Tagarchief: havens

Kolenaanvoer daalt

DEN HAAG De aanvoer van kolen in de Nederlandse zeehavens daalde in 2017 met bijna 7 procent naar 50 miljoen ton. De kolenoverslag nam voor het derde jaar op rij af. De binnenvaart is met een aandeel van 78% de belangrijkste speler in het internationale kolentransport.

Het aandeel van de trein in het internationale kolentransport daalde vorig jaar tot 22 procent. In 2016 ging nog meer dan een kwart van de uitgevoerde kolen via het spoor.
Van al het internationale goederenvervoer via de binnenvaart bestaat 20 procent uit het transport van kolen. Bij het spoor is het aandeel kolen 30 procent van het totaal vervoerde gewicht met het buitenland als bestemming. In 2016 lag dit aandeel nog op ruim 34 procent.
Voor de Nederlandse markt hoeft maar een klein deel van de aangevoerde kolen verder te worden getransporteerd, aangezien de staalindustrie en de meeste kolencentrales in de havengebieden liggen. Alleen de kolencentrale in Geertruidenberg wordt via de binnenvaart bevoorraad.

Belangrijk
Voor de Nederlandse havens vormen kolen een belangrijk deel van de totale jaarlijkse goederenaanvoer. Van de totale goederenaanvoer via zee is een achtste deel kolen. In de haven van Amsterdam was de aanvoer van kolen in 2017 bijna 30 procent van de hoeveelheid geloste goederen. Een kwart van de hier aangevoerde kolen is bestemd voor Velsen en IJmuiden.
In Rotterdam bestaat 8 procent van de totale aanvoer van goederen uit kolen. De kolenoverslag in Rotterdam is in 2017 met 11 procent afgenomen vergeleken met een jaar eerder.

Van alle in Nederlandse havens aangevoerde kolen is het grootste deel bestemd voor doorvoer naar Duitsland. In 2017 was ongeveer 30 procent bestemd voor de Nederlandse kolencentrales en staalindustrie. Het verbruik van kolen is in deze industrieën in 2017 met 10 procent gedaald. Op de Rotterdamse Maasvlakte werden in 2017 twee kolencentrales gesloten.

Herkomst
In 2017 werd ruim 50 miljoen ton kolen aangevoerd in Nederlandse havens. De grootste leveranciers zijn Rusland, de Verenigde Staten, Colombia en Australië, samen goed voor 80 procent van alle aangevoerde kolen. In 2017 heeft Rusland de plaats van Colombia als grootste leverancier van steenkolen overgenomen. In vergelijking met 2016 daalde de aanvoer uit Colombia vorig jaar met bijna 43 procent, sinds 2011 is de aanvoer met bijna 10 miljoen ton afgenomen. De import van kolen uit Rusland steeg in die periode juist met 350 procent. De hoeveelheid kolen uit de Verenigde Staten en Australië bleef vrij constant in de afgelopen jaren. De kolenaanvoer uit Zuid-Afrika piekte in 2014 met een aandeel van 17 procent en ligt nu met 7 procent weer op het niveau van 2011.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Antwerpse haven groeit bijna uit haar jasje

ANTWERPEN De haven van Antwerpen heeft in mei één miljoen teu behandeld. Dat was een nieuw record  in de overslag van containers. Volgens het Antwerpse Havenbedrijf stevent de haven hiermee in een recordtempo af op haar maximale containercapaciteit.

De haven van Antwerpen groeit nu al vijf jaar op rij. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de containertrafiek met 9,5% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. Na dit recordkwartaal noteert het Havenbedrijf nu een recordmaand met een groei van 9,6%.

Capaciteitstekort
Volgens CEO Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf bevestigt het nieuwe record de prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken krijgt. ‘De vraag naar extra capaciteit wordt steeds dringender. Een strakke timing is nu echt noodzakelijk. Dat is van essentieel belang om in de toekomst onze internationale leiderspositie te kunnen behouden en onze belangrijke rol van motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.’

Ook Marc Van Peel, schepen voor haven, dringt aan op een snelle beslissing van de Vlaamse Regering om te bepalen waar de nodige extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen gerealiseerd wordt. ‘Zij kunnen op ons rekenen om samen met alle betrokken partijen te bouwen aan de duurzame ontwikkeling van de haven, waarbij de economische, ecologische en sociale factoren in balans zijn. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren.’

Motor van België
De groei is volgens het Havenbedrijf nodig om de directe en indirecte tewerkstelling te garanderen. ‘Recente cijfers van de Nationale Bank bevestigen de rol van de haven als krachtigste economische motor van België. De haven van Antwerpen levert 10,8 miljard euro directe toegevoegde waarde en 9,4 miljard indirecte toegevoegde waarde en geeft daarmee werk (direct en indirect) aan zo’n 143.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CCT neemt Nedcargo Multimodal over

MOERDIJK Combined Cargo Terminals (CCT) neemt Nedcargo Multimodal over. De overname betreft Alpherium, de binnenvaartcontainerterminal in Alphen aan den Rijn, de binnenvaartschepen For Ever, Gouwenaar2 en Gouwenaar3 en Nedcargo Container Barging (NCCB).

Als onderdeel van CCT blijft Alpherium zich volledig richten op het aanbieden van betrouwbare en duurzame transportoplossingen van en naar de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen via de binnenvaart.
Met een overslagcapaciteit van 200.000 TEU en een oppervlakte van 54.000 m2 is Alpherium uitgegroeid tot een van de grootste binnenvaartcontainerterminals in Nederland. Alpherium verzorgt voor Heineken de complete logistiek van export containers vanaf de brouwerij in Zoeterwoude naar de zeehavens.
NCCB verzorgt containerbinnenvaartdiensten binnen de Rotterdamse haven, en tussen Rotterdam en Antwerpen en verschillende binnenvaartterminals in Nederland. In 2017 vervoerde NCCB ruim 284.000 TEU.

Core business
Diederik Antvelink, directeur van de Nedcargo Group, staat CCT als adviseur bij na de overname. ‘De verkoop van de Nedcargo Multimodal activiteiten aan CCT biedt ons de mogelijkheid om ons volledig te richten op onze core business van logistiek en forwarding voor de markt van voedingsmiddelen, dranken en retailgoederen in de Benelux. Het huidige managementteam dat verantwoordelijk is voor de Multimodal activiteiten zal meegaan in de overname en zo zorgdragen voor een naadloze overgang zonder negatieve impact voor onze klanten.’

Heel blij
Directeur Luc Smits van CCT meldt ‘heel blij’ te zijn met de overname van Alpherium en Nedcargo Container Barging. ‘Deze overname draagt bij aan onze strategie om CCT te laten uitgroeien tot een leidende inland terminal speler op meerdere locaties in Nederland. We zijn opgetogen over de mogelijkheden die dit biedt om onze klanten nog meer flexibiliteit en duurzame transportoplossingen te bieden.’ (Op de foto Diederik Antvelink/Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overslag Rotterdam daalt, maar wel meer containers

ROTTERDAM In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 1,2% minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 117,8 miljoen ton overgeslagen. De daling betrof vooral de overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie. De containeroverslag steeg met 6,1% tot 3,5 miljoen TEU. De overslag van minerale olieproducten nam toe, evenals de overslag van biomassa en LNG.

De overslag van containers nam in gewicht met 4,6% toe tot 35,9 miljoen. Deze groei is vooral het gevolg van toenemende overslagprestaties van de grote containerterminals in de haven. Dit is ook noodzakelijk omdat de rederijen die in drie grote allianties varen Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken beschouwen waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. De toename van feeder volume bleef hierdoor sterk stijgen met 7,5% naar 0,6 miljoen TEU. Feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale, zogenoemde deepsea diensten. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Verder hebben de nieuwe verbindingen met het oostelijk deel van de Middellandse zee geleid tot een toename van shortsea overslag met 6,9% naar 0,7 miljoen TEU.

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed bleef vrijwel constant met een lichte groei van 0,5% tot 55,9 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd minder ruwe olie (-4,5%; 25,4 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil betrof met name januari vanwege een uitzonderlijk hoge overslag vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten, die gedurende vorig jaar structureel daalde, laat in het voorbije kwartaal weer een opgaande lijn zien (+4,8%). De daling in aan- en afvoer van stookolie is tot stilstand gekomen. Ook is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar (+210%; 0,7 miljoen ton), met een record volume van ruim 500.000 ton in februari. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.

19% minder kolen
Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts en schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van beide daalde aanzienlijk: de overslag van ijzererts & schroot met 9,3% tot 7,1 miljoen ton, de overslag van kolen met 19,0% tot 6,5 miljoen ton. De daling van ijzererts trad vooral op in januari, ten opzichte van een hoog overslagvolume vorig jaar. Het volume in de overige twee maanden van het eerste kwartaal ligt in lijn met dat van vorig jaar. De daling bij kolen betreft met name de afname van aanvoer voor energiecentrales als gevolg van sluiting vorig jaar van oudere centrales in Duitsland en Nederland. De overslag van agribulk daalde met 8,2% tot 2,6 miljoen ton als gevolg van een slechte sojaoogst in Argentinië. Ook het overig droog massagoed daalde aanzienlijk met 20,4% tot 2,4 miljoen ton. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een verlaagde productie bij afnemers van mineralen. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 13,6% af tot 18,8 miljoen ton.

RoRo en overig stukgoed
De totale overslag in de breakbulk daalde met 4,7% tot 7,2 miljoen ton. Het RoRo verkeer is licht gestegen met 0,8% naar 5,8 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, mede door uitbreiding van de afhandelingscapaciteit van RoRo schepen op één van de terminals in Rotterdam. De overslag van overig stukgoed lag een stuk lager dan het hoge niveau van het eerste kwartaal van 2017 (-22,2% naar 1,4 mln ton), omdat dit jaar de extra overslag van staal in de vorm van brammen weer is gestopt. Deze stroom was vorig jaar het gevolg van renovaties van hoogovens in Duitsland, waardoor de staalproductie tijdelijk was teruggebracht. Ook zijn in de afgelopen periode vrijwel geen windturbinefunderingen geladen voor positionering in de offshore windparken. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal weer toenemen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Stapjes voorwaarts’ in oplossen congestie

ROTTERDAM Het door Havenbedrijf gefaciliteerde Sectoroverleg Containerbinnenvaart heeft tastbare resultaten opgeleverd. ‘De deelnemers hebben ontegenzeglijk stapjes voorwaarts gezet, maar we zijn er nog niet’, meldt CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Daarom zetten we er een tandje bij.’

‘Het is goed dat we de knelpunten helder in beeld hebben en dat de deelnemende partijen elkaar inmiddels beter begrijpen. Het sectoroverleg heeft goede oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Nu is het zaak dat we die handen en voeten gaan geven in de praktijk. Dat betekent concreet dat het in ontwikkeling zijnde keten-performance dashboard deze zomer gereed moet zijn. Tevens dienen er tegen die tijd meer proefprojecten te lopen zodat oplossingen getest worden in de dagelijkse praktijk. Alle betrokken partijen moeten meer initiatieven ontplooien.’

Opzet van het overleg
Negentien partijen uit binnen- en buitenland nemen deel aan het Sectoroverleg Containerbinnenvaart. In de periode van september 2017 tot vandaag zijn vier plenaire bijeenkomsten geweest. Daar is de voortgang besproken van drie werkgroepen die elk een specifieke opdracht hadden meegekregen. Een werkgroep heeft een feitenonderzoek gedaan naar de krachten en relaties in de logistieke keten van de containerbinnenvaart. Een andere werkgroep had als opdracht om quick wins in de operationele planning te identificeren. De derde werkgroep was verantwoordelijk voor het definiëren van prestatie-indicatoren voor een ketenbreed inzicht in de performance van de containerbinnenvaartketen en daarmee voor cruciale overdrachtmomenten tussen opeenvolgende schakels daarbinnen.

Resultaten
Het Sectoroverleg Containerbinnenvaart heeft de volgende concrete resultaten opgeleverd:

(1) Verbetering van de slot-aanvraagprocedure voor binnenvaartschepen die containers komen brengen of halen bij de terminals. Tevens worden voortaan alle opeenvolgende wijzigingen in de oorspronkelijke slot-aanvraag, bijvoorbeeld veranderingen in call sizes, opgeslagen in het Port Community systeem Portbase. Dit alles leidt ertoe dat terminal én barge operators beter kunnen plannen en beter inzicht hebben in de actuele status van de afhandeling.

(2) Het Havenbedrijf heeft in de afgelopen maanden twee initiatieven beloond waarin deepsea terminals, binnenvaartrederijen en inland terminals samenwerken om containervracht te bundelen en volgens een vast vaarschema te vervoeren op belangrijke vaarroutes tussen Rotterdam en het achterland. Eerder deze week heeft het Havenbedrijf bekendgemaakt dat het de samenwerking ondersteunt tussen HTS Intermodaal, deepsea terminal RWG en inland terminal D3T in Duisburg voor een nieuw vast vaarschema tussen Duisburg, Gorinchem en Rotterdam. Eerder dit jaar kondigde het Havenbedrijf ondersteuning van een vergelijkbaar project aan op de zogeheten West-Brabant Corridor (Rotterdam-Moerdijk-Tilburg). Door bundeling van lading zijn er minder schepen nodig, hetgeen filevorming vermindert in de haven. In de eerste maanden heeft dit vaste vaarschema geresulteerd in grotere calls per terminal, meer containervervoer per binnenvaart en minder gebruik van vervoer via de weg.

(3) Ontwikkelen van een ketenperformance dashboard door het Havenbedrijf Rotterdam met commitment van individuele ketenpartijen om een eenduidig en feitelijk beeld te krijgen van de prestatie-indicatoren op cruciale overdracht momenten tussen opeenvolgende schakels in de containerbinnenvaartketen. Het verbeterde inzicht in de performance van de keten dat dit dashboard oplevert, moet partijen in staat stellen om de bron van de congestieproblemen sneller te identificeren en gezamenlijk op te lossen.

(4) Er is een analyse uitgevoerd naar de oorzaken van congestie in de containerbinnenvaartketen. Een van de uitkomsten van die analyse is een groot aantal oplossingsrichtingen waar onder leiding van het Havenbedrijf de ketenpartijen op basis van een verdiepingsslag prioriteiten zullen stellen voor lange termijn oplossingen. Deze prioriteiten zullen in de komende tijd uitgewerkt worden.

(5) Een merkbare toename in de bilaterale afspraken tussen ketenpartijen om beschikbare capaciteit in te zetten en de betrouwbaarheid in de keten te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het reduceren van zogenaamde “no shows” en het invullen van vrijgevallen afhandelcapaciteit.

Additionele investeringen
Parallel aan de geboekte resultaten van het Sectoroverleg Containerbinnenvaart blijven het Havenbedrijf Rotterdam en het bedrijfsleven investeren in verbetering van de doorstroming van containers via de haven van Rotterdam.

Zo heeft het Havenbedrijf in maart 2018 het startschot gegeven voor de aanleg van de Container Exchange Route. In diezelfde maand heeft de Kramer Group het aantal dedicated binnenvaartshuttles tussen haar terminal in de Eemhaven en de deepsea containerterminals van APMT en RWG op de Maasvlakte flink uitgebreid.
ECT werkt sinds begin dit jaar samen met een drietal binnenvaartcombinaties in een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call sizes. Ook heeft ECT aangekondigd dat het extra operationele medewerkers werft, net als APMT.
Het Havenbedrijf blijft investeren in Nextlogic, de digitale tool waarmee barge operators en terminalbedrijven informatie kunnen uitwisselen voor de afhandeling van containers. We verwachten dat meer partijen zich de komende aansluiten op dit informatieplatform. BREIN, de centrale planningstool van Nextlogic wordt naar verwachting eind 2018 opgeleverd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Dagelijkse afvaart voor Container Terminal Doesburg

DOESBURG Container Terminal Doesburg (CTD) gaat een tweede containerschip inzetten. Met het nieuwe schip gaat de containerterminal van twee tot drie afvaarten per week naar een dagelijkse afvaart vanuit Doesburg naar Rotterdam .

CTD zet het tweede schip in vanwege van een substantiële, continue volumetoename van het aantal containers voor een sterk groeiend aantal verladers. In haar eerste operationele jaar zijn 8400 TEU verscheept via de terminal in Doesburg.

Met een dagelijkse afvaart is CTD in staat nog efficiënter te plannen en transittijden te verkorten. Daarbij kunnen voortaan extra containers verscheept worden die een kortere demurrage/detentievrije periode kennen. Het tweede schip beschikt ook over reefer aansluitingen zodat reefercontainers tijdens het varen aangesloten kunnen worden. Met de inzet van het nieuwe schip varen voortaan een klasse III en klasse IV schip dedicated voor Container Terminal Doesburg.

Aviko
De logistieke samenwerking tussen Aviko en Container Terminal Doesburg ten behoeve van het containertransport voor zowel de import als export heeft een nadrukkelijke bijdrage geleverd aan de stijging van het aantal TEU verscheept via CTD. Met dit partnership en de verplaatsing van transport per truck naar transport per water zetten beide bedrijven, naast gezamenlijke groei, in op verduurzaming van transport. Per transport van twee containers, verladen bij de Aviko vestiging in Steenderen, worden twee vrachtwagenbewegingen naar Rotterdam geëlimineerd. Met het koppelen van in- en uitgaande stromen wordt efficiency verder geoptimaliseerd. Een zelfde container wordt met deze planningsmethodiek en synergie van activiteiten voor zowel de import- als exportstroom ingezet. Met name een goede interne afstemming tussen productie en logistiek bleken bij Aviko van groot belang.
De inzet van binnenvaart levert een jaarlijkse besparing op de CO2 footprint en ontlast de steeds drukker wordende wegen waardoor het bijdraagt aan het oplossen van het steeds groter wordende congestieprobleem.

CTD
Container Terminal Doesburg verzorgt vanuit Oost Nederland containertransport van en naar de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en staat in directe verbinding met het Europese achterland. De inland terminal met op- en overslagterrein biedt verladers en expediteurs de mogelijkheid containers efficiënter en duurzamer te vervoeren en vormt een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg.
CTD voorziet in een dagelijkse afvaart en waarborgt met visual gate, kentekenregistratie, cameratoezicht en een eigen AEO-gecertificeerde douaneafdeling een veilig en voorspoedig transport en afhandeling van containers en reefers. Met eigen vestigingen in de havens van Rotterdam en Antwerpen binnen de Rotra-holding is er de beschikking over een accuraat wereldwijd partnernetwerk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

BCTN gaat containers overslaan in Deventer

NIJMEGEN BCTN uit Nijmegen en Vos transport uit Deventer gaan samen een containeroverslag in de haven van Deventer aanleggen en exploiteren. De verwachting is dat de containeroverslag in 2020 in gebruik wordt genomen.

BCTN en Vos Transport tekenden onlangs een intentieovereenkomst met de gemeente. De containeroverslag komt op het terrein waar nu het recycleplein van Circulus-Berkel is gevestigd. Dat gaat verhuizen. De containeroverslag past in de ambitie van de gemeente om meer vaart in de haven te krijgen. De overslag is belangrijk voor bedrijven uit de regio in een straal van ongeveer 30 kilometer. ‘Vervoer over water is duurzamer dan vervoer over de weg’, meldt wethouder Frits Rorink. ‘Eén containerschip reduceert het aantal kilometers over de weg aanzienlijk. Het is ook een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven, ook voor bedrijvenpark A1.’

Duurzaam
Deventer wordt de negende locatie van BCTN.  De containeroverslag wordt onderdeel van een lijnverbinding met Rotterdam en Antwerpen. En zowel BCTN als Vos zeggen duurzame ambities te hebben. Zo laat BCTN twee schepen bouwen met een volledig elektrische aandrijving.
Vos Transport gaat het transport naar en van de terminal verzorgen. Vos behoort in ons land tot de top van bedrijven die duurzaam ondernemen en ontving hiervoor onlangs de tweede Lean and Green Star. Vos onderzoekt de mogelijkheden om het voor en na transport elektrisch te gaan verzorgen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Containerterminal BCTN Nijmegen is nu zeehaven

NIJMEGEN Zeeschepen kunnen per direct afmeren voor de kade van containerterminal BCTN in Nijmegen. Daarvoor heeft de gemeente Nijmegen een zeehavenvergunning afgegeven aan BCTN.

De Nijmeegse terminal krijgt met de komst van zeeschepen via de Noordzee een directe verbinding met andere landen zonder de extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen. Dit zorgt voor een kortere tijd om goederen te importeren en exporteren tussen Nijmegen en andere landen. De BCTN terminal in Nijmegen draagt op deze manier volgens eigen zeggen extra bij aan een afname van emissies en reductie van transport over de weg.

ENGIE-terrein
BCTN tekende eveneens een intentieovereenkomst over een duurzame invulling van het ENGIE-terrein. Hierdoor verplichten ENGIE, BCTN en de gemeente Nijmegen zich in te zetten en mee te werken aan een duurzame herontwikkeling van het terrein. ‘BCTN en ENGIE werken samen om waarde toe te voegen op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid’, stelt BCTN. ‘Beide bedrijven willen uitwerking geven aan een mogelijke toekomstige duurzame logistieke functie van het terrein. Een mogelijke ontwikkeling is de realisatie van distributiecentra gecombineerd met zonnepanelen op de daken en gebruik van windenergie van te realiseren windturbines voor de oplading van elektrische containerschepen, heftrucks en vrachtwagens op het ENGIE-terrein en op het terrein van de containerterminal van BCTN.’

BCTN en ENGIE
BCTN zit sinds 1987 met een containerterminal in Nijmegen. Het was destijds de eerste inland containeroverslag van Nederland. Intussen is BCTN met acht terminals in Nederland en België uitgegroeid tot de grootste groep van inland containerterminals . De terminal in Nijmegen is gevestigd op de splitsing tussen Waal en Maas-Waalkanaal. BCTN streeft naar volledig emissieloze logistieke dienstverlening en wil dit bereiken door de ontwikkeling van elektrisch aangedreven schepen en het elektrificeren van haar equipment en trucks. Goederen van A naar B zonder emissie is het streven. BCTN is als enige inland operator bekroond met 2 Lean & Green sterren.

ENGIE zet in op verantwoord gebruik van beschikbare bronnen en 100% groene energie. ‘Onze energie wordt opgewekt in de natuur, uit zon, wind, water of biomassa. Dit doen wij door duurzame, vaak lokale oplossingen aan te bieden aan huishoudens en bedrijven in Nederland. Op het terrein van Centrale Gelderland (CG) is begonnen met de uitvoering van de sloop van de centrale en wordt gekoerst op een duurzame ontwikkeling van windenergie en uitbreiding van het zonnepark.’ (Foto BCTN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gemoderniseerde overnachtingshaven in Lobith in gebruik

LOBITH Rijkswaterstaat heeft op 21 december de gemoderniseerde overnachtingshaven in Lobith in gebruik genomen. De aannemer heeft onder andere de haven verdiept, de invaart verbreed, een autoafzetsteiger gerealiseerd en extra parkeerplaatsen gemaakt.

De haven biedt ruimte aan 20 schepen met een maximale lengte van 110 m en een breedte van 11,5 m. Met de ingebruikname van de autoafzetsteiger zijn de bouwwerkzaamheden in de haven afgerond. In het voorjaar van 2018 legt de aannemer nog stroomvoorzieningen aan op de wal en wordt er een radarmast geplaatst.

Naast de aanpassingen in Lobith, komt er in het nabijgelegen Spijk een haven met 50 ligplaatsen. Met al deze maatregelen verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en veiligheid op de rivier. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Emissieloos schip krijgt in Amsterdam 20% korting

AMSTERDAM Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. De regeling gaat 1 januari 2018 in.

De havens van Amsterdam en Zaanstad zijn de eerste havens van Nederland die het nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De Amsterdamse haven neemt sinds 2015 deel aan het binnenvaartprogramma, dat verschillende niveaus kent; brons, zilver en goud. Ieder niveau kent zijn eigen korting, variërend van vijf procent voor brons tot vijftien procent voor goud label. Daar is nu door Green Award het platina niveau aan toegevoegd.

Dit jaar de eerste
Volgens de Amsterdamse havenmeester Marleen van de Kerkhof draagt emissieloos varen bij aan de verduurzaming van de scheepvaart. Zo wordt door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen, bijvoorbeeld waterstof, de uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM vermeden en is er minder luchtvervuiling. ‘Op 1 november jongstleden hebben wij onze visie Schone Scheepvaart gelanceerd met als doelstelling de scheepvaart schoner te maken. Dit platina label sluit hier naadloos bij aan. Wij verwachten komend jaar de eerste binnenvaartschepen die emissieloos varen te ontvangen. Ik hoop dat andere havens zich zo snel mogelijk zullen aansluiten om dit belangrijke initiatief te omarmen. We streven met z’n allen naar een schone én slimme scheepvaart. Smart Shipping valt hier ook onder. Zo realiseren we met elkaar een toekomstbestendige scheepvaart.’ (Foto Haven Amsterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook