Tagarchief: binnenvaart

Soepeler geluidseisen ouder binnenvaartschip

DEN HAAG Binnenvaartschepen gebouwd op 1 april 1976 of eerder kunnen langer in de vaart blijven nu het CESNI het voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangenomen om de geluidseisen te versoepelen. Volgens het ministerie gaat het om enkele duizenden binnenvaartschepen die langer in de vaart kunnen blijven.

Nederland heeft zich in de bevoegde werkgroep van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, CESNI, hard gemaakt voor de versoepeling van eisen. Vanuit de EU en de lidstaten wordt in wet- en regelgeving naar de technische standaarden van CESNI verwezen. Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd. Oudere binnenvaartschepen hoeven daardoor volgens het ministerie vanaf 1 januari 2020 niet onverkort te voldoen aan de dan geldende geluidseisen. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen wegens het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Nieuwe meetmethode
Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van voor 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, worden zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruikmaakt van de motor, en levert lagere meetwaarden op.

Redelijke eisen
Worden na 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluid verder terug te dringen. Heeft hij dat gedaan, dan worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenspraak met de ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel doen over wat redelijke eisen zijn.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Tweede Kamer debatteert over vergroening binnenvaart

ZOETERMEER De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over de vergroening in de binnenvaart. Verladersorganisatie evofenedex meldt voorafgaande aan het debat te gaan voor een vergroeningsfonds voor de binnenvaart. Alleen met een dergelijk fonds, waarin ook de overheid een financiële bijdrage levert, zijn schippers volgens de verladers in staat de noodzakelijke vergroening te realiseren.

‘De binnenvaartsector is gefragmenteerd, de investeringen om tot vergroening te komen zijn hoog en de terugverdientijd is lang’, stellen de verladers. ‘Zonder een vergroeningsfonds wordt de vergroeningsslag in deze zeer specifieke markt al snel een kaalslag, wat grote nadelige maatschappelijke gevolgen heeft. Het wordt dan nog lastiger de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en bovendien neemt daardoor de congestie op de weg toe.’

Langere termijn contracten
Evofenedex ziet tegelijkertijd nog mogelijkheden die de sector wel zelf kan oppakken. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker voor de binnenvaart om financiering te krijgen voor vergroeningsinvesteringen als handels- & productiebedrijven als opdrachtgever van het vervoer langere termijn contracten aangaan. Daarnaast ziet de ondernemersvereniging veel in on board monitoring van de uitstoot. ‘Als binnenvaartschippers structureel zicht krijgen op hun brandstofverbruik zullen zij zuiniger gaan varen en dus minder brandstof verbruiken. Minder verbruik betekent ook minder CO2 en andere schadelijke uitstoot.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Autonoom varen in de binnenvaart is dichterbij’

AMSTERDAM Big data bedrijf Xomnia heeft een exclusief partnership gesloten met Shipping Factory van binnenvaartondernemer Remco Pikaart. Bedoeling is om de technologie van Xomnia’s self-driving boat door te ontwikkelen voor de binnenvaart. De eerste zelfvarende boot op basis van artificial intelligence is inmiddels aan het testvaren in de Amsterdamse grachten.

Met de samenwerking is volgens beide partijen autonoom varen in de binnenvaart weer een stuk dichterbij gekomen. Pieter Boon, partner van Xomnia en initiatiefnemer van de self-driving boat, verwacht flink wat data te kunnen verzamelen. ‘Jaarlijks verscheept Shipping Factory een kleine 100.000 containers tussen Rotterdam, Antwerpen, het Ruhrgebied, Düsseldorf en Keulen. De tientallen reizen per maand is een goede basis voor het eerste zelfvarende binnenvaartschip. Onze artificial intelligence technologie zijn we nu aan het toepassen op de Xomnia boot. Het is fantastisch dat we daarna de technologie, door deze exclusieve partnership, kunnen doorontwikkelen voor de binnenvaart.’

Missing link
Beide partijen vonden elkaar tijdens de Smart Shipping Challenge’17. ‘Na een paar keer te hebben meegevaren tijdens het testen van de self-driving boat van Xomnia wist ik, deze toepassing ontbreekt nog bij ons in de binnenvaart’, zegt Pikaart. ‘Dit is voor Shipping Factory de aanleiding om artificial intelligence ook in de binnenvaartsector te introduceren. Lange tijd dacht ik, onze branche denkt te ingewikkeld over autonoom varen en daarbij komt dat de ontwikkelingen lang duren. De kennis van Xomnia vormt voor ons de perfecte aanvulling om autonoom varen dichterbij te laten komen in de binnenvaart.’ (Foto Xomnia)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Minister vergroot mogelijkheid testen autonoom varen

ROTTERDAM Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vergroot de juridische ruimte om te experimenteren en te testen met autonoom varen in de binnenvaart. Dat zei de minister bij de afsluiting van de Smart Shipping Challenge op 30 november in de Rotterdamse haven.

‘Waar mogelijk wil ik een duw in de goede richting geven’, gaf de minister aan. ‘Nederland is testland, ook op het water. Samen met Rijkswaterstaat en de Inspectie denken we mee en kijken we onder welke voorwaarden experimenten uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het dan over binnenwateren en de 12-mijlszone op zee. En ook buiten de grens ga ik me sterk maken om meer innovatie makkelijker te maken. Heel concreet heb ik contact met mijn collega’s van Vlaanderen over de binnenvaart en met Noordzeelanden zoals het Verenigd Koninkrijk over de zeevaart. Samen willen we grensoverschrijdend testen mogelijk maken.’

Sneller kloppen
Van Nieuwenhuizen gaf aan dat haar hart altijd net iets sneller slaat als innovatie om de hoek komt kijken. ‘Misschien komt dat wel door mijn achtergrond. Als klein meisje groeide ik op in een tijd waarin ruimtevaart hot was. Ik keek graag naar Star Trek en de maanlanding was een magisch moment waarin je voelde – hoe klein ik ook was – dat er echte grenzen werden verlegd. En tot op de dag van vandaag laat ik me graag inspireren door pioniers, mensen die de grenzen verkennen met nieuwe uitvindingen, en ik wil ze daar ook bij helpen, bijvoorbeeld met wet- en regelgeving. Alleen al om die reden voel ik me zeer thuis op deze smart shipping challenge. Er is hier een enorme drive zichtbaar en voelbaar om te vernieuwen en de grenzen te verleggen om de scheepvaart slimmer te maken. Nederland heeft op dat gebied een traditie hoog te houden. Vernieuwen zit in ons DNA. We zijn een land dat de duikboot heeft uitgevonden, de baggermolen, de zeekaart, en recent ook de opvouwbare container.’

Niet vanzelfsprekend
Dat investeren in vernieuwing in de binnenvaart niet vanzelfsprekend is, dat zei de minister zich maar al te goed te realiseren. ‘Zeker de binnenvaart bestaat uit kleine zelfstandigen voor wie elke euro telt. Belangrijk dat hier vandaag ook ondernemers bij zijn om zich te oriënteren. Weet wat er te koop is, blijf niet alleen doorgaan op dezelfde weg, zoek de samenwerking op. Want ook voor de binnenvaart ligt een uitdaging om schoner en zuiniger te varen. Ik realiseer me dat innovatie jullie werk verandert. Het is belangrijk dat de opleidingen aansluiten bij het werk van de toekomst. Om die aansluiting te waarborgen ben ik in gesprek met het maritieme onderwijs.

De uitgangspositie voor de binnenvaart is volgens Van Nieuwenhuizen goed. ‘De sector is sterk. Alleen al de Nederlandse zeehavens zijn goed voor bijna 6% van de economie. Ruim 370.000 mensen verdienen hier hun brood. Het goederenvervoer door de binnenvaart zien we de komende jaren stijgen met gemiddeld 2,6% per jaar.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart en havens vragen Europa om ambitie

STRAATSBURG De binnenvaart (IWT) en de havensector (EFIP) hebben Europa gevraagd om een ambitieus beleid voor vervoer over water en continuïteit van subsidie. Ze overhandigden daarvoor vorige week tijdens een IWT-congres in Straatsburg hun toekomstvisie aan Europarlementariër Wim van de Camp en transportcommissaris Violeta Bulc.

De organisaties achter het gezamenlijke statement zijn de leden van de EBU (European Barge Union), EFIP (European Federation of Inland Ports), ESO (European Skippers Organisation) en INE (Inland Navigation Europe). Ze zetten in het statement de algemene visie uiteen tot 2030. Nu de EU-begroting voor 2021-2028 wordt besproken, benadrukken ze het belang van een sterke Connecting Europe Facility (CEF). Vertegenwoordigers uit beide sectoren zijn er van overtuigd dat groene, slimme en congestie-vrije transport en logistiek een circulaire en bio-based economie ondersteunt. Hun focus ligt op de vraag naar coördinatie, investeringen, wetgeving en innovatie.

Toekomstvisies
Tijdens het congres in Straatsburg discussieerden de leden van het Europese Parlement en de Europese coördinatoren over vier verschillende toekomstvisies. Directeur Diederik Antvelink van NedCargo sprak over innovaties binnen de vloot. Antvelink heeft met de Gouwenaar 2 al een duurzaam diesel-elektrisch schip varen dat bier voor Heineken vervoert, maar in de nabije toekomst wil Antvelink volledig emissieloos gaan varen. Jean-Louis Jérôme van Port Autonome de Strasbourg focuste zich op de binnenhavens. Hij sprak over groen-stedelijke logistiek en beschouwde binnenhavens als hubs voor de circulaire economie langs de waterwegen. Nadège Dewalque van de Vlaamse Waterweg sprak over het belang van sterke verbindingen en infrastructuur van goede kwaliteit voor congestievrije logistiek. Theresia Hacksteiner van de EBU benadrukte het belang van mensen als een onmisbare factor binnen de sector.

‘Met open armen’
Transportcommissaris Bulc zei de toekomstvisie voor goederenvervoer over water met open armen te ontvangen. ‘De Europese binnenwateren en havens hebben eeuwenlang mensen verenigd en groei gefaciliteerd. Het is hoog tijd om de sector extra te stimuleren op het gebied van digitalisering, lage uitstoot en vakmanschap. Een belangrijke stap hiervoor werd al bereikt doordat het Europese Parlement de nieuwe wetgeving omtrent de erkenning van beroepskwalificaties goedkeurde. Het voorstel dient alleen nog goedgekeurd te worden door de Europese Raad.’

Ook Van de Camp verwelkomde het initiatief. ‘Vandaag waren we getuige van de sterke innovatieve kracht van de binnenvaartsector en zijn havens en hun visie richting 2030. Het laat de ambitie zien om een groenere en slimmere modaliteit te worden. Ik ben er van overtuigd dat als het Europees Parlement, de Europese commissie en de ketenvertegenwoordigers samenwerken, we een stabiel kader kunnen neerleggen wat betreft financiën en wetgeving die deze onvermijdelijke transitie kan ondersteunen. Voldoende CEF-subsidie is een vereiste om dit te realiseren.’

140 miljard
Volgens de initiatiefnemers van de toekomstvisie verzorgt het netwerk van rivieren, kanalen en meren dat mens en handel samenbrengt een betrouwbare en duurzame manier van goederenvervoer. ‘Met 140 miljard tonkilometers levert de sector een aanzienlijke bijdrage aan het goederenvervoer binnen de EU, met als doel om multimodaal vervoer beter te integreren. De EU streeft ernaar om van de binnenwateren hét koolstofarme, digitale en innovatieve alternatief te maken, die zorgt voor efficiënt vervoer door de EU. Door de EU gesteunde projecten en de sector verbeteren niet alleen de bevaarbaarheid, maar ook de ecologische toestand en veerkracht tegen klimaatverandering. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld het promoten van slimme, schone en modulaire schepen, binnenhavens geschikt voor multimodaal goederenvervoer en het gebruik van alternatieve brandstoffen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

RWS verruimt toegang overnachtingshaven

HAAFTEN Rijkswaterstaat is onlangs begonnen met het verruimen van toegang van de overnachtingshaven in Haaften. Hierdoor moeten schepen veiliger de haven binnen kunnen varen en hoopt er minder zand op in de havenmond. De werkzaamheden duren tot eind februari 2018.

De toegang van de haven wordt verruimd van 110 naar 150 meter breed. Zo kunnen de steeds groter wordende schepen makkelijker de bocht nemen om de haven in te varen. Behalve dat de invaart hiervoor wordt verbreed, krijgt ook de oever een nieuwe bescherming. Doordat er minder zand ophoopt, neemt volgens Rijkswaterstaat het risico op vastlopen van schepen af. De haven zelf wordt overigens niet groter. Wel slaat RWS in april 2018 zogenaamde dobberpalen in het verlengde van de bestaande overnachtingssteigers, zodat ook grotere schepen veilig kunnen aanleggen.

Toegankelijk
Tijdens de werkzaamheden is er extra bedrijvigheid op de Waal. De scheepvaart hoeft niet gestremd te worden. Daarnaast blijft de haven toegankelijk. Materiaal, voornamelijk grond, wordt zo veel mogelijk via het water aan- en afgevoerd. (Foto Google Maps)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

ECT komt met Barge Transferium Maasvlakte

ROTTERDAM In de strijd tegen de containercongestie in de Rotterdamse haven komt Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) met het Barge Transferium Maasvlakte. Het Transferium ligt aan de Hartelhaven en moet extra service bieden aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers.

Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. ECT is hierover inmiddels het overleg met LINc begonnen.

24/7
Het Transferium stelt zeven dagen in de week en 24 uur per dag kraancapaciteit beschikbaar voor de afhandeling van binnenvaartschepen, waarbij parallel wordt gewerkt aan de ECT deepsea terminals. Deze deepsea terminals behouden hun capaciteit voor de afhandeling van binnenvaartschepen conform de gebruikelijke werkwijze. Het transferium kan gebruikt worden voor containers bestemd voor of afkomstig van de ECT terminals en van andere terminals in Rotterdam.
Voor de inzet van extra personeel brengt het Barge Transferium Maasvlakte een vast bedrag per scheepsbezoek in rekening aan de barge operator.

Congestieoverleg
Volgens CEO Leo Ruijs van ECT is het Barge Transferium Maasvlakte geheel in lijn met de ideeën en plannen die worden ontwikkeld in het kader van het sectorbrede overleg dat nu in de Rotterdamse haven wordt gevoerd. ‘Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de binnenvaartlogistiek. Overigens studeren we daarnaast ook verder op andere concepten, zoals fixed windows.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Europese erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart

BRUSSEL Het Europees Parlement heeft deze week nieuwe wetgeving goedgekeurd die gaat over de erkenning van beroepskwalificaties van werknemers in de binnenvaart. De nieuwe regels verbreden de erkenning van beroepskwalificaties naar competenties voor iedereen die op een binnenvaartschip werkt en niet alleen die van de kapitein.

‘Goed nieuws voor een sector die kampt met flinke arbeidstekorten en te weinig arbeidsmobiliteit op de Europese markt’, vindt Europarlementariër Wim van de Camp (CDA). ‘Want we moeten de binnenvaart helpen met het verhogen van de arbeidsmobiliteit. Dat is keihard nodig omdat de sector alleen kan groeien als genoeg goed personeel te vinden is. Dat is schoner per ton vracht en zorgt er ook voor dat onze snelwegen niet dichtslibben door het vrachtvervoer.’

Kwetsbare sector
Met 500 miljoen ton vracht per jaar en maar 42.000 banen in het vracht en passagiersvervoer is de binnenvaart volgens Van de Camp een kwetsbare sector. ‘Een cruciale schakel van het Europese vrachtvervoer over de Europese binnenwateren rust op de schouders van relatief weinig Nederlandse familiebedrijven. Met deze nieuwe regels bieden wij hen de mogelijkheid om ook gekwalificeerd personeel te vinden buiten de sector. We moeten niet onderschatten hoe moeilijk het is om mensen te vinden die de specifieke kennis hebben om op de Rijn of de Donau te kunnen werken.
De nieuwe regelgeving bevat ook uitzonderingen voor landen die niet zijn aangesloten aan het Europese binnenvaartnet. Van de Camp is niet te spreken over deze uitzonderingen. ‘Het is voor mij niet uit te leggen dat landen als Malta of Finland niet mee gaan doen met dit systeem. Dat zijn zeevarende naties en daar lopen genoeg mensen rond die weten hoe je een schip aanmeert. Maar al met al zijn deze nieuwe regels voor de sector een stap voorwaarts.’

Infrastructuur
Wat het CDA betreft moet de EU meer doen om de binnenvaart te stimuleren. ‘Naast het verhogen van de arbeidsmobiliteit zijn investeringen in de infrastructuur van de Europese binnenwateren nog altijd hard nodig. En ook moeten we oog hebben voor het steeds nijpender probleem voor jonge binnenvaartschippers die niet in staat zijn een bedrijf over te nemen van hun ouders.’ (Foto Wim van de Camp)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Proef met vervoer van afval over het water

ZAANDAM Afval- en energiebedrijf HVC en Rijkswaterstaat beginnen een proef met een innovatieve laadmethode om afval makkelijker over water te verschepen. In de proef wordt samengeperst afval zonder tussenkomst van een dure containerkraan direct op een schip geladen. De proef moet aantonen dat duurzaam vervoer van afval over water kan concurreren met vervoer over weg.

In de zomer van 2016 werd al een korte succesvolle proef gehouden met Blue Line Logistics. Voor de nieuwe pilot wordt een groter transportponton en duwboot van HEBO Maritiemservice gebruikt. Met de vrachtwagens van HVC, die dagelijks containers over de weg transporteren, worden volle perscontainers direct op een ponton geladen. Tot halverwege januari 2018 worden hiermee testvaarten uitgevoerd. Deze vinden plaats tussen de HVC-overslaglocatie in Zaandam en de afvalenergiecentrale in Alkmaar.

Na de proef beslist HVC of deze vorm van transport toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Ook bekijken HVC en Rijkswaterstaat de kansen om afvaltransport over water op meerdere trajecten te organiseren. De verwachting is dat de komende jaren wegvervoer van andere branches via deze methode ook van weg naar water verplaatst kan worden.

Beter Benutten
Dankzij de nieuwe laadmethode kan HVC tussen Zaandam en Alkmaar jaarlijks 70.000 tot 75.000 ton afval over water vervoeren. Op het onderzoekstraject scheelt dat gemiddeld 20 vrachtwagenritten per dag. Omgerekend zijn dat 55 personenautoritten, waarvan een derde in de spits. Dit is goed voor de doorstroming op de weg. Daarnaast wordt tijdens de proef onderzocht of vervoer over water duurzamer is omdat het de uitstoot van CO2 en NOx vermindert.

De pilot is onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Onder deze noemer nemen het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden tot 2018 ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. Bijvoorbeeld door het reizigers makkelijker te maken om op andere momenten te reizen, een andere route te nemen, thuis te werken of een ander vervoersmiddel te kiezen. Of door afval en bouwmaterialen over water te vervoeren in plaats van over de weg. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overnachtingshaven Lobith bijna gereed

LOBITH Het werk aan de overnachtingshaven in Lobith nadert het einde. Rijkswaterstaat verwacht dat het grootste deel van de werkzaamheden aan het einde van dit jaar is afgerond. In het voorjaar van 2018 plaatst RWS dan nog een radarmast en wordt de walstroom operationeel.

De haven in Lobith krijgt vier steigers, goed voor 20 ligplaatsen. Begin september werden de eerste twee gemoderniseerde steigers al feestelijk geopend, de volgende twee steigers zijn bijna klaar voor gebruik. Schippers krijgen daarnaast de mogelijkheid om vanuit deze haven aan wal te gaan, dankzij een autoafzetsteiger. Deze steiger heeft een lengte van 110 meter. Eind november wordt de steiger op zijn plek gevaren en vervolgens klaar gemaakt voor gebruik.
Inmiddels is ook de invaart van de haven verruimd, zijn er blusleidingen aangebracht langs de steigers en zijn er parkeervoorzieningen gerealiseerd.

Meer scheepvaart
De uitbreiding van de haven is volgens Rijkswaterstaat nodig om het groeiende aantal schippers ook in de toekomst te kunnen huisvesten. RWS begint daarom in 2019 ook met de aanleg van een nieuwe overnachtingshaven met 50 ligplaatsen in het nabijgelegen Spijk. (Illustraties RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook