Tagarchief: ICT

‘Autonoom varen in de binnenvaart is dichterbij’

AMSTERDAM Big data bedrijf Xomnia heeft een exclusief partnership gesloten met Shipping Factory van binnenvaartondernemer Remco Pikaart. Bedoeling is om de technologie van Xomnia’s self-driving boat door te ontwikkelen voor de binnenvaart. De eerste zelfvarende boot op basis van artificial intelligence is inmiddels aan het testvaren in de Amsterdamse grachten.

Met de samenwerking is volgens beide partijen autonoom varen in de binnenvaart weer een stuk dichterbij gekomen. Pieter Boon, partner van Xomnia en initiatiefnemer van de self-driving boat, verwacht flink wat data te kunnen verzamelen. ‘Jaarlijks verscheept Shipping Factory een kleine 100.000 containers tussen Rotterdam, Antwerpen, het Ruhrgebied, Düsseldorf en Keulen. De tientallen reizen per maand is een goede basis voor het eerste zelfvarende binnenvaartschip. Onze artificial intelligence technologie zijn we nu aan het toepassen op de Xomnia boot. Het is fantastisch dat we daarna de technologie, door deze exclusieve partnership, kunnen doorontwikkelen voor de binnenvaart.’

Missing link
Beide partijen vonden elkaar tijdens de Smart Shipping Challenge’17. ‘Na een paar keer te hebben meegevaren tijdens het testen van de self-driving boat van Xomnia wist ik, deze toepassing ontbreekt nog bij ons in de binnenvaart’, zegt Pikaart. ‘Dit is voor Shipping Factory de aanleiding om artificial intelligence ook in de binnenvaartsector te introduceren. Lange tijd dacht ik, onze branche denkt te ingewikkeld over autonoom varen en daarbij komt dat de ontwikkelingen lang duren. De kennis van Xomnia vormt voor ons de perfecte aanvulling om autonoom varen dichterbij te laten komen in de binnenvaart.’ (Foto Xomnia)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Minister vergroot mogelijkheid testen autonoom varen

ROTTERDAM Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vergroot de juridische ruimte om te experimenteren en te testen met autonoom varen in de binnenvaart. Dat zei de minister bij de afsluiting van de Smart Shipping Challenge op 30 november in de Rotterdamse haven.

‘Waar mogelijk wil ik een duw in de goede richting geven’, gaf de minister aan. ‘Nederland is testland, ook op het water. Samen met Rijkswaterstaat en de Inspectie denken we mee en kijken we onder welke voorwaarden experimenten uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het dan over binnenwateren en de 12-mijlszone op zee. En ook buiten de grens ga ik me sterk maken om meer innovatie makkelijker te maken. Heel concreet heb ik contact met mijn collega’s van Vlaanderen over de binnenvaart en met Noordzeelanden zoals het Verenigd Koninkrijk over de zeevaart. Samen willen we grensoverschrijdend testen mogelijk maken.’

Sneller kloppen
Van Nieuwenhuizen gaf aan dat haar hart altijd net iets sneller slaat als innovatie om de hoek komt kijken. ‘Misschien komt dat wel door mijn achtergrond. Als klein meisje groeide ik op in een tijd waarin ruimtevaart hot was. Ik keek graag naar Star Trek en de maanlanding was een magisch moment waarin je voelde – hoe klein ik ook was – dat er echte grenzen werden verlegd. En tot op de dag van vandaag laat ik me graag inspireren door pioniers, mensen die de grenzen verkennen met nieuwe uitvindingen, en ik wil ze daar ook bij helpen, bijvoorbeeld met wet- en regelgeving. Alleen al om die reden voel ik me zeer thuis op deze smart shipping challenge. Er is hier een enorme drive zichtbaar en voelbaar om te vernieuwen en de grenzen te verleggen om de scheepvaart slimmer te maken. Nederland heeft op dat gebied een traditie hoog te houden. Vernieuwen zit in ons DNA. We zijn een land dat de duikboot heeft uitgevonden, de baggermolen, de zeekaart, en recent ook de opvouwbare container.’

Niet vanzelfsprekend
Dat investeren in vernieuwing in de binnenvaart niet vanzelfsprekend is, dat zei de minister zich maar al te goed te realiseren. ‘Zeker de binnenvaart bestaat uit kleine zelfstandigen voor wie elke euro telt. Belangrijk dat hier vandaag ook ondernemers bij zijn om zich te oriënteren. Weet wat er te koop is, blijf niet alleen doorgaan op dezelfde weg, zoek de samenwerking op. Want ook voor de binnenvaart ligt een uitdaging om schoner en zuiniger te varen. Ik realiseer me dat innovatie jullie werk verandert. Het is belangrijk dat de opleidingen aansluiten bij het werk van de toekomst. Om die aansluiting te waarborgen ben ik in gesprek met het maritieme onderwijs.

De uitgangspositie voor de binnenvaart is volgens Van Nieuwenhuizen goed. ‘De sector is sterk. Alleen al de Nederlandse zeehavens zijn goed voor bijna 6% van de economie. Ruim 370.000 mensen verdienen hier hun brood. Het goederenvervoer door de binnenvaart zien we de komende jaren stijgen met gemiddeld 2,6% per jaar.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CoVadem Team wint niet, maar ziet volop kansen

ROTTERDAM Het team van CoVadem heeft maandagavond tijdens het Maritime Awards Gala niet een van de awards weten binnen te slepen. Desondanks blijft het team vastberaden.

‘Met de nominatie heeft ons initiatief weer veel publiciteit opgeleverd’, meldt het team bestaande uit Desiré Savelkoul van Autena Marine, Meeuwis van Wirdum van het MARIN en Henk van Laar van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). ‘We zijn als CoVadem team dan ook meer dan vastberaden om van CoVadem een succes te maken. We hebben diverse lopende initiatieven en zien volop kansen die we de komende periode verder gaan verkennen.’

Vaardieptemetingen
CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem Box’) om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

Ondersteuning
De drie initiatiefnemers van CoVadem zetten begin oktober hun handtekening om van CoVadem van een onderzoeksinitiatief een zelfstandige onderneming te kunnen maken. ‘Het moet de basis worden voor een nieuwe organisatie, gericht op het realiseren van continuïteit en groei voor CoVadem. Met die basis komen we als initiatief ook in aanmerking voor nieuwe ondersteuningsmogelijkheden zoals een EU programma, waar we als kennisinstellingen normaliter niet voor kwalificeren. Recent hebben wij dan ook een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend, die, mits succesvol in de beoordeling, ons in staat zal stellen in de komende jaren de benodigde opschaling te gaan realiseren.’

Co2Vadem+
Inmiddels is er met Co2Vadem+ ook al een vervolg gekomen op CoVadem. Hierin wordt beoogd de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren.
In Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord. Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.
De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.
 

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Elektronisch melden tankers vanaf eind 2018

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert met ingang van 1 december 2018 een elektronische meldplicht in voor de tankvaart. Tot nu toe geldt de elektronische meldplicht alleen voor samenstellen en schepen met containers aan boord.

Het elektronische melden geldt vanaf 1 december 2018 voor alle motortankschepen en samenstellen van motortankschepen, tankduwbakken en sleeptankschepen. De verplichting geldt voor zowel beladen als onbeladen schepen. Met de invoering van het elektronisch melden komt ook een einde aan de meldplicht bij het passeren van een verkeerscentrale, tenzij teken B.11 wordt gebruikt dat aangeeft dat de marifoon gebruikt moet worden.

De CCR nam het besluit tot het verplicht elektronisch melden voor de tankvaart na een hoorzitting in maart van dit jaar. Daarin werd volgens de CCR het belang van elektronisch melden door de binnenvaartsector erkend. Volgens de CCR vermindert het elektronisch melden de administratieve lasten voor de schipper en verbetert de kwaliteit van de gegevens die aan de autoriteiten worden verstrekt. ‘Deze vereenvoudiging wordt vooral mogelijk gemaakt door het gebruik van Inland AIS. Deze vorm van gegevensoverdracht draagt bij aan de veiligheid van de scheepvaart.’
De CCR wijst er ook nog op dat de verplichting tot elektronisch melden in de toekomst ook ‘tot andere soorten vaartuigen uitgebreid zou kunnen worden’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaartschippers positief over CoVadem

ROTTERDAM Binnenvaartondernemers zijn positief over CoVadem. Na een uurtje klikken en testen in de eerste oplevering van de applicatie, bleken de reacties positief. Er waren echter ook nog wensen. ‘Voldoende om een volgende slag te maken en weer een stap dichterbij de ambitie van CoVadem te komen’, melden de initiatiefnemers.

Binnenvaartschippers verzamelen in CoVadem (coöperatieve vaardieptemeting) tijdens de vaart informatie over vaardiepte en gedrag van de rivieren. De verzamelde informatie wordt centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt met rivierkundige kennis. Schippers kunnen hierdoor scherper afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities.

‘Grote stappen gemaakt’
Om de informatie op een inzichtelijke manier te delen met de scheepvaart wordt er gewerkt aan een mobiele applicatie. De eerste versie hier van werd onlangs gepresenteerd aan binnenvaartondernemers.
In de eerste oplevering worden de waterstanden en waterdiepten gepresenteerd bij de meetstations in Nederland en Duitsland, zowel actuele waarden als voorspellingen voor de komende dagen. ‘Naast de ontwikkeling van slimme algoritmen zijn er grote stappen genomen in het onderliggende database- en ICT-systeem, de sensormonitoring aan boord en omrekening van sensorwaarden naar begrijpelijke indicatoren. Zoals te zien in de applicatie: informatie over de af te leggen route en de prestatie van het schip: waterdiepte, waterniveau, brandstofverbruik.’
CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart.

Nieuw jasje
Nu CoVadem de stap heeft gemaakt van onderzoeksproject naar marktintroductie, is ook de website vernieuwd. Bezoekers verwachten volgens de initiatiefnemers op de website andere informatie te vinden. ‘We zijn daarom met een schone lei begonnen en hebben een compleet nieuwe website gebouwd, met een frisse layout en geactualiseerde, zakelijke informatie. Het jasje is ‘op de groei’ gemaakt, zodat we gemakkelijk kunnen uitbreiden. Met onze vernieuwde site willen we niet alleen onze belangrijkste klanten, binnenvaartondernemers, aanspreken, maar ook andere belanghebbenden die baat kunnen hebben bij CoVadem. Vaarwegbeheerders, waterbouwers, onderzoekers en kennisinstellingen vinden er informatie die voor hen interessant is. De website is onze centrale informatie-‘hub’ waar je alles moet kunnen vinden over CoVadem, hoe het werkt, wat de voordelen zijn en welke producten en diensten je af kunt nemen.’ (Foto Deltares)

www.covadem.eu

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CoVadem als basis voor Vessel Train systeem

BRUSSEL De Vessel Train is een mooi initiatief, een schip vaart voorop als een leider, de overige schepen volgen. Maar om dit ‘treintje’ zo goed mogelijk te laten varen, moet wel een systeem worden ontwikkeld en gebouwd, dat niet alleen realtime de waterdiepte op de rivier meet, maar ook kan voorspellen. Het Nederlandse Marin, Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Deltares en Autena Marine gaan daarvoor zorgen.

Deze informatie is nodig om de Vessel Train op de binnenwateren zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de te volgen route en de aanbevolen snelheid. Het systeem dat daarvoor nodig is, is gebaseerd op een al bestaande applicatie waarmee op ongeveer 50 binnenvaartschepen nu al deze informatie wordt verzameld, CoVadem. De gegevens worden op de wal opgeslagen en straks verder verspreid onder de schippers. Voor gebruik op de Vessel Train, worden nieuwe functionaliteiten aan dit systeem toegevoegd. Zo wordt de opgeslagen data gefilterd en worden de gegevens samengevoegd met informatie uit andere bronnen zoals de elektronische ECDIS kaart. Om een zo goed mogelijk beeld van de rivierbodem te krijgen worden de gegevens gecombineerd met hydrodynamische, hydrologische en morfologische modellen. Dit alles moet het mogelijk maken om actuele en voorspellende informatie over de toestand van de rivier te genereren en de Vessel Train te adviseren over de optimale snelheid en de te volgen route op de rivier.

2.000 schepen
CoVadem gaat zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande sensoren op de schepen, zoals de bestaande dieptemeter, de bestaande GPS en beladingsmeter. Eventueel worden wel sensoren toegevoegd, zoals verbruiksmeters voor het nauwkeurig meten van het brandstofverbruik. In feite wordt dus alleen een kastje geplaatst die wordt gekoppeld aan de bestaande sensoren om deze uit te kunnen lezen.

Het aantal schepen dat nu al meedoet aan CoVadem bedraagt nu rond de 50. De bedoeling is dat daar in eerste instantie tien tot vijftien binnenvaartschepen bijkomen. Tevens wordt in dit project de database aan de wal aangepast zodat in de toekomst zodat in de toekomst kan worden doorgegroeid naar 2.000 schepen. Dit moet in de toekomst niet alleen de nauwkeurigheid nog verder verbeteren, maar moet er ook voor zorgen dat de dekkingsgraad van het aantal vaarwegen nog verder toeneemt.
Het Marin is de projectleider in deze projecten. Samen met het BTB is Autena verantwoordelijk voor de systemen aan de wal. Autena neemt ook de installatie aan boord voor haar rekening.

Demonstratie
Om het voor de volgende schepen mogelijk te maken om de leider te kunnen volgen, moeten de volgende schepen worden uitgerust met apparatuur die dat mogelijk maakt. Deze apparatuur moet kunnen communiceren met de leider en moet het bedienen van het roer en de voortstuwing op afstand mogelijk maken. Verder moet een bepaalde afstand worden gehouden tussen het schip achter en de schepen daar achter of voor en moet kunnen worden gereageerd op noodsituaties.

Om te kunnen testen of alles ook waar gemaakt kan worden, worden simulaties gedaan op de simulatoren van het Marin en DST in Hamburg. Zo moet het hydrodynamische gedrag van het leidende schip en de volgende schepen in kaart worden gebracht. Ook worden verschillende scenario’s via software gesimuleerd. Het gaat hierbij om de scenario’s dat de Vessel Train in een rechte lijn en door een bocht vaart waarbij de schepen het leidende schip volgen op een geoptimaliseerde afstand. Ook wordt gekeken hoe het aan- en afkoppelen van schepen in de ‘trein’ aan het begin- en eindpunt verloopt en wat de consequenties zijn in noodsituaties. Het Marin is verantwoordelijk voor het kunnen demonstreren van deze verschillende scenario’s.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Binnenvaart in discussie over de toekomst

AMSTERDAM De binnenvaart is vorige week tijdens het tweedaagse congres van Koninklijke BLN-Schuttevaer met elkaar in gesprek gegaan over de kansen en bedreigingen in de toekomst. Het congres ‘Be a part of Smart’ stond volgens de branchevereniging voor de binnenvaart ‘bol van vergezichten op gebied van vervoer, infrastructuur een duurzaamheid’.

Het was de eerste keer dat het congres van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer en de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer werden gecombineerd. Onder leiding van Joris Cornelissen (RWS, Smart Shipping), Benny Nieswaag (RWS, Smart Infrastructure) en Meeuwis van Wirdum van Marin (Smart Sustainability) gingen de 150 aanwezigen met elkaar in discussie. Hieruit bleek dat de verschillende doelgroepen ieder hun eigen kijk op verschillende thema’s hadden.

Robot
Het congres werd afgetrapt door een levensechte robot die onder begeleiding van futuristische muziek de zaal inreed en, na het demonstreren van zijn soepele dansmoves, de aanwezigen op het hart drukte dat het van belang is om aan de voorkant van de toekomstontwikkelingen een rol van betekenis te spelen. ‘Nu niet meedoen en later tot de ontdekking komen dat je de boot hebt gemist is geen optie. Daarom mogen jullie trots zijn dat jullie ‘A part of Smart’ zijn vandaag.’

Voor de sessie over Smart Shipping trok Cornelissen veel parallellen met Truck Platooning in het wegvervoer. In de stellingen die daarna door de aanwezigen werden bediscussieerd kwam naar voren dat de binnenvaartsector Truck Platooning volgt, maar dat de binnenvaart uit zou moeten gaan van eigen kracht. Kortom, (semi-)autonoom varen zou geen reactie op truck platooning moeten zijn, maar zou moeten ontstaan uit een intrinsieke behoefte uit de sector. Aanwezigen drukten mogelijke voordelen van (semi-) autonoom varen uit in termen van personeelskosten en efficiëntere logistiek. Wel viel op dat het gegeven van volledig autonoom varen voor veel aanwezigen nog een relatief abstract begrip is.

Smart Sustainability
De tweede dag lag de nadruk van het programma op duurzaamheid. Onder de noemer ‘Smart Sustainability’ vertelde Meeuwis van Wirdum van MARIN meer over het project Covadem en technieken die beschikbaar zijn om efficiënter en duurzamer te varen. Dat de sector hiervoor open staat en bereid is initiatief te nemen bleek toen op de vraag wie het voortouw zou moeten nemen in het verminderen van uitstoot bijna unaniem werd gekozen voor de vervoerder. Wel werd benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor vergroening bij de hele keten ligt, dus ook bij de verlader en de logistiek dienstverlener.

Voorzitter van de commissie vergroening en duurzaamheid, Jan van Belzen, lichtte na de bijdrage van Van Wirdum een tipje van de sluier op van de resultaten van de enquête die onder de leden is uitgezet. Inmiddels hebben 307 respondenten deelgenomen. Een grote meerderheid van hen vindt dat BLN-Schuttevaer zich actief met vergroening moet bezighouden. De meerderheid van de ondervraagden denkt bovendien op de middellange termijn de motor te moeten vervangen. Ook werd aangegeven welke technologieën men als meest kansrijk ziet.

Wisseltrofee
Traditiegetrouw werd ook de CBOB wisseltrofee uitgereikt. Deze eer viel dit jaar ten beurt aan Christiaan en Anna Bogaard van ms Terra Maris en werd namens hen in ontvangst genomen door Crhis Hovestadt. Iza Lindhout werd benoemd tot erelid van Koninklijke BLN-Schuttevaer. (Foto’s BLN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Een hele middag praten over smart shipping

AMSTERDAM Kwartiermaker Laurens Schrijnen van de Smart Shipping Challenge nodigt iedereen uit om 15 juni naar de SMASH-UP #2 in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te komen.

Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe te komen tot het uiteindelijke resultaat van het project. Dit wordt 30 november gepresenteerd. ‘Die dag laten ondernemers en vaarwegbeheerders zien wat er mogelijk is als we de scheepvaart slim informatiseren en schetsen ze de contouren van de schepen van de toekomst’, vertelt Schrijnen. ‘Tijdens de SMASH-UP #1 in maart bleken beloftevolle initiatieven ruim voorradig. Tijdens SMASH-UP #2 zetten we de volgende stappen, maken we de locatie van de Challenge bekend en maken we verdere afspraken en coalities om van de Smart Shipping Challenge 2017 een succes te maken.’

SMASH-UP #2 wordt donderdag 15 juni van 13.00 tot 17.00 uur gehouden in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Aanmelden kan via de website van de Smart Shipping Challenge.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Groot onderzoek autonoom varen

DEN HAAG Samen met TNO, Marin, de Technische Universiteit Delft, Koninklijke-BLN Schuttevaer, Bureau Telematica Binnenvaart, Damen Shipyards en tien binnenvaartondernemers, gaat Autena een belangrijke bijdrage leveren aan een groot onderzoek naar autonoom varen. Dit onderzoek moet meer inzicht geven over de potentie en mogelijke commerciële hindernissen van autonoom varen in de binnenvaart.

Autonoom transport is volgens de initiatiefnemers een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor de transportsector. Met name in het wegvervoer is al veel onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van autonoom rijden, het zogenoemde truck platooning, waaronder de aansluiting op de logistieke sector. Het wegtransport voert met logistieke bedrijven zelfs al praktijktesten met platooning uit. Onderzoek rondom autonoom varen bevindt zich echter nog steeds in een opstartende conceptuele fase. Onderzoek richt zich nu nog vooral op technisch-juridische onderwerpen. De aansluiting van autonoom varen op de bedrijfsvoering en de dagelijkse operatie werden nog niet onderzocht. Het nieuwe onderzoek moet hier duidelijkheid over geven.

Praktijkdata
In het project worden verschillende vormen van autonoom varen onderzocht waarbij wordt uitgegaan van verschillende lagen van autonomiteit. Hierbij valt te denken aan semi autonome systemen zoals het gebruik van de automatische piloot voor het varen op doorgaande trajecten, het op afstand opereren van kleine schepen in beperkt vaarwater zoals havens en subkanalen en volledig autonoom op afstand gemonitord vervoer in beperkt vaarwater zoals kanalen.

De tien binnenvaartondernemers helpen mee inzicht te krijgen in de potentie van varianten van autonoom en semi-autonoom varen voor de binnenvaart. Zij zijn afkomstig uit verschillende marktsegmenten te weten de droge bulk vaart, containervaart en tankvaart. De binnenvaartondernemers leveren praktijkdata aan zoals de inzet van personeel, de kosten van een traject, een inschatting van de omlooptijd en de interactie met overige partijen zoals terminals en vaarwegbeheerders. Op basis hiervan worden de effecten van verschillende concepten van autonoom varen met behulp van modellen ingeschat. Daarnaast wordt samen met de ondernemers de praktische uitvoerbaarheid van de diverse concepten beoordeeld. Hieruit moet voor de verschillende segmenten blijken welke maatregelen effectief zijn.

Voordelen
De voordelen bij autonoom varen kunnen groot zijn. Naar verwachting kan autonoom varen bijdragen aan een effectiever gebruik van de infrastructuur, een hogere veiligheid, een grotere inzetbaarheid van schepen, verlaging van de (bemannings)kosten en een vermindering van brandstofverbruik en emissies zoals CO2. Rolls Royce schat in dat besparingen tot wel 15% mogelijk zijn. Ook zou autonoom varen een rol kunnen spelen bij het effectief ontsluiten van nieuwe stromen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan continentale stromen of kan het een alternatief vormen voor concepten als Watertruck. De inzet van (kleine) schepen op kleine kanalen is namelijk volgens de initiatiefnemers al langere tijd economisch niet meer mogelijk in verband met te hoge bemanningskosten. Meer autonoom varende schepen kan deze blokkade mogelijk opheffen. Autonoom varen kan hierdoor een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal wegkilometers. Maar de mate waarin deze verschuiving mogelijk is, is niet vooraf in te schatten. Dit vormt onderdeel van het project. De verbetering van de flexibiliteit van de binnenvaart kan er verder voor zorgen dat de vervoer over water beter ingezet kan worden in synchromodaal transport.

Al deze factoren dragen volgens de initiatiefnemers bij aan een sterkere concurrentiepositie van de binnenvaart. Autonoom varen is dan ook een van de speerpunten van zowel de Topsector Water als de Topsector Logistiek, waarbij de Topsector Water werkt aan kennisontwikkeling op het gebied van autonoom varen op een aantal technische onderwerpen zoals scheepsontwerp, impact op verkeersafhandeling, de interactie tussen mens en machine interactie en impact op wetgeving.

Real life cases
In het onderzoek naar autonoom varen in de binnenvaart wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in de ontwikkeling van autonoom rijden in het wegverkeer. Hieruit bleek eerder al dat een goede uitwerking van business cases sneller gaat zorgen voor werkende pilots. Omdat in de binnenvaart sprake is van een zeer grote diversiteit, zowel op de technische karakteristieken van de schepen als op het operationeel profiel van de schippers, werken concepten voor autonoom varen echter verschillend uit voor verschillende ondernemers.

In het project worden daarom ongeveer tien business uitgewerkt waarin onder meer de effecten op de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld de verandering in de operationele kosten, en de maatschappelijke consequenties als duurzaamheid en veiligheid in kaart worden gebracht. Uit deze ‘real life cases’ moet voor de verschillende segmenten naar voren komen welke maatregelen effectief zijn. De resultaten van een aantal doorgerekende cases en de workshops moeten vervolgens leiden tot een visiepaper voor autonoom varen in de binnenvaart. Ook wordt een gebruiksvriendelijke tool ontwikkeld die schippers inzicht geeft in de resultaten van verschillende vormen van autonoom varen op basis van hun operationeel profiel.

Een ander belangrijk onderdeel van het project is het delen van de inzichten en resultaten binnen de binnenvaart. Op deze manier wordt het onderwerp autonoom varen meer onder de aandacht gebracht en ontstaat naar verwachting meer draagvlak om mogelijke toepassingen daadwerkelijk te gaan implementeren. De resultaten van het project worden dan ook tijdens een binnenvaartcongres breed gedeeld met de binnenvaart. Tevens starten de betrokken partijen in het project een community op. Deze community streeft er naar om in vervolgtrajecten autonoom varen in de binnenvaart in de praktijk te ontwikkelen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

ContainerPlanner gaat naar Zuid-Amerika

NIJMEGEN Het stuwprogramma ContainerPlanner van Autena Marine uit Nijmegen wordt binnenkort geïnstalleerd op het grootste binnenvaartcontainerschip van de wereld. De Nautic Twin gaat vanuit de kusthavens van Montevideo in Uruquay en het Argentijnse Buenos Aires vervolgens met containers varen naar Asunción in Paraquay.

Concordia del Paraguay, een dochteronderneming van de Concordia Group uit Werkendam, liet de Nautic Twin bouwen. Op de scheepswerf La Barca werden de twee binnenvaartcasco’s Nautic 10 en 11 aan elkaar gelast. Zo ontstond het grootste containerschip voor de binnenwateren ter wereld met een capaciteit van 720 teu. Om te berekenen waar de containers op de tweeling moeten komen te staan, krijgt de Nautic Twin de ContainerPlanner aan boord.  

Potlood en gummetje
Het idee voor een stuwprogramma voor containers ontstond zo’n 25 jaar geleden.  Desiré Savelkoul van Autena voer toen als kapitein op het containerschip Jowi. Het was in de tijd dat hij met papier, potlood, gummetje, Tipp-Ex en gekleurde markeerstiften handmatig de goede plek voor de containers op het schip bepaalde. ‘Je moest toen nog twee telefoonhoorns tegen elkaar houden om de laadlijst binnen te halen. Die werd vervolgens op thermisch papier geprint, waarna je het weer op normaal papier moest kopiëren. Nadat het stuwplan was gemaakt, kon je het naar de terminal faxen. Overigens hadden we toen ook al wel een stuwprogrammaatje aan boord, deze was nog gemaakt door Piet Nefkens, maar dat werkte nog niet zo goed. We gebruikten de Apple computer daarom vooral voor spelletjes.’

In 1991 stopte Desiré met varen en ging aan de wal. Hij werkte een jaar als disponent en enkele jaren als verkoper van navigatie- en telecomapparatuur. In januari 1996 begon hij voor zichzelf met Autena. De computer aan boord stond nog in de kinderschoenen. Toch waren er al zo’n vijf leveranciers van stuwprogramma’s. Desiré bedacht samen met een zakenpartner het stuwprogramma Stuwplan 2000. Toen hij hiermee stopte, werd het idee voor ContainerPlanner geboren.

Klikken
Met de komst van de ContainerPlanner konden potlood en gummetje aan de kant. De bemanning van een containerschip kan sindsdien met enkele muisklikken een
stuwplan maken. Een laadlijst hiervoor kan handmatig worden aangemaakt, maar dat kan ook door het inlezen van een elektronische laadlijst. De containeroperator levert deze volgens de standaard (BICS) IFTMIN per e-mail aan. Mochten er wijzigingen zijn op de reeds ingelezen laadlijst, dan is ook een update in te lezen zonder handmatige wijzigingen. En ContainerPlanner kan ook het BAPLIE-bericht, een elektronisch stuwplan, en een MOVINS bericht, een elektronisch laadplan, genereren en verwerken. De deepsea terminals in Antwerpen en Rotterdam en enkele inland terminals kunnen beide berichten inmiddels verwerken. Het gebruik van dit soort elektronische berichten levert de bemanning aan boord niet alleen tijdswinst op, maar vermindert ook de kans op fouten.

Na het aanmaken of inlezen van de laadlijst wordt deze naar keuze gesorteerd op volgorde van laden en lossen, type of gewicht. Hierbij is ook bekend welke containers zijn voorzien van gevaarlijke stoffen. De kegelberekening hiervoor wordt uitgevoerd volgens de wettelijke ADN-wetgeving. Met een muisklik wordt vervolgens een container op de gewenste positie in de plattegrond geplaatst. Mocht deze toch niet goed staan, dan is deze eenvoudig met slepen over de plattegrond te verplaatsen.
De stabiliteitscontrole wordt berekend op basis van de eisen van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR). Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele ballasttanks. De stabiliteitscontrole en de overzichten en plattegronden kunnen worden geprint, of als bijlage rechtstreeks vanuit het stuwprogramma worden verzonden.

Einde BICS?
Vanuit ContainerPlanner kan na de belading met één druk op de knop de verplichte elektronische melding via BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem) aan de vaarwegbeheerder worden gestuurd. Rijkswaterstaat besloot echter de huidige versie 5 van BICS minimaal te ondersteunen tot 1 januari 2020. Wat er na die datum met BICS gebeurt, is nog niet bekend. Desiré Savelkoul besloot daarom vorig jaar aan de gang te gaan met een eigen opvolger van BICS. Zo wil hij er ook in de toekomst zeker van zijn dat hij de berichten uit ContainerPlanner elektronisch kan blijven aanleveren aan de vaarwegbeheerders. ‘Omdat de vaarwegbeheerders in Europa allemaal verschillende systemen hebben, valt dat niet mee. We hebben daarom de praktische weg bewandeld en zijn begonnen in Nederland. We hebben drie maanden getest en dat ging goed. We zijn nu de eerste met een eigen externe applicatie. We hebben formeel toestemming om het te gebruiken in Nederland, maar nog niet in Duitsland. Omdat ik mij het niet kan permitteren om in elk land drie maanden te gaan testen, heb ik een verhaal gehouden op een RIS-bijeenkomst en zijn we naar Koblenz gegaan om ons systeem te laten zien en te testen. Dat ging allemaal goed. Het is nu wachten op een schrijven van de Duitse vaarwegbeheerder zodat we onze meldapplicatie ook in Duitsland mogen gebruiken. Onze klanten kunnen zich dan ook melden op het Duitse MIB meld- en volgsysteem.’

Automatisch stuwen
Inmiddels varen over de 300 containerschepen met ContainerPlanner. In de nieuwste versie van het stuwprogramma moet het ook mogelijk worden de reefer containers aan boord in de gaten te houden. ‘De bemanning hoeft dan niet meer de reefers langs om deze te controleren. Er kan simpelweg een module in de reefer worden geprikt die de informatie dan draadloos naar de stuurhut stuurt. De bemanning krijgt dan een alarm als het niet goed met de reefer gaat. Een leverancier is hiervoor de hardware aan te ontwikkelen, als dat klaar is kunnen we onze software aanpassen ’
Ook is Desiré in samenwerking met de deepsea terminals bezig met het aanpassen van de standaard berichten in de zeevaart. ‘De zeeterminals maken gebruik van een Terminal Operating Systeem (TOS). Maar in tegenstelling tot de binnenvaart gebruikt de zeevaart in hun berichten geen terminalcodes, maar bijvoorbeeld alleen de UN-locode NLRTM voor Rotterdam. We zijn hier nu met de zeeterminals over in overleg en de bewustwording is er nu ook van deze kant. Hiermee proberen we de containerafhandeling voor de binnenvaart nog efficiënter te maken.’ Ook is Desiré met de zeevaart in overleg hoe in de berichten het gewicht van de container een plekje kan krijgen. Sinds kort is voor de zeevaart de weegplicht volgens de regels van Verified Gross Mass (VGM) verplicht.
In de toekomst kijkend denkt Desiré dat ook de binnenvaart naar automatisch stuwen vanaf de wal toegaat. ‘In de zeevaart worden de containerschepen al vanaf de wal gestuwd en hoeft de kapitein alleen maar een akkoord te geven. In de binnenvaart stuwt nog steeds de schipper. Maar rekening houdend met de karakteristieken van het schip, moet het via algoritmes ook mogelijk zijn het hele planningsproces van containers in de binnenvaart verder te automatiseren. Ik was er altijd op tegen omdat ik vindt dat deze kennis wel aan boord moet zijn, maar het gaat denk ik wel gebeuren. Voordeel is dat de binnenvaartschipper er dan minder werk mee heeft.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook