Tagarchief: havens

Containerterminal BCTN Nijmegen is nu zeehaven

NIJMEGEN Zeeschepen kunnen per direct afmeren voor de kade van containerterminal BCTN in Nijmegen. Daarvoor heeft de gemeente Nijmegen een zeehavenvergunning afgegeven aan BCTN.

De Nijmeegse terminal krijgt met de komst van zeeschepen via de Noordzee een directe verbinding met andere landen zonder de extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen. Dit zorgt voor een kortere tijd om goederen te importeren en exporteren tussen Nijmegen en andere landen. De BCTN terminal in Nijmegen draagt op deze manier volgens eigen zeggen extra bij aan een afname van emissies en reductie van transport over de weg.

ENGIE-terrein
BCTN tekende eveneens een intentieovereenkomst over een duurzame invulling van het ENGIE-terrein. Hierdoor verplichten ENGIE, BCTN en de gemeente Nijmegen zich in te zetten en mee te werken aan een duurzame herontwikkeling van het terrein. ‘BCTN en ENGIE werken samen om waarde toe te voegen op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid’, stelt BCTN. ‘Beide bedrijven willen uitwerking geven aan een mogelijke toekomstige duurzame logistieke functie van het terrein. Een mogelijke ontwikkeling is de realisatie van distributiecentra gecombineerd met zonnepanelen op de daken en gebruik van windenergie van te realiseren windturbines voor de oplading van elektrische containerschepen, heftrucks en vrachtwagens op het ENGIE-terrein en op het terrein van de containerterminal van BCTN.’

BCTN en ENGIE
BCTN zit sinds 1987 met een containerterminal in Nijmegen. Het was destijds de eerste inland containeroverslag van Nederland. Intussen is BCTN met acht terminals in Nederland en België uitgegroeid tot de grootste groep van inland containerterminals . De terminal in Nijmegen is gevestigd op de splitsing tussen Waal en Maas-Waalkanaal. BCTN streeft naar volledig emissieloze logistieke dienstverlening en wil dit bereiken door de ontwikkeling van elektrisch aangedreven schepen en het elektrificeren van haar equipment en trucks. Goederen van A naar B zonder emissie is het streven. BCTN is als enige inland operator bekroond met 2 Lean & Green sterren.

ENGIE zet in op verantwoord gebruik van beschikbare bronnen en 100% groene energie. ‘Onze energie wordt opgewekt in de natuur, uit zon, wind, water of biomassa. Dit doen wij door duurzame, vaak lokale oplossingen aan te bieden aan huishoudens en bedrijven in Nederland. Op het terrein van Centrale Gelderland (CG) is begonnen met de uitvoering van de sloop van de centrale en wordt gekoerst op een duurzame ontwikkeling van windenergie en uitbreiding van het zonnepark.’ (Foto BCTN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gemoderniseerde overnachtingshaven in Lobith in gebruik

LOBITH Rijkswaterstaat heeft op 21 december de gemoderniseerde overnachtingshaven in Lobith in gebruik genomen. De aannemer heeft onder andere de haven verdiept, de invaart verbreed, een autoafzetsteiger gerealiseerd en extra parkeerplaatsen gemaakt.

De haven biedt ruimte aan 20 schepen met een maximale lengte van 110 m en een breedte van 11,5 m. Met de ingebruikname van de autoafzetsteiger zijn de bouwwerkzaamheden in de haven afgerond. In het voorjaar van 2018 legt de aannemer nog stroomvoorzieningen aan op de wal en wordt er een radarmast geplaatst.

Naast de aanpassingen in Lobith, komt er in het nabijgelegen Spijk een haven met 50 ligplaatsen. Met al deze maatregelen verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en veiligheid op de rivier. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Emissieloos schip krijgt in Amsterdam 20% korting

AMSTERDAM Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. De regeling gaat 1 januari 2018 in.

De havens van Amsterdam en Zaanstad zijn de eerste havens van Nederland die het nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De Amsterdamse haven neemt sinds 2015 deel aan het binnenvaartprogramma, dat verschillende niveaus kent; brons, zilver en goud. Ieder niveau kent zijn eigen korting, variërend van vijf procent voor brons tot vijftien procent voor goud label. Daar is nu door Green Award het platina niveau aan toegevoegd.

Dit jaar de eerste
Volgens de Amsterdamse havenmeester Marleen van de Kerkhof draagt emissieloos varen bij aan de verduurzaming van de scheepvaart. Zo wordt door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen, bijvoorbeeld waterstof, de uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM vermeden en is er minder luchtvervuiling. ‘Op 1 november jongstleden hebben wij onze visie Schone Scheepvaart gelanceerd met als doelstelling de scheepvaart schoner te maken. Dit platina label sluit hier naadloos bij aan. Wij verwachten komend jaar de eerste binnenvaartschepen die emissieloos varen te ontvangen. Ik hoop dat andere havens zich zo snel mogelijk zullen aansluiten om dit belangrijke initiatief te omarmen. We streven met z’n allen naar een schone én slimme scheepvaart. Smart Shipping valt hier ook onder. Zo realiseren we met elkaar een toekomstbestendige scheepvaart.’ (Foto Haven Amsterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Mijd de komende weken vervoer per binnenvaart’

ALPHEN AAN DE RIJN ‘Wij vragen u om zoveel mogelijk deze weken te mijden qua vervoer via de binnenvaart.’ Het is de opvallende boodschap van directeur Diederik Jan Antvelink van logistiek dienstverlener NedCargo aan zijn klanten. Antvelink’s vrees voor twee lastige laatste weken op de containerterminals is namelijk groot.

NedCargo is onder meer eigenaar van containerterminal Alpherium in Alphen aan de Rijn. Antvelink typeert 2017 als vervoerder van containers over het water dan ook als een bewogen jaar. ‘Op alle zeeterminals was het gehele jaar de afhandeling vaak en langdurig verstoord. De grote toestroom van containers, een groei van 10%, zorgt ervoor dat steeds vaker en langduriger de afhandeling verstoord is. De callsizes van de deepsea liners worden groter en zijn vaker uit het schema. Grote pieken aan containers en personeelstekorten zijn onder andere de oorzaak. Helaas kenmerken de laatste weken van 2017 wederom een verstoorde afhandeling, met congestie als gevolg. De komende twee weken zullen nog lastiger worden. Met twee kerstdagen en nieuwjaarsdag op doordeweekse dagen, zullen we meer containers moeten laden, vervoeren en lossen in minder dagen. Iedere verstoring van het schema zal grote service gevolgen hebben. Wij vragen u om zoveel mogelijk deze weken te mijden qua vervoer via de binnenvaart, tijdig te boeken en rekening te houden met grote vertragingen.’

Antvelink meldt zijn klanten gedurende deze weken alles in het werk te stellen om de containers te vervoeren, maar bij problemen het recht voor te behouden om de containers niet te laden. ‘Wij kunnen voor de komende weken geen 100% service te garanderen. De eerste weken van 2018 verwachten we ook nog veel naijl effecten van de feestdagen. Helaas zijn wij dan ook genoodzaakt om de congestietoeslag voorlopig ook in 2018 te handhaven.’

Verbeteren
Antvelink zegt ook in 2018 de service naar zijn klanten te willen verbeteren maar dit alleen gezamenlijk te kunnen doen met de klanten en de terminals. ‘Als Nedcargo zijn wij dan ook zowel direct als via de officiële kanalen in contact met alle partijen. Wij werken actief in de projecten Nextlogic, Congestieberaad en met de brancheorganisaties Linc, CBRB en TLN aan verbetering van de containerbinnenvaart. Wij werken ook actief aan dedicated schema’s, fixed window, minimum callsizes en speciale lijndiensten. Allemaal om de service op peil te houden en een efficiënte vervoer via de binnenvaart te garanderen.’
Ook collega Contargo meldt nog steeds veel last te hebben van congestie op de terminals in Rotterdam en Antwerpen. ‘Momenteel bedraagt de wachttijd voor onze binnenschepen in Antwerpen 24 tot 72 uur en in Rotterdam moet er gerekend worden op 12 tot 72 uur.’

‘Belangrijk thema’
Volgens de economen van het economisch bureau van de ING blijft de congestiedruk in de zeehavens ook in 2018 een belangrijk thema voor de binnenvaart. ‘Het lijkt paradoxaal, als er ergens nog capaciteit om te groeien is, dan is het op het water. Toch heeft de binnenvaart in de zeehavens ook wel last van filevorming door schaalvergroting en voorrang voor zeeschepen. In een jaar waarin de filedruk op de weg oploopt, is het belangrijk voor de concurrentiepositie op dit om te lossen.’ (Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

ECT begint pilot met fixed windows voor de containerbinnenvaart

ROTTERDAM ECT begint in januari 2018 een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call-sizes. ECT wil hiermee de dienstverlening aan barge operators verder uitbreiden en beter inspelen op de verschillende marktsegmenten van de binnenvaart. Bij een geslaagde pilot gaat ECT deze service aan de markt aanbieden onder een aantal voorwaarden, die in de pilot worden getest.

De fixed windows zijn bedoeld voor barge operators die, zelfstandig of gezamenlijk, in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen. Voor barge operators die deze mogelijkheid niet hebben, blijft de reguliere werkwijze van kracht of er kan gekozen worden voor het Barge Transferium Maasvlakte.

Aan de drie maanden durende pilot doen HTS Intermodaal, de combinatie CCT Moerdijk, Barge Terminal Tilburg en de combinatie Contargo, Haeger & Schmidt, European Gateway Services mee. De voorwaarden hebben, naast de grootte van de call-size, betrekking op het vaarschema in Rotterdam, het kunnen garanderen van vaste wekelijkse calls, punctualiteit en gegevensuitwisseling. Onderdeel van de pilot vormt ook de vraag of een meer commerciële relatie bijdraagt aan het verbeteren van de container binnenvaart.

Barge Transferium
Midden november maakte ECT al bekend met het Barge Transferium Maasvlakte te komen. Het Transferium ligt aan de Hartelhaven en moet extra service bieden aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers. Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. ECT is hierover inmiddels het overleg met LINc begonnen.

Keuzes
CEO Leo Ruijs van ECT zegt met de pilot de markt opnieuw een keuzemogelijkheid. ‘Fixed windows en het Barge Transferium Maasvlakte zijn naast de gewone binnenvaartafhandeling services waarmee we recht doen aan de diversiteit binnen de containerbinnenvaart. De barge operator krijgt keuzes op basis van zijn eigen mogelijkheden. Tevens willen we met deze nieuwe services een volwassen klantrelatie aangaan met de containerbinnenvaart. Hopelijk kunnen we deze pilot succesvol omzetten naar een nieuwe service.’ (Foto’s Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS verruimt toegang overnachtingshaven

HAAFTEN Rijkswaterstaat is onlangs begonnen met het verruimen van toegang van de overnachtingshaven in Haaften. Hierdoor moeten schepen veiliger de haven binnen kunnen varen en hoopt er minder zand op in de havenmond. De werkzaamheden duren tot eind februari 2018.

De toegang van de haven wordt verruimd van 110 naar 150 meter breed. Zo kunnen de steeds groter wordende schepen makkelijker de bocht nemen om de haven in te varen. Behalve dat de invaart hiervoor wordt verbreed, krijgt ook de oever een nieuwe bescherming. Doordat er minder zand ophoopt, neemt volgens Rijkswaterstaat het risico op vastlopen van schepen af. De haven zelf wordt overigens niet groter. Wel slaat RWS in april 2018 zogenaamde dobberpalen in het verlengde van de bestaande overnachtingssteigers, zodat ook grotere schepen veilig kunnen aanleggen.

Toegankelijk
Tijdens de werkzaamheden is er extra bedrijvigheid op de Waal. De scheepvaart hoeft niet gestremd te worden. Daarnaast blijft de haven toegankelijk. Materiaal, voornamelijk grond, wordt zo veel mogelijk via het water aan- en afgevoerd. (Foto Google Maps)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gemeenteraad Rotterdam voor afbouw overslag kolen in de haven

ROTTERDAM De Rotterdamse gemeenteraad wil de overslag van kolen in de Rotterdamse haven afbouwen. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad bestaande uit PvdA, D66, CDA, Nida en SP, steunde hiervoor het voorstel van GroenLinks. Havenbedrijf Rotterdam vindt dat het klimaat niets met de maatregel opschiet maar dat wel honderden banen op de tocht komen te staan.

Het voorstel ‘Afscheid van kolen’ draagt havenwethouder Adriaan Visser op om samen met het Havenbedrijf een strategie te maken voor het afbouwen van de kolenoverslag in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Het besluit van de gemeenteraad komt op het moment dat het Havenbedrijf stond op het punt staat om het contract met EMO, de grootste steenkooloverslag van Europa, met 25 jaar te verlengen. GroenLinks-raadslid Arno Bonte noemt het als indiener van het voorstel ‘onbestaanbaar’ dat het huurcontract van EMO tot 2043 zou worden verlengd. ‘Als we klimaatverandering tegen willen gaan en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen, dan moet Rotterdam afscheid nemen van steenkolen.’
Bonte verwacht dat de Rotterdamse haven uiterlijk in 2030 ‘kolenvrij’ zal zijn.

Staalindustrie
Havenbedrijf Rotterdam meldt het klimaatakkoord van Parijs volledig te onderschrijven en zich in te spannen om de uitstoot van CO₂ te reduceren. Maar het Havenbedrijf wijst er ook op dat de in het klimaatakkoord van Parijs gemaakte afspraken gaan over het tegengaan van de opwarming van het klimaat en niets zeggen over het gebruik van kolen of de overslag van kolen.
Het Havenbedrijf verwacht dat bij een kolenvrije haven in 2030 de aanvoer van kolen zich naar andere havens verplaatst. ‘Van de in Rotterdam overgeslagen kolen wordt 85% doorgevoerd naar Duitsland. Het is aan Duitsland om te bepalen hoe lang en waarvoor het kolen invoert. En 50% van de naar Duitsland doorgevoerde kolen wordt gebruikt voor de staalproductie in hoogovens. Staal kan op dit moment nog niet grootschalig zonder kolen geproduceerd worden uit ijzererts. De andere 50% van de doorgevoerde kolen wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie in kolencentrales. Meer dan 35% van de in Duitsland opgewekte elektriciteit komt op dit moment uit hernieuwbare bronnen als wind en zon, maar op dagen dat het niet waait en de zon nauwelijks schijnt, gebruikt Duitsland volop atoom-, gas- en kolencentrales om elektriciteit op te wekken. Duitsland wordt de komende jaren overigens nog afhankelijker van fossiele energie voor zijn elektriciteitsvoorziening als de Duitse kerncentrales worden stilgelegd.’

Afname
‘Wil men het gebruik van kolen (en andere fossiele energiedragers) terugdringen, dan is het zaak te investeren in staalproductie zonder kolen, meer opwekking van hernieuwbare energie en de mogelijkheden om die hernieuwbare energie op te slaan’, vervolgt het Havenbedrijf. ‘Zolang gebruik van kolen onderdeel uitmaakt van het Nederlandse en/of Duitse energie- en industriebeleid, streeft de haven van Rotterdam ernaar de meest efficiënte, betrouwbare en veilige haven te zijn om deze aan te voeren. Aangezien ook Duitsland het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, is te verwachten dat met name voor elektriciteitsproductie in de toekomst minder kolen zullen worden overgeslagen. Het Havenbedrijf gaat in zijn middellange termijn ramingen dan ook uit van een afname van de overslag van kolen.’

Kolen over water
BLN-Schuttevaer onderschrijft de houding van het Havenbedrijf. ‘Al  zijn wij als duurzame modaliteit uiteraard voor een duurzame wereld. Zo lang we echter kolen nodig hebben, pleiten wij voor vervoer via een duurzame modaliteit zoals de binnenvaart.’

De binnenvaartorganisatie voorziet naar de toekomst toe nieuwe stromen voor de binnenvaart. ‘Verschillende kolencentrales zijn overgestapt op biomassa of overwegen om dat te doen. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Biomassa is verantwoordelijk voor zo’n zestig procent van de duurzame energie geproduceerd in Nederland. Ook biomassa wordt in grote hoeveelheden vervoerd door de binnenvaart. Het gaat om bulk. En er bestaat geen betere manier om dit soort bulkproducten op een duurzame manier te vervoeren dan de binnenvaart.’ (Illustratie Havenbedrijf Rotterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

ECT komt met Barge Transferium Maasvlakte

ROTTERDAM In de strijd tegen de containercongestie in de Rotterdamse haven komt Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) met het Barge Transferium Maasvlakte. Het Transferium ligt aan de Hartelhaven en moet extra service bieden aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers.

Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. ECT is hierover inmiddels het overleg met LINc begonnen.

24/7
Het Transferium stelt zeven dagen in de week en 24 uur per dag kraancapaciteit beschikbaar voor de afhandeling van binnenvaartschepen, waarbij parallel wordt gewerkt aan de ECT deepsea terminals. Deze deepsea terminals behouden hun capaciteit voor de afhandeling van binnenvaartschepen conform de gebruikelijke werkwijze. Het transferium kan gebruikt worden voor containers bestemd voor of afkomstig van de ECT terminals en van andere terminals in Rotterdam.
Voor de inzet van extra personeel brengt het Barge Transferium Maasvlakte een vast bedrag per scheepsbezoek in rekening aan de barge operator.

Congestieoverleg
Volgens CEO Leo Ruijs van ECT is het Barge Transferium Maasvlakte geheel in lijn met de ideeën en plannen die worden ontwikkeld in het kader van het sectorbrede overleg dat nu in de Rotterdamse haven wordt gevoerd. ‘Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de binnenvaartlogistiek. Overigens studeren we daarnaast ook verder op andere concepten, zoals fixed windows.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritieme cluster profiteert niet van herstel economie

ROTTERDAM De Nederlandse maritieme sector heeft in 2016 niet kunnen profiteren van het herstel van de wereldeconomie. Naar verwachting zal dit ook in 2017 nog niet gebeuren. Dit staat te lezen in de Maritieme Monitor 2017.

De Nederlandse maritieme sector zag de directe toegevoegde waarde vorig jaar met 2,9% dalen en de directe werkgelegenheid met 0,2% afnemen. Vooral maritieme bedrijven in het Noorden maakten moeilijke tijden door met faillissementen, reorganisaties en doorstarts als gevolg. Bij de havens, grote jachtbouw en de visserij ging het wel goed. Daarnaast lijkt de bodem van de crisis in de jachtbouw en de watersportindustrie bereikt.

Elf sectoren
De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de maritieme cluster en de elf maritieme sectoren. De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met Nederland Maritiem Land. Daarnaast voert Erasmus UPT voor het ministerie de Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de zeehavens in beeld brengt. Sinds 2013 sluiten de gegevens op elkaar aan, zodat een compleet beeld resulteert van de maritieme cluster en de havens.

Mark Frequin, DG Bereikbaarheid, bood vlak voor het Maritime Awards Gala het eerste exemplaar van de Maritieme Monitor 2017 aan Wim van Sluis, voorzitter Nederland Maritiem Land, aan. Dit deed hij namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tegelijkertijd overhandigde Frequin de Havenmonitor 2017 aan de voorzitter van de Brancheorganisatie Zeehavens, Ronald Paul.

2016 in cijfers
De maritieme cluster bood in 2016 werkgelegenheid aan ruim 271.500 mensen, waarvan 166.600 directe werkgelegenheid. De gecombineerde productiewaarde was € 54,5 miljard. De directe toegevoegde waarde kwam uit op ruim € 18,2 miljard. Indirect kwam hier nog ruim € 5 miljard bij. Hiermee genereerde de maritieme cluster ruim 3,3% van het Bruto Binnenlands Product. Qua werkgelegenheid was de maritieme sector goed voor ruim 3% van de Nederlandse werkgelegenheid.

In de Nederlandse zeehavens en het bijbehorende havenindustrieelcomplex werkten in 2016 ruim 180.000 mensen. De economische ontwikkeling was daar positief. De directe toegevoegde waarde nam in 2016 toe met € 1,32 miljard, zo’n 5,3 %. De totale directe en indirecte toegevoegde waarde kwam uit op € 41,2 miljard.


Trots en zorgen

‘We zijn trots op de mooie economische ontwikkelingen bij de Nederlandse zeehavens, maar maken ons tegelijkertijd ook zorgen om het steeds verder uit het lood gerakend gelijke speelveld met de havens in onze buurlanden’, aldus Ronald Paul, voorzitter van de Brancheorganisatie Zeehavens. ‘Gelukkig bevat het Regeerakkoord veel voorstellen om die balans te herstellen. We roepen Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, op om de aangekondigde maatregelen snel in te voeren om daarmee lading, toegevoegde waarde, de ingezette innovatie en banen veilig te stellen.’

Niet rooskleurig
Gezien de achterliggende redenen voor de moeilijke economische situatie in de cluster zijn de vooruitzichten voor 2017 niet rooskleurig. Overcapaciteit in de (zee)scheepvaart zorgt voor (te) lage vrachtprijzen. En zorgt in binnen- en buitenland voor lege orderboeken in de scheepsbouw. De aanhoudende malaise in de offshore drukt ook op deze sector. Niet alleen door het uitblijven van nieuwbouw orders, maar ook doordat de omvang van de scheepsreparaties afneemt. Wat weer een negatief effect op de maritieme toeleveranciers heeft. Positief is wel de ontwikkeling van alternatieve energievormen zoals Wind op Zee, dat deze zelfde offshore sector nieuwe activiteiten oplevert. Welke bijdrage dat kan gaan leveren is nog onzeker. De komende jaren kan de Brexit voor de Nederlandse vissers en de gehele Europese visserij een grote impact hebben, omdat mogelijk wordt besloten de Britse wateren alleen toegankelijk te maken voor Britse vissers.

Lange termijn kansen
Hoewel de maritieme cluster in 2016 nog niet heeft kunnen profiteren van het herstel van de wereldeconomie en dit naar verwachting ook in 2017 nog niet gebeurt, wordt wel verwacht dat de wereldhandel zich positief blijft ontwikkelen. Daarom zijn de lange termijn verwachtingen voor de maritieme cluster niet negatief. ‘Ondanks dat 2016 een moeizaam jaar was voor de maritieme cluster, en de vooruitzichten voor 2017 nog geen herstel voorspellen, zien wij kansen ontstaan’, vertelt Van Sluis. ‘Het regeerakkoord biedt een aantal concrete aanknopingspunten om de cluster erbovenop te helpen. Zoals de voorgestelde Green Deal met de zeevaart, binnenvaart en de havens. Maar ook de uitbreiding van de SDE regeling, extra budget voor defensie, onderzoek en de kennisinstellingen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Containeroverslag Rotterdam stijgt ruim tien procent

ROTTERDAM De overslag van containers in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar met 10,1% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal overgeslagen containers steeg tot 10,2 miljoen teu en met 11,7% tot 105,9 miljoen ton. De totale overslag in de Rotterdamse haven steeg in dezelfde periode met twee procent. In totaal werd tot en met september 351,5 miljoen ton overgeslagen.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 groeide de containeroverslag 3,1 procent. De toename van de overslag van containers heeft volgens het Havenbedrijf Rotterdam meerdere oorzaken. ‘Goede autonome groei van volumes in Europa gecombineerd met marktaandeelwinst door een gunstige positie van Rotterdam in de nieuwe vaarschema’s van de grote allianties, toename van de productiviteit en overslag van de terminals op Maasvlakte 2 en de toegenomen aantrekkelijkheid van Rotterdam voor transhipment door schaalvergroting van schepen en relay/feeder mogelijkheden naar / vanuit andere Europese havens.’

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed daalde in de eerste negen maanden van dit jaar met 4,2 procent tot 161,5 miljoen ton. Hoewel er door hogere productie in de raffinage 3,5 procent meer ruwe olie werd overgeslagen, was er een verdere afname van minerale olieproducten. Dat is vooral veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer van stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland leidde tot lagere productie en hiermee minder export. De overslag van LNG daalde met 1,3 miljoen ton drie procent.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed steeg met 1,4 procent tot 61,1 miljoen ton. Er was een sterke toename van 14,7 procent (tot 8,8 miljoen ton) in de overslag van agribulk (granen/veevoeders) ten opzichte van een jaar eerder, voornamelijk voor de toename van productie van biobrandstoffen door de herstart van een productiefaciliteit voor deze brandstoffen. De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7 procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de export van schroot. De overslag van kolen daalde met 2,6 procent, onder meer door de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte.

Breakbulk
Het Roll on Roll off-volume (RoRo) nam verder toe en groeide ten opzicht van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6 procent tot 17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze goederenstroom op de meest dominante markt, het Verenigd Koninkrijk, maar ook door meer verkeer op nieuwe markten als Portugal, IJsland en de Scandinavische landen. Overig stukgoed groeide in de eerste negen maanden van 2017 met 18,9% als gevolg van extra doorvoer van brammen voor de Duitse staalindustrie, met name in de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal is deze extra doorvoer weer afgenomen in verband met het weer volledig in productie komen van staalfabrieken in Duitsland, na een periode van onderhoud en renovatie.

Energietransitie
CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt dankzij de tien procent groei van de containeroverslag van een ‘mooi kwartaal’. ‘Daar staat minder overslag in diverse andere sectoren tegenover. Zo daalde de kolenoverslag ten opzicht van vorig jaar door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en toename van duurzame energieproductie. Ook blijft de overslag van stookolie achter bij vorig jaar.’
Castelein verwacht dat de overslag dit jaar één tot twee procent groeit ten opzichte van 2016. ‘De uitdagingen voor de lange termijn, zoals de energietransitie, lijken gezien het recente regeerakkoord van het nieuwe kabinet meer aandacht te krijgen en kunnen op deelmarkten ingrijpende gevolgen hebben. Wij zijn blij met die ambitie van het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de transitie.’ (Foto’s Erik van Huizen)

Lees ook:
Opnieuw Kamervragen over containercongestie
Drie miljoen voor oplossen congestie containervaart
‘Teleurstellend als bedrijven meer over de weg gaan vervoeren’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook