Categoriearchief: nieuws

Binnen paar dagen op toerbeurt door sluis Weurt

NIJMEGEN Rijkswaterstaat wil uiterlijk komend weekend een aantal schuttingen gaan doen om opgesloten schepen weg te schutten en eventuele schepen met lading naar het Maas-Waalkanaal te kunnen schutten. Schepen kunnen zich bij Sluis Weurt melden voor een toerbeurt, op basis van toerbeurt wordt geschut.

Het ophogen van het peil gaat volgens Rijkswaterstaat behoorlijk voorspoedig. De vooraf voorziene risico’s lijken beheerst te zijn en de woonboten komen goed los van de bodem. De snelheid blijft voorlopig nog achter bij de berekeningen, maar RWS zegt eerder te gaan schutten dan dat het kanaal op peil is. Voorwaarde daarbij is dat alle woonboten vrij drijven. Het peil mag achter ook niet te snel stijgen. Er moet worden voorkomen dat een soort ‘vloedgolf’ het kanaal wordt ingepompt die schade veroorzaakt aan sluisdeuren en kanaalwanden. Veiligheid staat voorop. Daarom is Rijkswaterstaat aanvankelijk met twee noodpompen gestart. Rijkswaterstaat zet vanaf vandaag een derde noodpomp in om scheepvaart op het Maas-Waalkanaal beperkt mogelijk te maken. Met deze derde pomp stijgt de capaciteit van 10 miljoen liter per uur naar 15 miljoen liter per uur.

Mogelijk meer weggelekt
Sinds de twee noodpompen maandag 3 januari in werking zijn gesteld, stijgt het waterpeil in het Maas-Waalkanaal met circa 12 centimeter per etmaal. Nadat de pompen waren gestart, trad een aantal peilwisselingen in het kanaal op. Dit wordt veroorzaakt doordat het watersysteem van het kanaal zich stabiliseert. Zo zuigen dijken die deels drooggevallen waren weer water op en vullen ook de zijarmen van het kanaal. De hoeveelheid weggelopen water is moeilijk in te schatten; mogelijk is er meer water uit het kanaal weggelekt dan er oorspronkelijk was berekend.

Rijkswaterstaat heeft de laatste dagen voortdurend inspecties uitgevoerd aan de beschadigde stuw bij Grave. Inmiddels is bekend dat het gaat om vijf beschadigde jukken, waarvan er drie vervangen moeten worden en twee herstelbaar lijken. Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw.  

Tijdelijke maatregel
 Momenteel bekijkt Rijkswaterstaat of een tijdelijke beheersmaatregel mogelijk is om zo snel mogelijk de waterkerende functie van de stuw te herstellen. Als daarmee het waterpeil op orde gebracht is, kan de scheepvaart hervat worden. Rijkswaterstaat denkt aan een tijdelijke waterkerende maatregel, die voor de bestaande stuw Grave wordt geplaatst. Verschillende zaken worden nu nog onderzocht. Een vereiste is dat de tijdelijke maatregel binnen 48 uur afbreekbaar is. De Maas is een regenrivier; het waterpeil kan zeker in het hoogwaterseizoen snel stijgen. De waterveiligheid staat bij het zoeken naar de tijdelijke maatregel bij stuw Grave voorop.
Rijkswaterstaat verwacht over enkele dagen met een uitgewerkt en doorgerekend scenario voor de tijdelijk maatregel bij de stuw Grave te komen.
 
Aanleiding schade
Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek.
Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maas-Waalkanaal over enkele dagen beperkt bevaarbaar

NIJMEGEN Het Maas-Waalkanaal is naar verwachting over enkele dagen weer beperkt bevaarbaar voor de scheepvaart. Nadat Rijkswaterstaat maandag 2 januari begon met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal, steeg de waterstand in het kanaal inmiddels met zo’n vijf centimeter.

Twee grote pompen in de oude sluiskolk in Heumen brengen het water in het kanaal. Het duurt naar verwachting een aantal dagen voordat het oorspronkelijk waterpeil van +7.9 m NAP in het Maas-Waalkanaal wordt bereikt. Vanaf dat moment kan de scheepvaart weer op kleine schaal gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. Sluis Weurt wordt vanaf dan beperkt bedient, sluis Heumen blijft gestremd.
Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek.

Water loopt weg
Het gehele Maas-Waalkanaal is sinds donderdagavond tussen Sluis Heumen en Sluis Weurt gestremd in verband met de aanvaring van stuw Grave in de Maas. Ook de scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is sindsdien in beide richtingen gestremd. Door de beschadiging is er water weggelopen uit het gedeelte van de Maas tussen Sambeek en Grave.
Het waterpeil tussen Grave en Sambeek is op 1 januari nagenoeg stabiel op een hoogte van +5.14 m NAP. Er zijn minimale fluctuaties in de afvoer die het waterpeil kunnen beïnvloeden. Mocht de waterafvoer van de Maas afnemen, kan het waterpeil verder zakken tot een minimale hoogte van +4.90 m NAP. Rijkswaterstaat houdt de afvoerverwachting voortdurend in de gaten. Voor de komende dagen worden er geen grote veranderingen in de waterafvoer verwacht. (Foto’s Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

‘De beurs van morgen’ op Telematicadag Nijmegen

NIJMEGEN ‘De Beurs van morgen – effecten van digitalisering in de vrachtenmarkt’, is het thema van de jaarlijkse Telematicadag op het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen. Bezoekers kunnen op de Telematicadag onder meer kosteloos aan workshops meedoen.

Programma
Morgen – Plaza – 10.00 uur
    •    Man Over Boord: MOB-ontwikkelingen, stand van zaken
    •    Perspectief op de binnenvaart – inleiding digitalisering vrachtenmarkt
door Dirk van der Meulen
    •    Digitale marktinitiatieven: 4 korte pitches + discussie:
4Shipping – Jan Snoeij
Imperial Freight Management System (IFMS) – Imperial Logistics
TeuBooker – Frans Swarttouw
BargeLink – Axel Götze Rohen

    •    Digitale gastvrijheid in de haven – Ries Bode, vz BND + BTB

Lunch 12.30 uur –  Plaza
De gratis lunch wordt verzorgd door vrijwilligers van het KSCC.
Informatiemarkt van aanbieders en ontwikkelaars op de Plaza + surprise event
Binnenvaart Telematica Award
Tijdens de lunch uitreiking 8e Binnenvaart Telematica Award
door Ries Bode, voorzitter st. BTB.

Middag – 14.00 uur – start 1e serie workshops
    •    Wifi hotspots binnenvaart – Ries Bode (Binnenvaart Netwerk Diensten)
    •    Corridor Management – Ivo ten Broeke (Rijkswaterstaat)
    •    Visie op e-melden / e-meldplicht tankvaart – Brian Vrijaldenhoven (Rijkswaterstaat)
    •    Cyber Security – Desiré Savelkoul (Autena Marine)

14.40 uur – herhaling van deze serie workshops

Centraal 15.30 uur – Plaza
    •    BINNENVAART 3.0
    •    Film Verkeersmanagement 2031
    •    Smart Shipping

Informatiemarkt
    •    Autena Marine, Nautische automatisering (o.a. ContainerPlanner)
    •    Stichting Abri, Administratie en Advieskantoor binnenvaart
    •    Binnenvaart Netwerk Diensten – WiFi op ligplaatsen, www.binnenvaartnet.nl
    •    BICS Helpdesk / Enovation, Hulp bij E-melden met BICS of Erinet
    •    Cuore, EHBO/AED/EID – tablet met protocollen, www.cuorereanimatie.nl
    •    Faytech Nederland, touchmonitoren en pc’s
    •    Hoenderop, technische groothandel
    •    4Com, nautische telecommunicatie
    •    LogoS, Calculeren op basis van duidelijke marktinformatie
    •    Noordersoft, Navigatiesoftware
    •    Periskal, navigatiesoftware en aanverwante diensten
    •    Porttraveling, software voor bunkermanagement
    •    Stentec, navigatiesoftware

Lokatie en adresgegevens
Waar: KSCC Schipperscentrum (routebeschrijving)
Waalhaven 1k (navigatie: Havenweg) 6541 AG Nijmegen.
Hoe laat: 9:30 – 17:00 uur
Gratis toegang. Aanmelden niet nodig, maar we vinden het fijn als je even laat weten dat je komt. Stuur even een mailtje.

Sponsors Telematicadag 2016
Societeit De Wandelgang, Marin, Binnenvaart Netwerk Diensten, Autena Marine, Weekblad Schuttevaer, Binnenvaartkrant,  Scheepvaartkrant, De Stroming Courant, Aqualink, EOC Scheepsverzekeringen, Stichting Watertransport, Rijkswaterstaat.

De Telematicadag voor de binnenvaart wordt jaarlijks georganiseerd door Bureau Telematica Binnenvaart, KSCC Schipperscentrum, Autena Marine, Weekblad Schuttevaer en Rijkswaterstaat.

Lees ook: Autena introduceert Grenzeloos internet

Autena introduceert Grenzeloos internet

NIJMEGEN Autena komt een half jaar voordat telecomproviders geen roamingkosten meer in rekening mogen brengen, voor de binnenvaart met een internetabonnement dat geen grenzen meer kent binnen Europa. Het roamingvrije abonnement biedt naast grenzeloos 4G internettoegang aan boord ongekend grote internetbundels van 50Gb tot 200Gb per maand.

De vraag naar internet aan boord wordt steeds groter, niet alleen voor privé doeleinden, maar ook voor het updaten van software en het uitwisselen van data. Binnenvaartondernemers lopen daardoor steeds vaker aan tegen de beperkingen van de op dit moment verkrijgbare internetbundels van 5Gb tot 10Gb. Deze voldoen steeds vaker niet meer voor het mobiele kantoor aan boord. De grote bundels van 50Gb tot 200Gb van Autena maken hier een einde aan. Ook is het vanwege het verdwijnen van de roamingkosten in het nieuwe abonnement niet langer nodig aan de grens te wisselen van SIM-kaarten. Dat maakt het internetten aan boord niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper.

2400 uur streamen
Met het nieuwe grenzeloos abonnement krijgt de binnenvaartondernemer in heel Europa internettoegang via de snelste mobiele 4G netwerken van gerenommeerde netwerken, zoals dat van KPN, met ongekend grote internetbundels tegen een voordelige prijs. De varende ondernemer kan kiezen uit internetbundels van 50Gb, 100Gb en 200Gb per maand.
Om een indruk te krijgen wat je bijvoorbeeld met 100Gb kunt; bijvoorbeeld dik 140 uur Netflix, RTL XL of ‘uitzending gemist’ kijken, of bijna 2.400 uur muziek streamen via bijvoorbeeld Spotify, of meer dan 1.000 keer per dag je Facebook checken, of 400.000 minuten bellen met WhatsApp, wat meer is dan er dagen in één maand zitten.

Indien u de databundel dreigt te overschrijden, krijgt u een waarschuwing. Dat gebeurt wanneer u de grens van 80% bent gepasseerd. Doet u hier niets mee, dan kunt u kiezen. In het eerste geval wordt na het overschrijden van de databundel de verbinding ‘geknepen’ naar een lagere internetsnelheid zodat u nog steeds de noodzakelijke werkzaamheden kan uitvoeren zoals het ontvangen en versturen van e-mails. Voor elke Mb die u buiten de bundel extra verbruikt, wordt achteraf wel € 0,10 in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om op dat moment over te stappen naar een grotere internetbundel. In het tweede geval stopt de internetverbinding voor de rest van de lopende maand. Hiermee heeft u de garantie dat u achteraf nooit met extra kosten wordt geconfronteerd.

De voorwaarden
Met de grenzeloze internetbundel krijgt de binnenvaartondernemer internettoegang in alle EU-landen, inclusief IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Dit zijn dus België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zwitserland en Zweden. Dus inderdaad ‘Grenzeloos internet’ in de EU.

Het grenzeloos abonnement kent geen meerjarige abonnementsduur, alleen een opzegtermijn van één maand. Ook zijn er geen aansluitkosten of andere eenmalige kosten. Men kan het abonnement dus maandelijks opzeggen en is dus binnen één maand van het abonnement af. Geen addertjes onder het gras, alleen zorgeloos internetten in heel de EU.

De prijzen voor de internetbundels bedragen € 100 (50Gb) , € 175 (100Gb) en € 325 (200Gb) per maand.

Voor meer informatie over Grenzeloos internet kunt u contact opnemen met Desiré Savelkoul van Autena, tel.: 024-355 94 17 of email: d.savelkoul@autena.nl.

Overijssel heeft een eigen logistieke monitor

ZWOLLE De provincie Overijssel heeft sinds kort een eigen logistieke monitor. Uit de eerste cijfers van de monitor blijkt dat de binnenvaart nog maar een bescheiden aandeel heeft in het Overijsselse vervoer.  

Panteia ontwikkelde de logistieke monitor omdat de provincie Overijssel er tijdens de uitwerking van het programma ‘Goederenvervoer over Water’ achter kwam dat de provincie weinig weet van de karakteristieken en ontwikkeling van de logistieke sector in Overijssel. Met de drie thema’s economie en werkgelegenheid, goederenstromen en verkeersbewegingen goederenvervoer in de monitor moeten nu de kenmerken, trends en ontwikkelingen van de logistieke sector in beeld worden gebracht. De meeste ontwikkelingen zijn in kaart gebracht vanaf 2010. Panteia actualiseert de monitor vanaf nu jaarlijks.

Vooral weg
Uit de gegevens van de monitor blijkt dat het transport binnen Overijssel in 2015 een omvang had van 18,8 miljoen ton. Deze vindt vrijwel geheel plaats over de weg (98,6%). Het totaal vervoerd volume goederen van of naar de provincie Overijssel steeg in de afgelopen vijf jaar met 30% van 49 naar 63,5 miljoen ton. Deze groei werd bijna volledig door het wegvervoer gerealiseerd, waardoor het aandeel wegvervoer groeide van 75,7% naar 80,3%. Van het goederenvervoer over water van en naar Overijssel heeft de goederensoort ‘bouwmaterialen’ met 4,9 miljoen ton het grootste aandeel. De gemeente Enschede kent een hoog percentage (meer dan 75%) containers dat (een deel van) de reis per spoor of binnenvaart naar de gemeente of vanuit de gemeente heeft gemaakt. Dit betekent dus ook dat minder dan 25% van de containers over de weg zijn aan- en afgevoerd voor de gemeente Enschede.
De totale doorvoer van goederen door Overijssel groeide de afgelopen vijf jaar met 34% naar ruim 45 miljoen ton in 2015. Ook deze groei vond vrijwel geheel plaats over de weg, waardoor ook hier het aandeel van het wegvervoer toenam, van 82% in 2010 tot 88% in 2015. Het transport over water heeft een relatief groot aandeel bij internationaal vervoer van en naar Overijssel (33%).

Minder schepen
Het aantal binnenvaartschepen dat Overijssel aandeed, was in 2013 en 2014 fors lager dan in 2011. In 2015 was wel een groei van het aantal schepen zichtbaar. Het totaal aantal goederenschepen dat de meetpunten passeerde lag 20% hoger dan in 2014, maar nog wel 7% lager dan in 2011. De belangrijkste oorzaak voor de toename van het aantal scheepvaartpassages in 2015 was het lage water.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart groeit in 2017 vooral binnenlands

AMSTERDAM De binnenvaart moet het wat betreft de groei in 2017 vooral hebben van het binnenlands vervoer. Dat meldt het economisch bureau van de ING. Het kolenvervoer blijft onder druk staan, maar het containervervoer groeit en de tankvaart doet het redelijk goed. Toch zorgt aanhoudende druk op de tarieven ervoor dat het sectorbreed financieel nog altijd niet echt goed gaat.

De economen van de ING verwachten dat de binnenvaartondernemers het huidige jaar afsluiten met een omzetdaling van rond de 5%. Dat kwam vooral vanwege de lage vrachttarieven, het ladingvolume ging wel vooruit. Voor 2017 voorziet ING een toename van het vrachtvolume met 2%. Hoewel het zwaartepunt met 70% bij het internationaal vervoer ligt, is het binnenland een groeimarkt voor de binnenvaart en dan met name in het containervervoer. Het risico bestaat dat de brandstofkosten na twee jaar van daling in 2017 weer toenemen. Door de tariefdruk blijft de omzetstijging beperkt tot 3%. Het pre-crisisniveau blijft hiermee ver weg.

Goed presterend
Door structurele problemen als versnippering en overcapaciteit laat de gemiddelde winstgevendheid in de binnenvaart volgens de ING-economen te wensen over. ‘Het blijft echter ook een sector met markt imperfecties. Dit hangt samen met grote investeringen, verschillende scheepsmaten, voorschriften en diepgang van vaarwegen, de invloed van de waterstand en de afhankelijkheid van grondstoffenmarkten. Hierdoor is suboptimaliteit niet altijd te voorkomen en is er een flink aantal binnenvaartbedrijven dat wel een goede rentabiliteit laat zien.’

Droge ladingvaart
De vooruitzichten voor de droge ladingvaart voor 2017 zijn redelijk goed. Zo is er internationaal nog marktaandeel te winnen in het containervervoer naar Duisburg en verder richting Zuid-Duitsland. Maar ook in Nederland is er nog ruimte voor groei dankzij het dichte netwerk van binnenhavens en toenemende files op de weg. Voor het zand- en grindvervoer ziet het jaar er eveneens goed uit. De bouwsector groeit door en de ontwikkeling van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden zorgt tijdelijk voor een grote afvoer van grond. Minder goed gaat het met het kolenvervoer dat in een dalende lijn terechtkomt door de sluiting van kolencentrales. Het vervoer van erts en kolen voor de staalindustrie gaat daarentegen gewoon door. Naarmate het volume groeit verbetert de balans in de sector en dat is positief voor ondernemers.

Tankvaart
De tankvaart deint vooral mee op de ontwikkelingen in de chemie en de oliemarkt en kent daardoor veel pieken en dalen. Door de lage en volatiele olieprijs was er veel handel en vervoer in 2016. Voor de chemie blijft het beeld voor 2017 positief. De oliemarkt blijft door internationale onzekerheid echter een onzekere factor. Gunstig is in elk geval dat er door sluiting van een Zwitserse raffinaderij meer geraffineerd product naar de Bovenrijn wordt vervoerd. In 2017 en 2018 zullen de laatste enkelwandige tankers uit de vaart gaan. Het positief effect hiervan op de tarieven is echter beperkt omdat er nog altijd nieuwe en grotere tankers in de vaart komen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Tweede Kamer stelt subsidie duurzame scheepsbouw zeker

DEN HAAG De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om vijf miljoen euro te oormerken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie diende het amendement op de begroting van het ministerie van Economische Zaken in.

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

Begin 2017
De SDS biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export.

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) roept het ministerie op de regeling in het begin van 2017 te realiseren. ‘Dit helpt de sector haar positie te behouden in moeilijke marktomstandigheden. De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal deze regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen.’

Level playing field
De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS zou Nederland volgens NMT achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. ‘Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaarttanker Vlaardingen opent verbrede Breeddiep

ROTTERDAM De binnenvaarttanker Vlaardingen van de Verenigde Tankrederij (VT) heeft woensdag 7 december officieel het verbrede Breeddiep geopend. De vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam. De breedte nam toe van 75 tot 350 meter.

De verbreding komt tegemoet aan de wens van de binnenvaart om de doorvaartcapaciteit van en naar de Maasvlakte te vergroten. De verbreding duurde tien maanden. Tijdens de werkzaamheden kon de binnenvaart gewoon gebruik blijven maken van de passage. De verbreding is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. Het past in hun streven naar de verbetering van de achterlandverbindingen en het verhogen van de efficiency van de binnenvaart.

Breeddiep
Het Breeddiep ontstond begin jaren 70 bij de aanleg van het Calandkanaal. Rijkswaterstaat had de verbinding nodig om zijn werkschepen door te laten varen. Vervolgens deed de binnenvaart met succes beroep op de acte van Mannheim en mocht ook gebruik maken van het Breeddiep. Vanwege de nauwe breedte en de verraderlijke stroming kregen de vaarweggebruikers hier altijd extra aandacht van de verkeersbegeleiders van het Havenbedrijf. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van de passage.
                                             
Groene Poort
Het vrijgekomen materiaal van de verbreding heeft voor een belangrijk deel een nieuwe bestemming gekregen in de zogenoemde ‘Groene Poort’ in de Nieuwe Waterweg tegenover Rozenburg. Het materiaal is gebruikt als ‘langsdam’ om daarachter natuurlijke oevers te laten ontstaan. In 2013 tekenden Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf de samenwerkingsovereenkomst ‘De Groene Poort’ om met vrijkomende materialen natuurlijke oevers langs de Nieuwe Waterweg te ontwikkelen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook
 

Omzet binnenvaart daalt, tarieven stijgen

DEN HAAG De omzet in de binnenvaart is in het derde kwartaal van dit jaar met 12% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, de grootste daling in het transport. De omzetdaling kwam vooral doordat de binnenvaart in 2015 te kampen had met laag water. Daardoor stegen de prijzen en daarmee de omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vervoer van goederen in de binnenvaart steeg in het derde kwartaal nog wel licht, maar doordat de tarieven ruim 17% lager lagen ten opzichte van een jaar eerder, ging de omzet omlaag. Ten opzichte van het tweede kwartaal stegen de tarieven in de binnenvaart echter nog steeds met 2,6%.

Negatieve verwachtingen
Varende vervoerders hebben in tegenstelling tot de vervoerders over land negatieve verwachtingen ten aanzien van het vierde kwartaal. Deze verwachtingen zijn vergelijkbaar met die voor het vierde kwartaal van 2015. Per saldo verwacht 7% een verslechtering van het economisch klimaat. Terwijl zij drie maanden geleden nog positief waren over hun omzetverwachtingen, voorziet nu per saldo 18% van de ondernemers een afname van de omzet. Per saldo verwacht 4% van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Het percentage ondernemers dat een daling van de tarieven in het vierde kwartaal voorziet, is met een saldo van -7 groter dan een kwartaal eerder.

Omzetdaling
In het derde kwartaal van 2016 daalde de omzet in de totale transportsector met bijna anderhalf procent. Voor het eerst sinds 2010 nam de omzet af. Toch waren er ook positieve ontwikkelingen: het aantal gedwongen bedrijfssluitingen lag met 47 op het laagste niveau in jaren en over het economisch klimaat zijn de ondernemers in de transportsector positiever dan vorig kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is de afgelopen vijf jaar niet eerder zo hoog geweest. De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 2,4% op jaarbasis, daarmee zet de groei van vorig kwartaal door. De consumptie van huishoudens is iets toegenomen evenals de export Nederlands product.

De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn positief, maar minder positief dan voor hetzelfde kwartaal vorig jaar. Per saldo verwacht 9% van de ondernemers een toename van de export in het vierde kwartaal, vorig jaar was dat 12,8%. Met een positief saldo van 1,9% is het aantal ondernemers dat een verbetering van het economisch klimaat voorziet, net iets groter dan het aantal dat een verslechtering verwacht. Per saldo verwacht 1,6% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte. Vorig jaar was dat voor hetzelfde kwartaal 5,1%. Per saldo denkt 9% van de ondernemers een prijsstijging door te voeren in het vierde kwartaal.

Economisch groei
De omvang van de Nederlandse economie is in het derde kwartaal 2,4% groter dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De groei is te danken aan de toegenomen investeringen, de gestegen consumptie en het positieve exportsaldo. De Nederlandse economie groeit door. Er is nu 2,5 jaar kwartaal-op-kwartaal groei.
Ook dit kwartaal zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. Ze gaven echter wel minder uit aan personenauto’s. Verder is het derde kwartaal meer geïnvesteerd in computers. De groei van de investeringen is in lijn met het positieve producentenvertrouwen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart zet collectieve data om in meerwaarde

DEN HAAG Binnenvaartschepen verzamelen al een aantal jaren real time data om de schepen efficiënter te kunnen afladen en zuiniger te laten varen. In het project Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord.

Aqualink-lid Autena is verantwoordelijk voor de ‘scheepszijde’ van het project. ‘Wij zorgen dat de diverse sensoren worden aangesloten op de zogenaamde “CoVadem Box”, die op zijn beurt de diverse meetwaardes verzamelt en verstuurt naar de server aan de wal’, vertelt Autena directeur Desiré Savelkoul. ‘Tevens onderhouden wij het netwerk.’

Naar 250 schepen
Co2Vadem+ is een project van het CoVadem-initiatief.  Daarin doen ruim 50 schepen al een paar jaar mee aan het gezamenlijk meten van de vaardiepte. Maar om binnenvaartschepen zo goed mogelijk af te laden met bulk of containers is een actuele waterdieptekaart alleen niet voldoende. Daarvoor zijn ook nauwkeurige en betrouwbare voorspellingen van de toekomstige waterdiepte en doorvaarthoogtes voor enkele dagen vooruit nodig. Het is de ambitie om CoVadem uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren en verder uit te bouwen. Om dat te bereiken is het nodig om de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. En dat is de ambitie. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren. Naast de ontwikkeling van producten in het nu startende Co2Vadem+ is de opschaling van CoVadem dan ook een belangrijke focus voor de komende periode.

Meer opbrengsten
Met de nu te ontwikkelen diensten weet de binnenvaartschipper straks precies hoeveel lading hij mee kan nemen en kan hij het meest optimale vaarschema bepalen. Afgestemd op zijn schip, zijn route, reis en belading. Meer getransporteerde lading per reis en zuiniger varen moeten het resultaat zijn. Dit zorgt niet alleen voor minder kosten voor de schipper, maar ook voor meer opbrengsten. Tevens vermindert de uitstoot van CO2 per tonkilometer.

De door de binnenvaartschepen verzamelde data moet ook gaan bijdragen aan een beter onderhoud aan de vaarwegen en watermanagement. Hiervoor verzamelen de schepen ook gegevens over de bodem, waterstand en stroming. Deze anonieme gegevens uit CoVadem kunnen in combinatie met riviermodellen de rivierbeheerders en baggeraars helpen bij het op voorhand bepalen van de plekken waar gebaggerd moet worden. Zo kunnen er kosten worden bespaard en kan beheer slimmer worden aanbesteed.

Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.

Brandstof besparen
Het brandstofverbruik van een binnenvaart schip is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden op de rivier en hoe de schipper daarmee omgaat. Optimaal gebruik van het inzicht in het verband tussen schip, reis en rivierconditie kan leiden tot een besparing van 10% op het brandstofverbruik. Maar dat vereist naast ervaring van de binnenvaartschipper ook betrouwbare en vooral actuele data. Dat doet de brandstofverbruiksmonitor. Deze presenteert straks de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik in relatie tot de kielspeling, belading, stand van het roer en de vaarsnelheid. Daarmee moet de binnenvaartschipper beter inzicht krijgen in de prestaties van zijn schip. En doordat de binnenvaartondernemer niet alleen de beschikking heeft over actuele gegevens, maar ook alle historische data beschikbaar blijven, kan hij eenvoudig vergelijkingen maken en zoeken naar trends en samenhang.  
De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.
Omdat steeds meer partijen (bijvoorbeeld IKEA) vragen om een vertaling van de gegevens naar de werkelijke uitstoot per container zodat deze partijen dan in staat zijn om nauwkeurig hun CO2 footprint aan te geven. Ook wordt ook bekeken of het mogelijk is om een koppeling te maken met het in de containervaart vaak gebruikte containerstuwprogramma. Daarin worden de werkelijke uitstootgegevens gecombineerd met de logistieke gegevens die in het het ContainerPlanner stuwprogramma aanwezig zijn.

Waterdieptes
Met het betrouwbaarder voorspellen van toekomstige waterdieptes kunnen schepen beter worden afgeladen waardoor dezelfde vloot met een gelijk aantal reizen meer lading kan transporteren. Dit maakt het vervoer over water schoner en goedkoper. Zo moet de binnenvaart beter kunnen concurreren met het vervoer over de weg en het spoor. Ook wordt met betrouwbare voorspellingen de betrouwbaarheid van de aankomsttijd groter. Dat maakt het vervoer over water betrouwbaarder en wordt daarmee een beter alternatief voor het wegtransport. De resultaten van de voorspelde waterdiepte en de doorvaarthoogtes krijgt de binnenvaartschipper via een grafische webapplicatie gepresenteerd. Hoe deze gegevens het beste kunnen worden gevisualiseerd moet uit het onderzoek blijken.  
Door alle reizen van de vloot te analyseren op overeenkomsten tussen het schip, de reis en de riviercondities, moet de binnenvaartondernemer optimaal kunnen afladen en efficiënter kunnen varen. Daardoor bespaart de schipper niet alleen op de jaarlijkse brandstofkosten, maar bouwt hij ook een database met gegevens op waarmee hij in de toekomst zijn schepen nog efficiënter kan inzetten.  
Omdat de Nederlandse binnenvaartoperators hebben aangegeven dat de beperkingen in vaardiepte het meeste wordt ondervonden op de Duitse Rijn tussen Kaub en Maxau, richt het onderzoek zich op het traject van Rotterdam tot Maxau.

Financiering
Co2Vadem+ is een project binnen het grotere CoVadem initiatief, dat onder leiding van MARIN en de vaste partners Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart  en Deltares al enige jaren loopt. Het project Co2Vadem+kan van start gaan dankzij financiering via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de binnenvaart zelf. In totaal kost het project 1,2 miljoen euro. De binnenvaartsector draagt zelf ruim 600.000 euro bij. Het project is een coproductie van Deltares en MARIN en omvat naast de vaste partners Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart ook de partijen Danser Group, NPRC, Heuvelman Groep, Shipping Factory, ThyssenKrupp Veerhaven, Koninklijke BLN Schuttevaer, de TU Delft en Rijkswaterstaat.
Het onderzoek moet eind 2018 zijn afgerond.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook