Tagarchief: innovatie

Platinum Green Award voor emissieloos schip

ROTTERDAM Green Award introduceert een Platinum label voor binnenvaartschepen die emissieloos varen. De stichting verwacht het eerste binnenvaartschip met zero emissies al in 2018 te kunnen certificeren.

Het Platinum label is volgens Green Award voor binnenvaartschepen ‘die met de tijd meegaan en een aantal uren per dag zonder uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM varen’. ‘De technologische ontwikkelingen gaan in razendsnel tempo. De technologische vooruitgang leidt ertoe dat steeds betere prestaties mogelijk worden. Emissieloos varen komt steeds meer in zicht en biedt kansen om de directe emissie footprint van het schip te elimineren. De uitstoot wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen. Inzet van emissieloze schepen zorgt voor een drastische vermindering van luchtvervuiling en de CO2-uitstoot.’

Stimulans
Green Award certificeert schepen die betere resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en het milieu laten zien, dan wettelijk verplicht is. Het programma voor binnenvaart is in 2011 gelanceerd en het aantal schepen is flink gegroeid, de teller staat nu op 631.

Het platinum label komt als aanvulling op de al bestaande bronzen, zilveren en gouden labels binnen het Green Award programma. Green Award hoopt dat bijvoorbeeld havens het platinum label gaan erkennen, herkennen en omarmen en met passende incentives komen om emissieloos varen verder te stimuleren.

Op termijn hoopt de stichting het platinum label ook te kunnen introduceren in het zeevaartprogramma.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Europese miljoenen voor elektrische Port Liner en ruimer Twentekanaal

BRUSSEL Nederland ontvangt 82,8 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Daarvan gaat 18 miljoen naar de binnenvaart voor onder meer modernisering van het Twentekanaal en de bouw van zes elektrisch aangedreven binnenvaartschepen.

Met de verruiming van het Twentekanaal wordt deze geschikt voor grotere schepen, wat het transport van goederen over water een impuls moet geven. Er wordt daarvoor over een lengte van 33 kilometer gebaggerd. Ook worden de kades in de havens van Hengelo en Almelo vernieuwd en komt er bediening van sluizen op afstand. Europa draagt daar 11 miljoen euro aan bij.

Port Liner
De 7 miljoen euro voor vergroening van de scheepvaart is toegewezen aan Port Liner, een project met alleen maar Nederlandse toeleveranciers. Port Liner wil in augustus 2018 met het eerste klimaatneutrale en emissieloze schip van Nederland gaan varen. Dat wordt het eerste in een serie van zes duurzame schepen. De energie wordt duurzaam opgewekt en opgeslagen in batterijen en accu’s in de vorm van containers die kant en klaar aan boord geplaatst worden. Door de elektrische aandrijving kunnen de schepen ook acht procent meer volume vervoeren dan reguliere dieselschepen.

ERTMS
De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten waaraan subsidie is toegekend zijn namens minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat voorgedragen. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Spoor en weg
Naast de miljoenen voor het water, wordt er ook 32 miljoen euro uitgetrokken voor de inbouw van spoorbeveiligingssysteem ERTMS in Nederlandse goederenlocomotieven die op de verbinding van Rotterdam naar Genua gaan rijden.
De RET in Rotterdam ontvangt een bijdrage van 3,3 miljoen euro voor de bouw van 74 oplaadstations en de aanschaf van 105 elektrische bussen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Damen presenteert 3D geprinte scheepsschroef

GORINCHEM Damen Shipyards heeft in Gorinchem de eerste gecertificeerde 3D geprinte scheepsschroef ter wereld gepresenteerd. De zogenoemde WAAMpeller heeft een diameter van 1,35 meter en een gewicht van 200 kilo.

De schroef werd met behulp van de Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) technologie ‘geprint’ en is ontwikkeld door een consortium van Damen Shipyards, RAMLAB, Promarin, Autodesk en Bureau Veritas.

RAMLAB staat bekend als de grote stimulator van 3D metaal printen in de Rotterdamse haven. Het is het eerste Fieldlab met 3D metaalprinters dat zich richt op de haven gerelateerde industrie. RAMLAB gebruikt 3D metaalprinters voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D ontwerpen en certificering.

Uiteindelijke doel van RAMLAB is om door Research & Development projecten, samen met partners, de WAAM-technologie commercieel inzetbaar te maken. Zo werkt RAMLAB samen met partners toe naar een toekomst waarin onderdelen ‘on demand’ geprint kunnen worden. (Foto Ries van Wendel de Joode)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Minister vergroot mogelijkheid testen autonoom varen

ROTTERDAM Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vergroot de juridische ruimte om te experimenteren en te testen met autonoom varen in de binnenvaart. Dat zei de minister bij de afsluiting van de Smart Shipping Challenge op 30 november in de Rotterdamse haven.

‘Waar mogelijk wil ik een duw in de goede richting geven’, gaf de minister aan. ‘Nederland is testland, ook op het water. Samen met Rijkswaterstaat en de Inspectie denken we mee en kijken we onder welke voorwaarden experimenten uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het dan over binnenwateren en de 12-mijlszone op zee. En ook buiten de grens ga ik me sterk maken om meer innovatie makkelijker te maken. Heel concreet heb ik contact met mijn collega’s van Vlaanderen over de binnenvaart en met Noordzeelanden zoals het Verenigd Koninkrijk over de zeevaart. Samen willen we grensoverschrijdend testen mogelijk maken.’

Sneller kloppen
Van Nieuwenhuizen gaf aan dat haar hart altijd net iets sneller slaat als innovatie om de hoek komt kijken. ‘Misschien komt dat wel door mijn achtergrond. Als klein meisje groeide ik op in een tijd waarin ruimtevaart hot was. Ik keek graag naar Star Trek en de maanlanding was een magisch moment waarin je voelde – hoe klein ik ook was – dat er echte grenzen werden verlegd. En tot op de dag van vandaag laat ik me graag inspireren door pioniers, mensen die de grenzen verkennen met nieuwe uitvindingen, en ik wil ze daar ook bij helpen, bijvoorbeeld met wet- en regelgeving. Alleen al om die reden voel ik me zeer thuis op deze smart shipping challenge. Er is hier een enorme drive zichtbaar en voelbaar om te vernieuwen en de grenzen te verleggen om de scheepvaart slimmer te maken. Nederland heeft op dat gebied een traditie hoog te houden. Vernieuwen zit in ons DNA. We zijn een land dat de duikboot heeft uitgevonden, de baggermolen, de zeekaart, en recent ook de opvouwbare container.’

Niet vanzelfsprekend
Dat investeren in vernieuwing in de binnenvaart niet vanzelfsprekend is, dat zei de minister zich maar al te goed te realiseren. ‘Zeker de binnenvaart bestaat uit kleine zelfstandigen voor wie elke euro telt. Belangrijk dat hier vandaag ook ondernemers bij zijn om zich te oriënteren. Weet wat er te koop is, blijf niet alleen doorgaan op dezelfde weg, zoek de samenwerking op. Want ook voor de binnenvaart ligt een uitdaging om schoner en zuiniger te varen. Ik realiseer me dat innovatie jullie werk verandert. Het is belangrijk dat de opleidingen aansluiten bij het werk van de toekomst. Om die aansluiting te waarborgen ben ik in gesprek met het maritieme onderwijs.

De uitgangspositie voor de binnenvaart is volgens Van Nieuwenhuizen goed. ‘De sector is sterk. Alleen al de Nederlandse zeehavens zijn goed voor bijna 6% van de economie. Ruim 370.000 mensen verdienen hier hun brood. Het goederenvervoer door de binnenvaart zien we de komende jaren stijgen met gemiddeld 2,6% per jaar.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gratis testtijd bij MARIN voor maritieme MKB’ers

WAGENINGEN MARIN biedt ook dit jaar maritieme MKB’ers gratis tanktijd aan voor het testen van innovatieve ideeën. Het aanbod is bedoeld voor MKB’ers die van een nieuw maritiem concept willen kijken of het werkt, willen verbeteren of demonstreren. Inschrijven kan tot en met 31 december 2017.

Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten. Als voorbeeld geeft MARIN drijvende windturbines, zonnepanelen en grote vliegers voor het opwekken van windenergie. In 2017 werd de gratis tanktijd aangeboden aan Tocardo, Ampyx Power, Aurelia BV, Oceans of Energy en Blue21. Voor deze projecten zijn de meeste proeven ondertussen uitgevoerd.

Tanktijd
De vijf geselecteerde projecten voor 2018 krijgen allemaal twee weken tanktijd, inclusief voorbereidingen en testtijd, in het MARIN Concept Basin of het MARIN Shallow Water Basin. Deze twee weken is inclusief een ervaren experimentator, die de systemen bedient en de klanten helpt bij het uitvoeren van de proeven. Ook inbegrepen is een voorbereidende dag voor inhoudelijk overleg met een ervaren project manager en een project engineer. Met elkaar bespreken ze het concept, de beste aanpak van de proeven en de benodigde ondersteuning. Het totale aanbod is ruwweg 40.000 euro waard per project.
Klanten kunnen hun eigen modellen meenemen en zelf meewerken bij de proefuitvoering. MARIN kan de modellen natuurlijk ook maken, maar brengt daarvoor dan wel kosten in rekening. Datzelfde geldt voor analyses en rapportage. Ervaring leert dat deelnemers zelf nog zo’n 20.000 tot 30.000 euro investeren in deze proeven.

MARIN benadrukt dat alles confidentieel gebeurt en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven geheel van de MKB’er zelf is. Het MARIN-aanbod is ook geen overheidssubsidie. MARIN ziet het als haar bijdrage aan Nederlandse maritieme innovatie.

Inschrijven
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich middels het inschrijfformulier aanmelden met een beschrijving van hun concept en de tests die ze zouden willen uitvoeren. De deadline is 31 december 2017. MARIN zelf selecteert uit de inzendingen de meest innovatieve en kansrijke projecten.

Ga naar www.marin.nl/mkb voor meer informatie en om aan te melden via het inschrijfformulier. Of neem contact op met Jaap de Wilde, 0317-493493 of via email j.dewilde@marin.nl. (Foto Marin)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Binnenvaart moet grootschalig innoveren’

STRAATSBURG Eén van de grote uitdagingen voor de binnenvaart voor de komende jaren is het op een grotere schaal op de markt toepassen van innovaties. Innovaties beperken zich nu nog te vaak tot enkele schepen. Dat constateert de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in haar laatste marktobservatie voor de binnenvaart.

‘Op verschillende plaatsen worden innovatieve projecten gelanceerd en de nieuwe schepen die in de vaart worden gebracht, laten zien dat deze sector wel het een en ander in zijn mars heeft’, schrijft de CCR. ‘Dit geldt zeker voor de passagiersvaart, waar ongeveer een kwart van de nieuwe schepen die in 2016 te water werden gelaten, aangedreven wordt met diesel-elektrische motoren. Ofschoon er dus wel degelijk aan innovatie gedaan wordt, beperken de innovatie zich tot enkele, individuele schepen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de diverse innovatieve maatregelen om in de binnenvaart de emissies te reduceren.’

De CCR constateert ook dat de binnenvaartvloot ‘vrij oud’ is. Drogeladingschepen hebben een gemiddelde leeftijd van 50, tankschepen van 39 jaar. ‘De benuttingsgraad van de vloot ligt nog steeds rond de 55 tot 85%, al naar gelang het type schip, en ligt daarmee nog steeds onder het niveau dat voor de economische crisis werd waargenomen. De omzet in de sector wordt sterk beïnvloed door de fluctuerende vrachtprijzen.’

Vloot krimpt
De Europese binnenvaartvloot kromp vorig jaar met 2,8%. Zowel in de tankvaart als de drogelading daalde het totaal aantal schepen en het tonnage. Het tonnage per schip blijft nog wel toenemen. Uit de marktobservatie blijkt eveneens dat het vervoer over de Rijn vorig jaar met 3% tot 5% steeg. Vooral het vervoer over water van containers, afval en chemische producten over de Rijn steeg met procenten. Hetzelfde geldt voor de staalnijverheid aan de Boven-Donau, waar een grotere bedrijvigheid het vervoer van ertsen en staalproducten over de Donau aanzienlijk bevorderde.

Het voorgaande jaar heeft volgens de CCR echter ook laten zien dat de binnenvaartactiviteit niet alleen afhangt van de algemene economische context. ‘Ook de conjuncturele ontwikkeling binnen de sector kan een grote invloed hebben. De Franse binnenvaart ondervond bijvoorbeeld de negatieve gevolgen van de slechte oogsten in de zomer van 2016. Ook de vaaromstandigheden spelen een belangrijke rol en de vaart op de Rijn en de Donau kreeg zowel aan het einde van 2015 als 2016 te kampen met laagwater. De staat van onderhoud en de capaciteit van de infrastructuur van de binnenvaarwegen spelen ook een rol voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de vervoersprestatie van de binnenvaart.’

Positief
De CCR verwacht voor de nabije toekomt een stijging in het vervoer van goederen in het algemeen en voor de binnenvaart in het bijzonder. ‘De Europese Unie toont sinds 2013 een zij het beperkte, maar toch gestage economische groei en in 2016 is het BBP in de eurozone dan ook gestegen met 1,7%. Deze economische omstandigheden zullen, in het licht van de industriële productie en de groei van de handel, naar verwachting in de nabije toekomst positief blijven.’

Het binnenvaartvervoer heeft nog steeds een intermodaal aandeel van 6% van het totale goederenvervoer in de Europese Unie. Dit aandeel ligt op bijna 40% in landen met een dicht waterwegennet met grote vaarwegen en goede verbindingen met zeehavens zoals Nederland. Vervoer door de binnenvaart heeft daardoor volgens de CCR een groeipotentieel. ‘Het vindt plaats binnen een multimodale context en met name innovatie biedt mogelijkheden om een efficiëntere aansluiting op andere vervoersdragers tot stand te brengen, de concurrentiekracht te verhogen en de
milieuvriendelijkheid te verbeteren.’

Binnenhavens
Binnenvaarthavens zijn volgens de CCR ‘van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de binnenvaart’. ‘Zij zijn, net als de zeehavens, de plaatsen waar de binnenvaart aansluit op andere vervoersdragers. Een goede haveninfrastructuur en het promoten van binnenvaartvervoer door havens kan een belangrijke positieve bijdrage vormen in de verdere ontwikkeling van deze vervoerswijze. Door de activiteiten van de binnenvaarthavens nader onder de loep te nemen, kan vastgesteld worden wat de tendensen en specialisaties in de afzonderlijke havens zijn, waardoor ook een beter inzicht kan worden verkregen in de verschillende initiatieven van de havens om de binnenvaart te bevorderen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Eerste gecertificeerde 3D geprinte schroef is klaar

ROTTERDAM Damen Shipyards heeft in het RAMLAB in Rotterdam voor het eerst in de wereld een schroef 3D laten printen. Deze door Bureau Veritas gecertificeerde WAAMpeller heeft een diameter van 1,35 meter en weegt 400 kilo.

De naam WAAMpeller slaat op het proces waarmee de schroef wordt geprint, het zogenoemde Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM). Dat gebeurde in het RAMLAB (Rotterdam Additive Manufactoring Laboratorium) van het Innovation Dock op het voormalige RDM-terrein in Rotterdam. De geprinte schroef is gemaakt van een legering van nikkel, aluminium en brons (NAB) en is gebaseerd op een ontwerp van Promarin, een van de bedrijven waar Damen in het project mee samenwerkt. Het is de schroef die vrijwel altijd standaard wordt gemonteerd onder de Stan Tug 1606 van de scheepsbouwer. Andere deelnemers in het consortium zijn softwareleverancier Autodesk, voor het ontwerpen van de schroeven op de computer, en Bureau Veritas, het classificatiebureau dat de schroef certificeerde.

Tweede schroef
Nu de propeller is geprint, gaat Damen binnenkort een tweede schroef 3D printen. ‘We beginnen later deze maand met de productie van de tweede schroef’, vertelt Kees Custers als projectleider van het Damen’s Research & Development department. ‘Daarin passen we alles toe wat we bij de eerste schroef hebben geleerd. Deze tweede schroef willen we later dit jaar voor een van onze sleepboten gaan gebruiken. Onze ambitie is aan te tonen dat de onderzoeksfase voor 3D-printen in de maritieme sector voorbij is, en dat 3D-printing nu echt in de sector kan worden toegepast.’
Damen gaat er vanuit dat de 3D-printtechniek kan bijdragen aan verlaging van de bouwkosten van schepen. ‘Het WAAMpeller-project draagt bij aan dit doel omdat het niet alleen een belangrijke vooruitgang in 3D-printen betekent, maar het heeft ook de potentie om goede resultaten te behalen op het gebied van het optimaliseren van toekomstige scheepsontwerpen’, zegt hoofd onderzoek Don Hoogendoorn van Damen.

Studenten
De zoektocht naar de printmogelijkheden voor scheepsschroeven begon voor Damen ongeveer een jaar geleden. Het was het resultaat van een van de onderzoeksprogramma’s binnen het scheepsbouwconcern die door studenten werden gedaan. ‘Drie studenten van de Technische Universiteit Delft onderzochten voor ons de mogelijkheden voor het 3D-printen van scheepsonderdelen’, vervolgt Custers. ‘Wat vrij uniek is aan deze groep van vijf bedrijven is, dat er niet alleen een gezamenlijk belang is, maar dat de bedrijven ook individuele doelstellingen hebben. Dit leidt tot een zeer productieve en coöperatieve sfeer in dit zeer spannende project.’

Kilo per uur
Om metalen onderdelen te printen, beschikt het Innovation Dock van RAMLAB inmiddels over twee robots. Een van de opstellingen is vier bij drie meter groot waarmee bijvoorbeeld scheepsschroeven kunnen worden geprint. De andere robot kan over een rails van zes meter schuiven om bijvoorbeeld hijshaken te lassen. Met dit systeem kunnen objecten worden geprint met een omvang van meer dan een kubieke meter. De werking van de lasrobots is gebaseerd op de WAAM-techniek. dit is volgens RAMLAB-directeur Vincent Wegener tot nu toe de beste techniek om grote metalen objecten te printen. Bij WAAM wordt gebruik gemaakt van een elektrische vlamboog als warmtebron en staaldraad als grondstof. De lasrobot heeft een magazijn voor 250 kilo staaldraad. Op die manier kunnen met het grootste gemak objecten van twee bij twee meter worden geprint, meer dan voldoende dus voor de WAAMpeller. Met de kleine lasrobot wordt momenteel een snelheid behaald van een kilo metaal per uur. Het printen van de WAAMpeller neemt dus nog wel enige tijd in beslag. Bij de ingebruikname van de lasrobot noemde Wegener het ‘vooral een uitdaging om de software goed te krijgen’. Met verbeterde software zou het eindproduct voorspelbaar moeten worden, zodat het kan worden gecertificeerd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

 

Vessel Train moet kleiner schip rendabeler maken

ROTTERDAM De Vessel Train moet het gebruik van kleinere schepen in de binnenvaart rendabeler maken. In het zogenoemde NOVIMAR-project gaan 22 partners uit negen Europese landen in vier jaar tijd dit geheel nieuwe transportconcept onderzoeken en ontwikkelen.

De Vessel Train is gebaseerd op platooning, waarmee bijvoorbeeld het wegtransport al geruime tijd experimenteert. Een bemande ‘Leader Vessel’ wordt daarbij gevolgd door één of meer ‘Follower Vessels’ met minder of zelfs zonder bemanning. Het verwachte kostenvoordeel moet het gebruik van kleinere schepen rendabeler maken. En daardoor kan meer transport binnen stedelijke gebieden worden verplaatst van de weg naar het water.

Kick-off
Onlangs vond de internationale kick-off plaats van het project. De projectpartners verzamelden zich voor de eerste General Assembly op de RDM Campus in Rotterdam. Tijdens deze General Assembly vond een aantal workshops plaats. Hierin scherpten ruim veertig deelnemers de gezamenlijke uitgangspunten voor succesvolle Vessel Train-varianten aan. Onder meer kosten- baten analyse, navigatie en control technologie, nieuwe scheepsconcepten en veiligheid en regelgeving kwam aan bod.

Netherlands Maritime Technology (NMT) coördineert het project NOVIMAR (NOVel Inland waterways transport and MARitime transport). Het project wordt ondersteund met een bijdrage uit het Europese Horizon 2020 programma. In het consortium van 22 partners doen vanuit Nederland naast NMT ook Autena Marine, MARIN, Deltares, het Expertise- en Innovatie-Centrum Binnenvaart (EICB), TU Delft en Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) mee aan NOVIMAR.

Uitdagingen
De afdeling Maritieme & Transport Techniek (M&TT) van de Technische Universiteit in Delft richt zich in het onderzoek op de uitdagingen in het scheepsontwerp om het varen met autonome schepen mogelijk te maken. Ook wordt onderzoek gedaan naar het transportsysteem dat nodig is om de schepen zonder bemanning te kunnen laten varen en worden de verschillende mogelijke implementatievormen van het platooning concept geëvalueerd.

De wetenschappers zien de bijdrage van Europa als ‘een aanzienlijke versterking van hun onderzoeksinspanningen om het autonoom varen mogelijk te maken’. Eind vorig jaar kwamen wetenschappers van de TU Delft al met de voorspelling dat rond 2030 zee- en binnenvaartschepen gaan varen die geheel zonder tussenkomst van mensen hun werk doen. Onbemande schepen die worden gevaren door een bemanning aan de wal en platooning beschouwen de wetenschappers nog slechts als een tussenstap.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Hybride varen met de techniek van windmolens

BAAK De binnenvaart moet vergroenen en de strenge nieuwe Europese eisen verlangen dat de uitstoot van de motoren in de binnenvaart flink omlaag gaat. Pasman Motoren & Aggregaten uit het Gelderse Baak zet hiervoor in op hybride varen met de bewezen techniek van Siemens, afkomstig van de windmolenindustrie.

De basis voor het huidige Pasman Motoren & Aggregaten werd een kleine 40 jaar geleden al gelegd door de vader van de huidige directeur Willem Pasman. Hij begon kleinschalig met het reviseren van auto-, truck- en tractormotoren, bijvoorbeeld het reviseren van cilinderkoppen. Eind jaren negentig belandde het bedrijf in Nijmegen, nu zit het bedrijf in Baak. Het bedrijf is inmiddels specialist op het gebied van revisie, verkoop, service en onderhoud van motoren, aggregaten en WKK-installaties. Maar Pasman ontwikkelt en bouwt ook zelf producten, onder meer geluidsisolerende omkastingen, generator- en pompsets en besturingssystemen. Bovendien levert het bijdragen aan innovatieve milieuprojecten. Zo staat bij het bedrijf een container met 55 accu’s die met zonnepanelen gevoed gaan worden en de energie gaan leveren voor een grote telescoop in Zuid-Amerika. Pasman telt inmiddels 25 werknemers. In de moderne en goed uitgeruste werkplaats verrichten de monteurs alle mogelijk revisie en assemblagewerkzaamheden. In de hal van 2000 vierkante meter worden ook de meest voorkomende constructiewerkzaamheden verricht.

Hybride varen
Pasman levert motoren van de merken Caterpillar, John Deere en Yanmar. Het bedrijf begint inmiddels steeds meer van de strengere Stage V eisen waaraan de nieuwe motoren die vanaf 2020 in binnenvaartschepen worden geplaatst moeten voldoen. ‘We hebben de afgelopen jaren wel veel revisiewerk gedaan. Maar je hoort nu toch wel weer een beetje voorzichtig van de schippers dat het iets beter gaat in de binnenvaart. Ze beginnen zo langzamerhand weer te denken aan investeren.’

Voor de vergroening van de binnenvaart zet Pasman in op hybride varen, bijvoorbeeld diesel-elektrisch. Hiervoor ging het bedrijf een samenwerkingsverband aan met Siemens. ‘Siemens levert hiervoor een kant en klaar product. De techniek die ze hiervoor gebruiken is afkomstig van de windmolens. Dit is goed vergelijkbaar met de scheepvaart, een windmolen zou je ook kunnen zien als een langzaamloper. Het geavanceerde besturingssysteem van Siemens zorgt hierbij automatisch voor de beste belastinggraad van de motor. Want de meeste 110 meter schepen gebruiken misschien maar de helft van het vermogen. En met hybride varen kan je daar onbeperkt mee gaan spelen. Met een elektromotor van 100 kW kan je kortstondig een tandje bijzetten mocht je meer vermogen nodig hebben. Maar je kan met een groot accupakket aan boord ook tijdens de vaart de accu’s opladen en in de havens puur elektrisch gaan varen. Hierdoor verbruik je niet alleen minder brandstof, maar is er ook minder slijtage. Daardoor gaan de kosten voor de schipper omlaag.’

Reviseren
Dat de binnenvaart moet vergroenen is volgens Pasman wel duidelijk. Samen met branchevereniging VIV probeert hij een goede middenweg te vinden om de binnenvaart te kunnen laten voldoen aan de nieuwe emissie eisen. ‘Via allerlei werkgroepen blijf ik op de hoogte van wat wel en niet mag. Want je moet natuurlijk geen zaken leveren die niet gebruikt mogen worden.’ Pasman heeft nog wel een tip voor de binnenvaartschippers. ‘Als je voor 2020 nog een nieuwe motor plaatst, mag je deze volgens de regels oneindig blijven reviseren.’

Meer dan binnenvaart
Hoewel de binnenvaart nog steeds een gewaardeerde en belangrijke klant is van Pasman, is het bedrijf ook in andere markten actief, vaak overigens wel water gerelateerd. Want volgens Pasman maakt het vrijwel niet uit waar je een generatorset voor gebruikt. ‘Die zijn voor alle takken hetzelfde.’ Bijvoorbeeld in de natte aannemerij. In de hal staat dan ook een Caterpillar generatorset voor een zandzuiger. Het schip ligt nu voor ombouw op de werf van Gerlien van Tiem in Druten. Maar Pasman levert ook industriële generatorsets als noodstroomvoorziening voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en gasmotoren en warmtekrachtinstallaties voor onder meer hotels, tuinders en waterzuiveringsinstallaties. ‘En deze industriële motoren voor bijvoorbeeld heftrucks, shovels en kranen voldoen al aan de strenge eisen. Alles zit er vanaf de fabriek al standaard op, zoals een katalysator. De binnenvaart zit nog steeds op de eisen van stage 3a. Maar als je kijkt naar de uitstoot per vervoerde tonnen, dan wint de binnenvaart het natuurlijk nog steeds makkelijk van het wegvervoer.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Een hele middag praten over smart shipping

AMSTERDAM Kwartiermaker Laurens Schrijnen van de Smart Shipping Challenge nodigt iedereen uit om 15 juni naar de SMASH-UP #2 in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te komen.

Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe te komen tot het uiteindelijke resultaat van het project. Dit wordt 30 november gepresenteerd. ‘Die dag laten ondernemers en vaarwegbeheerders zien wat er mogelijk is als we de scheepvaart slim informatiseren en schetsen ze de contouren van de schepen van de toekomst’, vertelt Schrijnen. ‘Tijdens de SMASH-UP #1 in maart bleken beloftevolle initiatieven ruim voorradig. Tijdens SMASH-UP #2 zetten we de volgende stappen, maken we de locatie van de Challenge bekend en maken we verdere afspraken en coalities om van de Smart Shipping Challenge 2017 een succes te maken.’

SMASH-UP #2 wordt donderdag 15 juni van 13.00 tot 17.00 uur gehouden in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Aanmelden kan via de website van de Smart Shipping Challenge.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook