Subsidieregeling innovatie duurzame binnenvaart sluit binnenkort

ROTTERDAM Aanvragen indienen voor de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart kan nog een paar dagen. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 juni 2016.

Binnen de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector.
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenschepen.
Het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) voert deze subsidieregeling uit en dient als contact voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

Download:
Het aanvraagformulier;
Leidraad ten behoeve van het projectplan;
Subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria zoals vermeld in de Staatscourant.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

2016 spannend jaar voor maritiem toeleverancier

ROTTERDAM Veel maritieme toeleveranciers kijken terug op een goed 2015, maar maken zich zorgen over 2016. De totale omzet van Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg van 3,8 miljard euro in 2014 naar 4,2 miljard euro vorig jaar, een stijging van ruim 10% dus. Volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) moeten de toeleveranciers voor dit jaar rekening houden met lagere omzet en lagere personeelsaantallen.

Het totaal aantal maritieme toeleveranciers in Nederland wordt geschat op 670, waaronder zeer veel mkb-bedrijven. Aan de werkgelegenheidscijfers per eind 2015 is al te zien dat de markt een teruggang vertoont: eind 2015 werkten er 18.005 personen bij maritieme toeleveranciers in Nederland, tegen 18.080 het jaar ervoor. Het aantal inleenkrachten daalde ook, met ruim 25 procent tot 2.239, tegen 3.000 het jaar ervoor.

Investeren in de toekomst
Uit onderzoek uitgevoerd door Ecorys en NMT in de Maritime Delta (Zuid-Holland plus Werkendam) blijkt dat maritieme toeleveranciers sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 alle zeilen bij hebben moeten zetten om hun voortbestaan te verzekeren. Gezien de hoge concentratie van toeleveranciers in de genoemde regio mag aangenomen worden dat dit representatief is voor het landelijke beeld. Toeleveranciers hebben grote toe1investeringen gedaan in de ontwikkeling van nieuwe producten en markten. Dat heeft resultaat gehad. Omzet en personeelsaantallen benaderen weer de getallen van de hoogconjunctuur voor de crisis. De verwachting is dat maritieme toeleveranciers ook de komende jaren op een gestaag niveau zullen blijven investeren, ondanks de teruglopende markt in de offshore en grote zeescheepsbouw. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de verwachting is dat investeringen een stukje lager liggen dan de afgelopen vijf jaar.

Innovatief vermogen
Het innovatievermogen van toeleveranciers is belangrijk voor hun marktpositie. Een belangrijke innovatietrend in 2015 was in de eerste plaats het steeds grotere belang van ICT en automatisering, zowel in de producten als in de productie. Daarnaast bleef vermindering van energieverbruik en emissies een belangrijk item. In de Maritime Delta is een omvangrijk project uitgevoerd op het gebied van 3D printing toepassingen in de maritieme sector, waarvoor NMT de basis heeft gelegd.
In Noord-Nederland is een start gemaakt met het interregionale project Marigreen, waarin vraagstukken over LNG als brandstof aangepakt worden. Aan dat project nemen circa 40 bedrijven deel. Daarnaast hebben veel individuele mkb-bedrijven gebruik gemaakt van de verruimde mogelijkheden van de MIT-regeling voor haalbaarheidsstudies.

Duurzaam inkoopbeleid
Een trend die zichtbaar is bij diverse toeleveranciers én opdrachtgevers is het duurzaam inkoopbeleid. Zowel opdrachtgevers als toeleveranciers zelf hechten steeds meer belang aan hoe verantwoord hun producten zijn. Dit gaat verder dan de eigen fabricage of logistiek. Er wordt hierbij ook gekeken naar waar grondstoffen of halffabricaten vandaan komen en hoe deze zijn geproduceerd, ook wanneer deze producten uit het buitenland komen. Deze ketenbenadering van productie en producten is volgens NMT een positieve ontwikkeling.

Overige cijfers
Zeescheepsnieuwbouw – In totaal zijn er in 2015 63 zeegaande schepen opgeleverd (2014: 67). De orderintake betrof 64 schepen (2014: 99 schepen) met een waarde van €693 miljoen (2014: €1 miljard). De waarde van de opgeleverde schepen bedroeg in 2015 €1,3 miljard (2014: €1,2 miljard). Van deze waarde kwam 83% voor rekening van exportorders (2014: 80%). De omzet van de werven bedroeg €5,0 miljard (2014: €4,6 miljard).
Zeescheepsreparatie – De omzet bedroeg in 2015 €637 miljoen (2014: €558 miljoen).
Binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen – In 2015 werden er 111 schepen (2014: 108 schepen) opgeleverd. De orderportefeuille bedroeg per 31 december 128 schepen (2014: 108 schepen).
Superjachtbouw – In 2015 zijn 23 superjachten opgeleverd (2014: 16) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €649 miljoen) en 28 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2014: 22) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €1,5 miljard). De orderportefeuille betrof eind december 72 superjachten (2014: 70 superjachten) met een waarde van ruim €4,2 miljard (2014: €4,1 miljard).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Honderd miljoen voor Gelderse maakindustrie

ARNHEM Gelderland moet de derde industrie van Nederland worden. Tot 2020 investeert de provincie 100 miljoen euro in een slimme en schone economie, die zorgt voor groei en banen.

Deze ambitie om op te klimmen van de vierde naar de derde plaats staat in het beleidskader economie van provincie Gelderland. ‘De Gelderse economie is al wereldtop, maar het kan en moet nog beter’, vertelt gedeputeerde Michiel Scheffer. ‘Vooral op het gebied van innovatie hebben we nog veel terrein te winnen. We willen werk maken van innovatie door bedrijven duurzaam te laten produceren, innovatie en industrie beter op elkaar aan te laten sluiten en de rode loper uit te leggen voor ambitieuze bedrijven met de potentie om te groeien.’

Banenmotor
De maakindustrie is de banenmotor van de Gelderse economie. De 7500 industriële bedrijven in Gelderland leveren nu 13% van het regionaal inkomen en 11% van de werkgelegenheid. De indirecte effecten als aanjager van de dienstverlening zijn dubbel zo groot. Op dit moment werken er 110.000 mensen in de Gelderse industrie. Meer dan 100.000 mensen zijn werkzaam in aanverwante sectoren.

Maar de maakindustrie verandert volgens de provincie ingrijpend door 3D printing en robotisering en digitalisering. ‘De aarde warmt op en grondstoffen worden schaars. Bedrijven moeten duurzaam innoveren om concurrerend te blijven. Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe technologieën zoals Big Data en The Internet of Things en het zo lang mogelijk (her)gebruiken van schaarse grondstoffen.’

Personeelstekort
Een slimme industrie heeft slimme mensen nodig op alle niveaus. Er is een groeiend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met name in de techniek en de ict is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die de discrepenties op de arbeidsmarkt verkleinen. Een voorbeeld is ‘Werken en Leren met Energie’ in Nijmegen waarin technisch talent een opleiding combineert met een baan bij een energiebedrijf.

‘We staan aan de vooravond van een industriële renaissance’, vat Scheffer samen. ‘Steeds meer productie wordt teruggehaald naar Europa om sneller in te kunnen spelen op de vraag van de klant. De maakindustrie in Gelderland is van wereldniveau en het verschil in loonkosten wordt kleiner. We leggen de rode loper uit voor ambitieuze en innovatieve bedrijven met de potentie om te groeien. Met de universiteiten, de agrofoodsector en de maakindustrie heeft Gelderland alles in huis om werk te maken van innovatie. We hebben de kennis is huis, we kunnen het maken en we hebben de ruimte.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

NPRC en Wijgula winnen EVO-binnenvaartprijs

ZWIJNDRECHT De NPRC en tankvaartrederij Wijgula zijn de  winnaars van de eerste EVO-binnenvaartprijs. De NPRC mag zich de best presterende bevrachter op het water noemen, Wijgula werd gekroond tot beste binnenvaartonderneming.

Aan de prijs is een uitvoerig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voorafgegaan. De universiteit ondervroeg in opdracht van verladersorganisatie EVO hoe bedrijven de dienstverlening van de binnenvaart beoordelen. Daarbij werd gekeken naar criteria als veiligheid, betrouwbaarheid van de boeking, beschikbare laadcapaciteit, de mate van naleving van contracten en de flexibiliteit tijdens de contractperiode.

94 jaar
Thijs Aarten en Norbert Meixner van Wijgula en NPRC-directeur Stefan Meeusen ontvingen de prijs uit handen van EVO-voorzitter Chris Bruggink. Wijgula onderscheidde zich als beste op de punten die bedrijven als belangrijkst beoordelen.  In een reactie lieten Aarten en Meixner van Wijgula weten zich zeer vereerd te voelen de prijs in ontvangst te mogen nemen. ‘Als Nederlandse binnentankvaartrederij met inmiddels 94 jaar vervoerservaring, is en blijft het ons streven om door een betrouwbare en klantgerichte dienstverlening een langdurige samenwerking met onze klanten op te bouwen en te onderhouden.’

Duurzaamheid en samenwerken
De NPRC-leden investeerden volgens Stefan Meeusen de afgelopen jaren veel geld en energie in het verduurzamen van hun vloot. ‘Samenwerking en optimalisatie van de logistieke keten spelen bij de coöperatie een steeds grotere rol. We werken nauw samen met onze klanten, ook door innovaties met ICT uit te rollen waardoor we bijvoorbeeld realtime data delen.’ De directeur van de coöperatie is uiteraard verheugd met de prijs die hem namens de klant toekomt: ‘Het is heel mooi dat onze jarenlange inspanningen door onze klanten worden gewaardeerd. Dat zien wij echt als een beloning.’

Extra bijzonder
Eerder al ontving de coöperatie diverse prijzen voor onder meer duurzaamheid en innovatie. ‘Maar een prijs van onze klanten krijgen, dat is extra bijzonder’, aldus Meeusen. NPRC zal onder hem blijven innoveren, zo benadrukt hij. ‘Ons motto luidt: ‘Samen kunnen we nog zoveel meer’, daarom zie ik de prijs vooral als een aanmoediging om op de ingeslagen koers verder te gaan.’

Meeusen ziet in de hele sector signalen van innovatie en verduurzaming. ‘Uit het onderzoek van de EUR blijkt dat de wens van de ondernemingen ook die van de klant is. Daar moeten we sectorbreed gehoor aan geven. Alleen dan wordt duidelijk dat nog meer lading van de weg naar het water verplaatst, met alle voordelen die daarbij horen.’ De coöperatiedirecteur vat ze graag nog even bondig samen: ‘Minder files en minder CO2-uitstoot. En dat gecombineerd met een zeer efficiënt logistieke keten.’ De voordelen van vervoer over water zijn legio. Als het aan de klant ligt is NPRC daar een lichtend voorbeeld van.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Lichtbaken markeert plek overnachtingshaven Spijk

SPIJK Kunstenaar André Pielage heeft een lichtprojectie gemaakt op de schoorsteen van de voormalige steenfabriek van Terwindt & Arntz aan de Spijksedijk in Spijk. Het ‘Lichtbaken’ was maandag 9 mei voor het eerst te zien.

De lichtprojectie ziet eruit als stromend water en is van grote afstand zichtbaar. Met het kunstwerk verwijst André Pielage naar de traagheid en de rust van het water in de toekomstige overnachtingshaven. Gedeputeerde Josan Meijers sprak tijdens de opening lovende woorden namens de stuurgroep: ‘Met dit baken maken we de schoorsteen van een voormalige steenfabriek op een unieke manier zichtbaar in het rivierenlandschap.’

De lichtprojectie gaat aan als de schemering begint. De schoorsteen wordt iedere dag een gedeelte van de avond verlicht. Hierdoor blijft dit herkenbare element in het rivierenlandschap ook tijdens de avonduren een bijzonder landmark. De schoorsteen zelf is in een uitstekende staat, omdat Swanenberg IJzer Groep deze onlangs heeft gerestaureerd.

Overnachtingshaven
Het project overnachtingshaven Lobith richt zich op de uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de binnenvaart. Als onderdeel van dit project worden in gemeente Rijnwaarden drie bakens gezet in het rivierenlandschap. In 2015 werd bij Tuindorp (Tolkamer) het baken Element of surprise van Heidi Linck onthuld. Het derde en laatste baken komt rond de zomer van 2016. (Foto Provincie Gelderland)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Bezoek Aqualink op Maritime Industry

NIJMEGEN Aqualink staat van 24 tot en met 26 mei 2016 op de beurs Maritime Industry in de Evenementenhal Gorinchem. U kunt op de stand van Aqualink kennis maken met dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.

Aqualink is aan het professionaliseren. Onderdeel hiervan is de vernieuwde website die vanaf 1 januari te bewonderen is en de maandelijkse nieuwsbrief aan leden. Niet-leden kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief die één keer in de drie maanden verschijnt.

Leden aan het woord
Op de vernieuwde website komen ook leden van Aqualink aan het woord. Zo vertelt binnenvaartadvocaat mr. Bob van Treijen onder meer over een 72-jarige schipper die zijn vaartijdenboek niet goed invulde en een boete kreeg ter hoogte van een maandloon. Eric Visschers van duik- en bergingsbedrijf Visschers vertelt over de kleine en grote klussen die hij de afgelopen 25 jaar in binnen- en buitenland mocht doen. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken, of wij hebben het wel gedaan’, vertelt Visschers.

Maritime Industry
Op Maritime Industry staan meer dan 500 exposanten. De beurs voor  binnenvaart, zeevaart en visserij trekt ieder jaar ruim 15.000 bezoekers en wordt gehouden op 24, 25 en 26 mei in de Evenementenhal Gorinchem.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Tankvaart en droge lading groeien tot 2020, duwvaart daalt

ZOETERMEER De prognoses voor het ladingvolume in de Nederlandse binnenvaart zien er tot 2020 over het algemeen gunstig uit, zo blijkt uit het rapport ‘Versterking Marktobservatie Binnenvaart’ door onderzoeksbureau Panteia. Het bureau gaat tot 2020 uit van een stijging van 38 miljoen ton lading voor de droge ladingschepen, de tankvaart gaat ruim 6,5 miljoen ton extra lading vervoeren, voor de duwvaart wordt een daling voorzien van 2,3 miljoen ton.

panteiaDe verwachting van Panteia is dat het volume voor droge ladingschepen en samenstellen groeit naar 205 miljoen ton in 2020, een stijging van 18% ten opzichte van 2014. Dit komt overeen met een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van 2,8%. Hiervan is 88 miljoen ton binnenlands vervoer, 74 miljoen ton export en 43 miljoen ton import. Er wordt vooral groei gezien bij het binnenlands vervoer en export.

De droge ladingschepen en samenstellen daarvan vervoerden in 2015 in totaal 167 miljoen ton aan lading. Hiervan was 68 miljoen ton bestemd voor de binnenlandse markt en 60 miljoen ton werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Vanuit die landen vond 39 miljoen ton aan invoer plaats. Het totale vervoersvolume is lager dan in 2014, toen werd er 174 miljoen ton vervoerd. Belangrijkste oorzaak voor deze daling is de lage waterstand in het tweede halfjaar van 2015.

Zeesluis en terminals
Een belangrijke ontwikkeling die leidt tot groei in het binnenlands vervoer is onder andere de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. Om deze sluis mogelijk te maken, moet tussen 2016 en 2018 4,5 miljoen kuub (vervuilde) grond worden afgevoerd. Dit komt overeen met ongeveer 8 miljoen ton, wat zorgt voor een sterke stijging in vervoersvolume voor de droge ladingvaart vanuit Noord-Holland richting depots. Ook dragen nieuw te openen containerterminals in Almelo, Doesburg, Lelystad en Weert bij aan een sterke groei van het aantal te vervoeren containers.

In het internationale vervoer zorgen nieuw te openen kolencentrales in Frankfurt am Main en Datteln (2018) voor een toename van steenkolenvervoer. Hierdoor neemt naar verwachting het steenkolenvervoer per binnenvaartschip de komende jaren nog toe, ondanks de sluiting van bijvoorbeeld de oudere centrales langs de Franse Moezel en bij Hamm. Ook gaat rondom 2019 naar verwachting een goederenstroom met cementklinker lopen tussen Wallonië en Limburg van circa een half tot 1 miljoen ton per jaar.

Lage waterstand
Panteia verwacht dat de tankvaart in 2020 102 miljoen ton gaat vervoeren, een stijging van 11,1% ten opzichte van 2014. Hiervan is 35 miljoen ton binnenlands vervoer, 39 miljoen ton export en 28 miljoen ton import. Er wordt vooral groei gezien bij het binnenlands vervoer en de import van vloeibare lading. Het exportvolume blijft op een stabiel niveau.

De tankvaartschepen vervoerden in 2015 gezamenlijk 96 miljoen ton aan natte lading. Hiervan was 33 miljoen ton bestemd voor de binnenlandse markt, 38 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Er vond 24 miljoen ton aan invoer plaats. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een stijging van 3 miljoen ton.

De lage waterstand in 2015 had weinig invloed  op het vervoer van vloeibare lading. Dit komt mede door een sluiting van een raffinaderij in Zwitserland. Hierdoor is in plaats van ruwe aardolie via pijpleidingen, veel geraffineerd product per binnenvaartschip naar Zwitserland getransporteerd. Ook toenemende speculatie op de oliemarkt en grotere productie van de raffinaderijen in Duitsland liggen ten grondslag aan de groei in het jaar 2015.

Afname duwvaart
Panteia voorziet dat in 2020 2,3 miljoen ton minder lading per duwvaartschip wordt vervoerd. Voor internationaal transport met duwbakken wordt een daling verwacht van 12,4% in 2020, vergeleken met 2014. Dit is het gevolg van de verplaatsing van kolen- en ertstransport van duwstellen naar koppelverbanden met één tot zelfs drie duwbakken.

duwbakkenDuwstellen vervoerden in 2015 in totaal 50 miljoen ton aan lading. Hiervan was 12 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt en werd 36 miljoen geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Vanuit deze landen vond slechts 2 miljoen ton aan invoer plaats. Een daling ten opzichte van 2014, toen er nog totaal 52 miljoen ton vervoerd werd. Deze daling is te verklaren door de lage waterstanden op de Rijn.

Het nationale kolenvervoer kende in 2014 een opleving doordat de transporten voor de nieuwe Eemshavencentrale op gang kwamen. Dit compenseert voor het wegvallen van transport richting gesloten centrales in Nijmegen en Geertruidenberg. Het gaat daarbij om een tijdelijke stroom: vanaf 2017 is de vaargeul richting de Eemshaven gereed en zal het kolentransport tussen Amsterdam en de Eemshavencentrale halveren. In het nationale vervoer wordt een stijging voorzien van het transport van veevoer met duwbakken. Dit is mede het gevolg van de verruiming van de Zuid-Willemsvaart en de openstelling van het Maximakanaal.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Containeroverslag bestaat precies 50 jaar

ROTTERDAM Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat onder toeziend oog van koningin Juliana de eerste containers in de haven van Rotterdam arriveerden. Op 3 mei 1966 arriveerde in Rotterdam het ms Fairland met aan boord 226 containers.

Het was voor de eerste maal dat er een containerschip in Rotterdam arriveerde. Sindsdien is Rotterdam de grootste containerhaven van Europa. Vandaag wordt dat gevierd aan boord van de UASC Al Zubura, een van de grootste containerschepen ter wereld. Het schip ligt  voor de kade van de Euromax terminal van de ECT, het containeroverslagbedrijf dat ontstond na de aankomst van de ms Fairland.

Op de UASC Al Zubura overhandigt Emile Hoogsteden (rechts), directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf, een ‘containertaart’ aan de kapitein Nazar El Islam en Rob Bagchus van ECT. (Foto Ries van Wendel de Joode)
Op de UASC Al Zubura overhandigt Emile Hoogsteden (rechts), directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf, een ‘containertaart’ aan de kapitein Nazar El Islam en Rob Bagchus van ECT. (Foto Ries van Wendel de Joode)

Vanaf de komst van de Fairland onderhoudt rederij Sea-Land een wekelijkse containerdienst tussen New York en de West-Europese havens Rotterdam, Bremen en Grangemouth en is Rotterdam de eerste aanloophaven van Europa. ECT werd speciaal opgericht door de Rotterdamse stukgoed-stuwadoors Quick Dispatch, Thomsen’s Havenbedrijf, Cornelis Swarttouw, Müller Progress, Pakhuismeesteren en de Nederlandse Spoorwegen om de containeroverslag te behandelen en in te spelen op deze ontwikkeling. En nog steeds is Rotterdam de belangrijkste containerhaven van Europa.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Nieuwe eisen voor bemanning LNG-schepen

DEN HAAG Bemanningsleden van binnenvaartschepen die varen op LNG moeten vanaf 1 juli aan nieuwe eisen voldoen. De schipper en de bemanningsleden die zijn betrokken bij het bunkeren van het vloeibaar aardgas moeten vanaf dan in het bezit zijn van een LNG-verklaring.

De LNG-verklaring wordt verkregen na het volgen van een opleiding die wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De LNG-verklaring is vijf jaar geldig en kan worden verlengd door het aantonen van vaartijd op een LNG-schip of het volgen van een opfriscursus en slagen voor het daaropvolgende examen.

Alleen door CBR erkend
Als aan alle voorwaarden is voldaan kan een bemanningslid bij het CBR een LNG-verklaring aanvragen. Informatie over de aanvraagprocedure wordt binnenkort op de website van het CBR geplaatst. Alleen erkende opleidingsinstituten mogen, onder toezicht van het CBR, cursussen en daaropvolgende examens over LNG verzorgen. Per 1 juni kan hiervoor bij het CBR een erkenning worden aangevraagd. Erkenningen worden van kracht vanaf 1 juli 2016, of indien na die datum aangevraagd, op de datum dat de aanvraag is afgerond. Informatie over de wijze waarop een erkenning kan worden aangevraagd en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden, is vanaf half mei op de website van het CBR te vinden. Daar zal ook de overgangsregeling te lezen zijn.

Overgangsregeling
Bemanningsleden van schepen die vóór 1 juli 2016 zijn begonnen met het gebruik van LNG als brandstof, kunnen een LNG-verklaring aanvragen als zij op grond van een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zijn opgeleid en een vaartijd kunnen aantonen van tenminste 90 dagen op een door LNG aangedreven schip. De vaartijdverklaring wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). Binnenkort is op de website van de SAB te lezen hoe deze verklaring kan worden aangevraagd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Miljoenen voor innovatie Overijsselse bedrijven

ZWOLLE De provincie Overijssel heeft het Innovatiefonds Overijssel uitgebreid met een participatiefonds van 19,5 miljoen euro. Overijssel wil hiermee investeren in kansrijke bedrijven om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie verder te stimuleren.

Met het nieuwe participatiefonds richt de provincie zich op Overijsselse bedrijven die middelen nodig hebben om hun ambitieuze groeiplannen te kunnen realiseren. Innovatiefonds Overijssel treedt bij een participatie toe als tijdelijke aandeelhouder eddy1van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd. ‘De vele succesvolle MKB-bedrijven in onze provincie vormen de motor van de regionale economie’, vertelt gedeputeerde Eddy van Hijum. ‘Om die bedrijven verder te laten groeien, zijn behalve tijd, kennis en ondernemerschap ook middelen nodig. Het blijft voor de ondernemingen lastig om financieringen los te krijgen. Banken, maar ook durfkapitalisten zijn nog vaak terughoudend. Dat staat verdere groei in de weg. Als provincie nemen wij het voortouw door wél te investeren in een fase waarin de risico’s wat groter zijn.’

Eerste innovatiekrediet
De provincie Overijssel heeft via het Innovatiefonds Overijssel 41,5 miljoen beschikbaar gesteld om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie te stimuleren en innovatie te bevorderen. Er wordt geïnvesteerd door middel van leningen en participaties.
Sinds februari van dit jaar verstrekt het Innovatiefonds innovatiekredieten van maximaal 75.000 euro. De kredieten zijn bedoeld voor de financiering van kortlopende projecten van Overijsselse MKB-bedrijven. Voorwaarde voor het verstrekken van het krediet is onder meer dat de ondernemers eenzelfde bedrag zelf investeren als ze lenen. De aanvragen kunnen alleen digitaal worden ingediend.
Innovatiefonds Overijssel heeft inmiddels het eerste innovatiekrediet verstrekt. Het Deventer bedrijf FiftySix Avenue BV ontvangt een lening voor de ontwikkeling van fashionfitr, een innovatieve applicatie die consumenten online kledingmaatadvies geeft op fashionsites. Vijf andere aanvragen voor een innovatiekrediet zijn in behandeling.

‘Niet alles komt uit’
Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) beoordeelt als fondsmanager van het Innovatiefonds Overijssel de investeringsaanvragen van de ondernemers. ‘Vanuit ons netwerk weten we dat in Overijssel veel kansrijke bedrijven moeite hebben met financiering van hun groeiplannen’, vertelt PPM Oost-directeur Marius Prins. ‘We kijken kritisch naar elke aanvraag en wegen de risico’s van de investering af tegen het financieel en maatschappelijk rendement. PPM Oost heeft de kennis om de haalbaarheid van technologische innovaties in te schatten, expertise op het vlak van bedrijfsfinanciering en ervaring met het begeleiden van ondernemers in de groeifase van hun bedrijf. Maar het succes van een innovatieve onderneming is van vele factoren afhankelijk. Niet alle verwachtingen komen uit die wij en de ondernemer hebben. Zo reëel moeten we ook zijn.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.