de lagere tarieven drukten de omzet. In het tweede kwartaal van dit jaar lagen de vrachttarieven in de binnenvaart op het laagste niveau in bijna twee jaar. De waterstanden stonden op een normaal niveau, wat tot gevolg had dat er voldoende schepen waren voor de te vervoeren vracht. Dit had een drukkend effect op de prijzen en daarmee ook op de omzet. Maar ook liep de aanvoer van bulkgoederen en containers in de Nederlandse zeehavens terug.
prijsindex-binnenvaart-16-09-12In de tweede helft van vorig jaar steeg de omzet van binnenschippers vanwege het lage water nog met bijna 9%. In het vierde kwartaal van 2015 waren de tarieven in de binnenvaart zelfs 50% hoger dan in het tweede kwartaal van 2016.

Pessimistisch
Ten aanzien van het derde kwartaal zijn er meer pessimistische dan optimistische binnenvaarders. Ongeveer 90% van de binnenvaartondernemers denkt dat de vrachtprijzen in het derde kwartaal gelijk blijven. Een kleine 9% voorziet een daling van de tarieven, slechts 1% verwacht hogere tarieven. Over de omzet wordt door meer ondernemers negatief dan positief gedacht. Bijna 23 procent van de binnenvaarders denkt dat de omzet daalt en ongeveer twee derde verwacht dat de omzet in het derde kwartaal niet verandert.
Het economisch klimaat ziet ruim 4% van de ondernemers positief in, 5% ziet dat juist verslechteren. De overige 91% verwacht dat het economisch klimaat gelijk blijft. Voor wat betreft de personeelssterkte denkt bijna 12% minder personeel en slechts 1% juist meer personeel nodig te hebben.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Proef met meten van emissies aan boord

DEN HAAG Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft vandaag een Green Deal getekend met brancheorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstituten in de binnenvaart. Doel is om instrumenten te testen op hun bruikbaarheid om aan boord van binnenvaartschepen luchtemissies te meten, het zogenoemde ‘meten aan pijp’. Uiterlijk eind 2018 moet de Green Deal resulteren in een gedeelde visie over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte meetsystemen.

schultz2‘Om de binnenvaart concurrerend te houden is verbetering van de milieuprestaties essentieel’, stelt der minister. ‘Als we geschikte instrumenten hebben om aan boord energieverbruik en emissies te meten, kunnen we zien welke maatregelen en investeringen het meest effectief zijn en zijn we een stap dichter bij zuiniger, schoner en niet te vergeten goedkoper vervoer over water.’

Zes tot acht schepen
TNO ontwikkelde een methode en apparatuur om de praktijkemissies aan boord inzichtelijk te maken. Handhavende organisaties kunnen op basis van die gegevens controleren of de schepen aan de vereiste emissielimieten voldoen. En binnenvaartschippers kunnen hiermee inschatten welke maatregelen zij moeten nemen als ze nog niet aan de eisen voldoen.
Het door TNO eerder voor het wegverkeer ontwikkelde apparaat, Smart Emission Measurement System (SEMS), komt aan boord van zes tot acht schepen. Een half jaar lang wordt daarmee de daadwerkelijke uitstoot van NOx en CO2 gemeten, evenals het brandstofverbruik. Schippers krijgen zo inzicht in hun vaarprofiel en TNO kan hen op basis van de meetgegevens adviseren met welke maatregelen zij uitstoot en verbruik kunnen terugdringen. Ook gebruikt TNO de data voor het ontwikkelen van een online tool die schippers tijdens het varen adviseert hoe dit schoner en zuiniger kan.
De resultaten van het project deelt TNO met het ministerie van I&M en de partners in de Green Deal.

Creativiteit
Partijen hopen met de Green Deal gezamenlijk de creativiteit en het ondernemerschap los te maken om deze innovatie tot stand te brengen. De huidige regelgeving voor de milieuprestaties van binnenvaartschepen is gebaseerd op zogenoemde ‘proefstandmetingen’. Daaraan ontlenen scheepsmotoren hun typegoedkeuring. Proefstandmetingen worden verricht voordat de motoren op de markt komen en zeggen dus weinig over de emissiewaarden in de praktijk. Het aan boord meten van de feitelijke uitstoot kan schippers aanzetten tot ander vaargedrag en tot investeringen in duurzamere motoren of nabehandelingstechnieken zoals filters. Door samen vaardata te meten, delen en analyseren, zetten de schippers, brancheorganisaties en onderzoeksinstituten een belangrijke stap in het daadwerkelijk schoner maken van de binnenvaart.
De Green Deal is een uitwerking van de Maritieme Strategie uit 2015. Ook levert deze een bijdrage aan de uitwerking van de Brandstofvisie uit 2014. Uitkomsten van de Green Deal kunnen hun doorwerking hebben naar internationale regelgeving voor de binnenvaart.

Ondertekenaars
Ondertekenaars van de Green Deal zijn naast minister Schultz: minister Kamp van Economische Zaken, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, Blueco Benelux BV, Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, SGS Nederland BV,  ECN, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute.

Toespraak van minister Schultz van Haegen voor de bijeenkomst bij de ondertekening van de Green Deal Continue On-Board Analyse en Diagnose emissies binnenvaart (COBALD) voor de binnenvaart op 12 september 2016.

Dames en heren,

Allemaal van harte welkom! Dit is een mooi moment voor de Nederlandse binnenvaart. De ondertekening van de Green Deal COBALD is een stap waar u trots op kunt zijn. We gaan pionieren en verkennen om onze koppositie als meest moderne en duurzame binnenvaartvloot te verstevigen.

Waar het om gaat is het on board en real time meten van de emissie: dát willen we mogelijk maken. U gaat de komende 2 jaar kijken wat daarvoor nodig is en op welke manier dit het beste kan worden gerealiseerd. Dat gebeurt aan de hand van concrete praktijktesten.

Dit alles is een hele positieve ontwikkeling. Ik heb er veel waardering voor dat de sector ambitie toont en kansen ziet om met behulp van moderne technologie zichzelf te vernieuwen.

Het belang is helder: het gaat om de concurrentiepositie van de sector ten opzichte van andere mogelijkheden van vervoer. Duurzaamheid is altijd een sterk punt geweest.

 De binnenvaart heeft nog altijd wat dat punt betreft een voorsprong ten opzichte van het wegvervoer. Maar het wegvervoer haalt snel in, dankzij de komst van nieuwe schonere motoren, zoals de Euro VII, en zelfs elektrisch vervoer in de toekomst.

Nieuwe initiatieven zijn dus nodig. En wat nog belangrijker en essentiëler is, is dat je kunt aantonen dat schonere motoren, schonere brandstof en allerlei aanpassingen aan de schepen ook daadwerkelijk effect hebben. Met het huidige systeem van proefstandmetingen is dat niet mogelijk.  

We zien aan de discussies over de autoindustrie hoe belangrijk goed zicht op de praktijk is. We willen ons niet baseren op glimmende folders maar een eerlijk zicht op de praktijk.

Er is ook een Europees belang. De Nederlandse vloot is ongeveer de helft van de West-Europese vloot. Als wij erin slagen om ons meetsysteem te verbeteren weet ik zeker dat dit navolging krijgt van andere landen. Dat is ook wel nodig want het tempo en de schaal van vergroening van de West-Europese vloot laat te wensen over. Ik heb dit in juni ook aan de Kamer gemeld.

De Europese maatregelen die nu bekend zijn laten in ieder geval te weinig resultaat zien om de doelstellingen van 2040 te kunnen halen. Er is een aanvullende aanpak nodig. Ik zal daar in mijn gesprekken in EU en CCR-verband dan ook op aandringen.

Onze Green Deal is daarvoor van belang. Want de basis voor wat voor maatregel dan ook, is dat je real time kunt meten wat het effect is in de praktijk. Daarom is deze Green Deal nationaal en internationaal van groot belang.

Ik weet dat er voor de binnenvaart in technisch opzicht nog heel wat hobbels te nemen zijn. Daarom is het goed dat we samenwerken en dat verschillende initiatieven bij elkaar worden getrokken. Voor de sector als geheel is het beter om een gemeenschappelijk doel te stellen en te profiteren van elkaars kennis en ervaringen.

Ik ben ervan overtuigd dat de sector met zo’n nieuw meetsysteem sterker van wordt. Om maar een paar voorbeelden te noemen:

– De schipper krijgt een beter inzicht in het effect van zijn vaargedrag.
– Binnenvaartondernemers kunnen zich met hun milieuprestaties profileren voor verladers.
– Verladers kunnen met feitelijke emissieprestaties rekening houden bij de keuze van vervoerders.
– Havenbedrijven kunnen aan de hand hiervan de toegang van havens reguleren.
– En op langere termijn kan het de handhaving verbeteren van emissies.

Dat is het wenkend perspectief. En er is dus alle reden om met deze Green Deal daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Meer kansen voor MKB bij aanbestedingen

DEN HAAG Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden.

‘Het kabinet wil het aanbestedingstraject voor zowel overheden als het bedrijfsleven efficiënter laten verlopen’, schrijft Kamp. ‘Daartoe creëren we elektronische procedures die makkelijker toegankelijk zijn. Hierdoor heeft het MKB meer kans om in aanmerking te komen voor opdrachten. Ook biedt de wijziging overheden extra mogelijkheden om via aanbestedingen, samen met bedrijven  innovaties te ontwikkelen om deze vervolgens zonder nieuwe aanbesteding bij deze bedrijven in te kunnen kopen.’

Samenwerking
Uit de vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de aanbestedingswet 2013 bleek dat de lastendruk voor ondernemers en overheden jaarlijks met 184 miljoen euro daalde en dat twee derde van het totaal aantal opdrachten werd gegund aan het MKB. De gewijzigde wet moet dit positieve beeld nog verder versterken en extra ruimte bieden aan het stimuleren van innovatie.
Ondernemers en aanbestedende diensten kunnen afspreken om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te starten. Daarna kan de aanbestedende dienst overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van deze innovatie. Dit zogenoemde innovatiepartnerschap voorkomt dat na een ontwikkeltraject weer een nieuwe aanbesteding nodig is.

‘Beter Aanbesteden’
Om de doelstellingen van de gewijzigde wet te bereiken kondigde minister Kamp dit voorjaar al de start van het traject ‘Beter Aanbesteden’ aan. Daarin gaan ondernemers en aanbestedende diensten op landelijk als regionaal niveau met elkaar aan de slag om kennis te vergroten en meer uit het traject te halen. Uit onderzoek naar de aanbestedingswet blijkt dat vooral in de toepassing van de aanbestedingsregels nog winst te halen is voor overheden en ondernemers.
Centraal in het traject staan drie doelstellingen. Het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Aqualink en TPN-West gaan meer samenwerken

NIJMEGEN De bedrijvenverenigingen Aqualink en TPN-West gaan intensiever met elkaar samenwerken. ‘Door samen op te trekken hopen we allebei meer voor onze leden te kunnen doen’, vertelt Aqualink-voorzitter Wilie Verberck.

Aqualink is de vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. TPN-West behartigt de belangen van ondernemers op de Nijmeegse industrieterreinen Noord- en Oostkanaalhavens en Westkanaaldijk-de Sluis. ‘Een aantal leden van wilieverberckAqualink is ook lid van TPN-West’, vertelt Verberck. ‘Ze zitten op het industrieterrein waar TPN-West de activiteiten ontplooit en de belangen van deze groep bedrijven vertegenwoordigt. Omdat het daar ook watergebonden locaties betreft, komt TPN-West ook in aanraking met watergebonden activiteiten. Dit betekent dat onze belangen in dit soort gevallen parallel lopen en dat we onze belangen kunnen versterken door samen te werken.’

Enthousiaste wethouder
Om de samenwerking Aqualink en TPN-West te versterken, nemen bestuursleden van beide bedrijvenverenigingen zitting in elkaars bestuur. ‘Dit kruislidmaatschap is een goede stap om meer betrokken te raken en aan tafel te zitten als het om watergebonden activiteiten gaat’, verwacht de Aqualink-voorzitter.
De Nijmeegse wethouder Turgay Tankir van economische zaken reageerde volgens Verberck enthousiast op het voornemen tot samenwerking. Tankir vindt dat een goede communicatie kan zorgen voor een betere coördinatie tussen marktpartijen en overheden.

Nieuwe bedrijven
Verberck hoopt dat het aantrekken van het economisch klimaat in de scheepvaart voor meer beweging gaat zorgen in het werkgebied van Aqualink. ‘Het is een goede ontwikkeling om te zien dat ons lid scheepswerf Gelria het inmiddels weer druk heeft. Wel vind ik dat meer regionale watergebonden bedrijven lid zouden moeten zijn. Als het aan mij ligt is dat ook het streven voor de komende jaren. Laatst kwam mij nog ter ore  dat er een terrein aan de Kanaalhaven te koop werd aangeboden. Hoe mooi zou het zijn als we nieuwe bedrijven zouden kunnen interesseren om zich hier te vestigen. Hoe breder het aanbod hoe meer klanten is mijn credo!’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Midden- en kleinbedrijf doet te weinig aan cybersecurity

DEN HAAG Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) neemt te weinig maatregelen op het gebied van cybersecurity. Dit blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2016 van het Nationaal Cyber Security Centrum (NSSC). Omdat updates niet tijdig op systemen worden geïnstalleerd, zijn bedrijven kwetsbaar. Industriële bedrijven updaten niet regelmatig omdat dit kan leiden tot productiviteitsverlies.

Cybercriminelen legden zich het afgelopen jaar massaal toe op ransomware. Ook werd de organisatiegraad van de criminelen steeds hoger. Bedrijven kregen daardoor in toenemende mate te maken met computers en gegevens die ontoegankelijk zijn gemaakt door ransomware. Voor criminelen zijn campagnes met ransomware cyber3eenvoudig uit te voeren. Criminelen houden daarbij rekening met de koopkracht van slachtoffers: bij besmettingen van bedrijven wordt meer losgeld geëist. Daarmee is ransomware de afgelopen jaren gegroeid tot het middel bij uitstek voor beroepscriminelen om geld te verdienen. De klassieke maatregelen van reguliere back-ups en het opdelen van netwerken in secties kunnen de impact van ransomware-aanvallen beperken.

Scriptkiddies
Net als vorig jaar werden het afgelopen jaar veel DDoS-aanvallen waargenomen. Deze aanvallen worden voornamelijk uitgevoerd door criminelen, hacktivisten, cybervandalen en scriptkiddies. Zij vormen een groeiende dreiging. Deze criminele bedrijfstak heeft zich het afgelopen jaar uitgebreid. Zij kunnen met laagdrempelige hulpmiddelen en tegen lage kosten digitale aanvallen uitvoeren. Standaardoplossingen worden online aangeboden en continu verbeterd. Kant-en-klare exploitkits worden verhandeld op ondergrondse marktplaatsen. Malware wordt hierbij als dienstverlening aangeboden, inclusief een helpdesk die dag en nacht bereikbaar is.

‘Op mobiele apparaten groeit
de hoeveelheid malware sterk’

Naast het uitvoeren van deze aanvallen en daarmee het platleggen van websites, infrastructuren en systemen worden DDoS-aanvallen ook gebruikt voor afpersing. Vaak bleken dit echter loze dreigementen.

Op mobiele apparaten groeit de hoeveelheid malware sterk. Deze apparaten vormen een interessant doelwit omdat er steeds meer (financiële) activiteiten mee plaatsvinden. Kwetsbaarheden blijven vaak aanwezig omdat updates niet worden geïnstalleerd of omdat er soms geen updates beschikbaar zijn wanneer apparaten een aantal jaar oud zijn.

Malvertising
Advertentienetwerken zijn nog niet in staat gebleken malvertising het hoofd te bieden. Deze methode van verspreiding van malware blijft populair en is een groeiend probleem dat niet eenvoudig op te cyber2lossen is: de manier waarop advertenties realtime worden ingekocht en aan de gebruiker worden gepresenteerd, gebeurt buiten het zicht van website-eigenaren. Advertentienetwerken controleren de inhoud van advertenties momenteel niet volledig. Gecombineerd met het feit dat veel systemen niet voorzien zijn van de laatste updates zorgt dit voor een groot aanvalsoppervlak. Effectieve bescherming tegen malvertising zonder het verdienmodel van websites te raken vereist fundamentele maatregelen in de manier waarop advertentienetwerken werken.

De kwetsbare mens
Naast technische kwetsbaarheden, de achilleshiel van digitale veiligheid, blijft ook de mens kwetsbaar. Kwaadwillenden blijven hun pogingen om gebruikers aan te zetten tot actie verbeteren. Social engineering is nog altijd populair en vooral succesvol wanneer het gaat om gerichte activiteiten via spearphishing. Het overbrengen van generieke vaardigheden om dreigingen te kunnen herkennen en ernaar te handelen is lastig. Campagnes slagen er niet in deze vaardigheid over te brengen. Campagnes voor het verhogen van het beveiligingsbewustzijn werken vooral wanneer zij gericht zijn op een afgebakend probleem, zoals het regelen van bankzaken via internet.

Download het  Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2016. (PDF, 1,2 MB)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.