Categorie archief: nieuws

Hybride varen met de techniek van windmolens

BAAK De binnenvaart moet vergroenen en de strenge nieuwe Europese eisen verlangen dat de uitstoot van de motoren in de binnenvaart flink omlaag gaat. Pasman Motoren & Aggregaten uit het Gelderse Baak zet hiervoor in op hybride varen met de bewezen techniek van Siemens, afkomstig van de windmolenindustrie.

De basis voor het huidige Pasman Motoren & Aggregaten werd een kleine 40 jaar geleden al gelegd door de vader van de huidige directeur Willem Pasman. Hij begon kleinschalig met het reviseren van auto-, truck- en tractormotoren, bijvoorbeeld het reviseren van cilinderkoppen. Eind jaren negentig belandde het bedrijf in Nijmegen, nu zit het bedrijf in Baak. Het bedrijf is inmiddels specialist op het gebied van revisie, verkoop, service en onderhoud van motoren, aggregaten en WKK-installaties. Maar Pasman ontwikkelt en bouwt ook zelf producten, onder meer geluidsisolerende omkastingen, generator- en pompsets en besturingssystemen. Bovendien levert het bijdragen aan innovatieve milieuprojecten. Zo staat bij het bedrijf een container met 55 accu’s die met zonnepanelen gevoed gaan worden en de energie gaan leveren voor een grote telescoop in Zuid-Amerika. Pasman telt inmiddels 25 werknemers. In de moderne en goed uitgeruste werkplaats verrichten de monteurs alle mogelijk revisie en assemblagewerkzaamheden. In de hal van 2000 vierkante meter worden ook de meest voorkomende constructiewerkzaamheden verricht.

Hybride varen
Pasman levert motoren van de merken Caterpillar, John Deere en Yanmar. Het bedrijf begint inmiddels steeds meer van de strengere Stage V eisen waaraan de nieuwe motoren die vanaf 2020 in binnenvaartschepen worden geplaatst moeten voldoen. ‘We hebben de afgelopen jaren wel veel revisiewerk gedaan. Maar je hoort nu toch wel weer een beetje voorzichtig van de schippers dat het iets beter gaat in de binnenvaart. Ze beginnen zo langzamerhand weer te denken aan investeren.’

Voor de vergroening van de binnenvaart zet Pasman in op hybride varen, bijvoorbeeld diesel-elektrisch. Hiervoor ging het bedrijf een samenwerkingsverband aan met Siemens. ‘Siemens levert hiervoor een kant en klaar product. De techniek die ze hiervoor gebruiken is afkomstig van de windmolens. Dit is goed vergelijkbaar met de scheepvaart, een windmolen zou je ook kunnen zien als een langzaamloper. Het geavanceerde besturingssysteem van Siemens zorgt hierbij automatisch voor de beste belastinggraad van de motor. Want de meeste 110 meter schepen gebruiken misschien maar de helft van het vermogen. En met hybride varen kan je daar onbeperkt mee gaan spelen. Met een elektromotor van 100 kW kan je kortstondig een tandje bijzetten mocht je meer vermogen nodig hebben. Maar je kan met een groot accupakket aan boord ook tijdens de vaart de accu’s opladen en in de havens puur elektrisch gaan varen. Hierdoor verbruik je niet alleen minder brandstof, maar is er ook minder slijtage. Daardoor gaan de kosten voor de schipper omlaag.’

Reviseren
Dat de binnenvaart moet vergroenen is volgens Pasman wel duidelijk. Samen met branchevereniging VIV probeert hij een goede middenweg te vinden om de binnenvaart te kunnen laten voldoen aan de nieuwe emissie eisen. ‘Via allerlei werkgroepen blijf ik op de hoogte van wat wel en niet mag. Want je moet natuurlijk geen zaken leveren die niet gebruikt mogen worden.’ Pasman heeft nog wel een tip voor de binnenvaartschippers. ‘Als je voor 2020 nog een nieuwe motor plaatst, mag je deze volgens de regels oneindig blijven reviseren.’

Meer dan binnenvaart
Hoewel de binnenvaart nog steeds een gewaardeerde en belangrijke klant is van Pasman, is het bedrijf ook in andere markten actief, vaak overigens wel water gerelateerd. Want volgens Pasman maakt het vrijwel niet uit waar je een generatorset voor gebruikt. ‘Die zijn voor alle takken hetzelfde.’ Bijvoorbeeld in de natte aannemerij. In de hal staat dan ook een Caterpillar generatorset voor een zandzuiger. Het schip ligt nu voor ombouw op de werf van Gerlien van Tiem in Druten. Maar Pasman levert ook industriële generatorsets als noodstroomvoorziening voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en gasmotoren en warmtekrachtinstallaties voor onder meer hotels, tuinders en waterzuiveringsinstallaties. ‘En deze industriële motoren voor bijvoorbeeld heftrucks, shovels en kranen voldoen al aan de strenge eisen. Alles zit er vanaf de fabriek al standaard op, zoals een katalysator. De binnenvaart zit nog steeds op de eisen van stage 3a. Maar als je kijkt naar de uitstoot per vervoerde tonnen, dan wint de binnenvaart het natuurlijk nog steeds makkelijk van het wegvervoer.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Aantal schepen Europese binnenvaartvloot daalt

STRAATSBURG Het aantal binnenvaartschepen in de Europese vloot is vorig jaar met 2,8% gedaald van 10.120 naar 9833. Zowel de vloot als het vloottonnage daalde volgens de jongste marktobservatie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Belangrijkste oorzaak van het dalende aantal schepen is de schaalvergroting.

De daling geldt voor alle type vrachtschepen, maar de belangrijkste daling betreft de drogeladingschepen. Daarvan nam het aantal met 3,3% af. De daling in laadcapaciteit is overigens groter in aantal dan in tonnage, dit geldt zowel voor de tankvaart als voor de drogeladingschepen. Voor de tankvaart bedraagt de daling in aantal bijvoorbeeld 2,6%, terwijl dit uitgedrukt in tonnage slechts 1,1% is. De reden hiervoor is dat het gemiddelde tonnage van de nieuw gebouwde schepen groter is dan dat van de schepen die de West-Europese markt verlaten.

Droge lading
In 2016 werden in West-Europa veertien nieuwe motorschepen voor het vervoer van droge lading in de vaart genomen, dit is inclusief de containerschepen. Ze zijn samen goed voor een totaal tonnage van 50.000 ton. Het gaat om twee duwstellen voor het vervoer van containers, vijf motorschepen voor containervervoer, vijf drogeladingschepen en twee beunschepen. De CCR stelt dat de typen schepen die in 2016 in bedrijf werden genomen een weerspiegeling vormen van het groeipotentieel in het vervoer van containers in West-Europa.

Tankvaart
In de tankvaart werden vorig jaar twintig nieuwe motortankschepen voor het vervoer van vloeibare producten te water gelaten en drie nieuwe bunkerboten. Zo werd de naam Ecoliner in bedrijf genomen, volgens de CCR het meest milieuvriendelijke schip in de binnenvaart in Europa. Op de Schelde werd met de Lapresta het grootste binnenvaarttankschip ter wereld voor het vervoer van bitumen in gebruik genomen. De totale tonnage van de twintig nieuwe motortankschepen bedraagt 51.000 ton (exclusief bunkerboten). Dit is een sterke afname in vergelijking met 2015, toen voor het vervoer van vloeibare bulkgoederen 89.000 ton nieuw op de markt kwam.

Duw- en sleepvaart
In de duw- en sleepvaart kwamen er vijf nieuwe duw- en sleepboten. De meeste schepen zijn actief in het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) en de Benedenrijn. Door de Zwitserse Rijnhavens in Bazel werd een nieuwe duw-/sleepboot in gebruik genomen op de Hochrhein.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Binnenvaart in discussie over de toekomst

AMSTERDAM De binnenvaart is vorige week tijdens het tweedaagse congres van Koninklijke BLN-Schuttevaer met elkaar in gesprek gegaan over de kansen en bedreigingen in de toekomst. Het congres ‘Be a part of Smart’ stond volgens de branchevereniging voor de binnenvaart ‘bol van vergezichten op gebied van vervoer, infrastructuur een duurzaamheid’.

Het was de eerste keer dat het congres van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer en de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer werden gecombineerd. Onder leiding van Joris Cornelissen (RWS, Smart Shipping), Benny Nieswaag (RWS, Smart Infrastructure) en Meeuwis van Wirdum van Marin (Smart Sustainability) gingen de 150 aanwezigen met elkaar in discussie. Hieruit bleek dat de verschillende doelgroepen ieder hun eigen kijk op verschillende thema’s hadden.

Robot
Het congres werd afgetrapt door een levensechte robot die onder begeleiding van futuristische muziek de zaal inreed en, na het demonstreren van zijn soepele dansmoves, de aanwezigen op het hart drukte dat het van belang is om aan de voorkant van de toekomstontwikkelingen een rol van betekenis te spelen. ‘Nu niet meedoen en later tot de ontdekking komen dat je de boot hebt gemist is geen optie. Daarom mogen jullie trots zijn dat jullie ‘A part of Smart’ zijn vandaag.’

Voor de sessie over Smart Shipping trok Cornelissen veel parallellen met Truck Platooning in het wegvervoer. In de stellingen die daarna door de aanwezigen werden bediscussieerd kwam naar voren dat de binnenvaartsector Truck Platooning volgt, maar dat de binnenvaart uit zou moeten gaan van eigen kracht. Kortom, (semi-)autonoom varen zou geen reactie op truck platooning moeten zijn, maar zou moeten ontstaan uit een intrinsieke behoefte uit de sector. Aanwezigen drukten mogelijke voordelen van (semi-) autonoom varen uit in termen van personeelskosten en efficiëntere logistiek. Wel viel op dat het gegeven van volledig autonoom varen voor veel aanwezigen nog een relatief abstract begrip is.

Smart Sustainability
De tweede dag lag de nadruk van het programma op duurzaamheid. Onder de noemer ‘Smart Sustainability’ vertelde Meeuwis van Wirdum van MARIN meer over het project Covadem en technieken die beschikbaar zijn om efficiënter en duurzamer te varen. Dat de sector hiervoor open staat en bereid is initiatief te nemen bleek toen op de vraag wie het voortouw zou moeten nemen in het verminderen van uitstoot bijna unaniem werd gekozen voor de vervoerder. Wel werd benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor vergroening bij de hele keten ligt, dus ook bij de verlader en de logistiek dienstverlener.

Voorzitter van de commissie vergroening en duurzaamheid, Jan van Belzen, lichtte na de bijdrage van Van Wirdum een tipje van de sluier op van de resultaten van de enquête die onder de leden is uitgezet. Inmiddels hebben 307 respondenten deelgenomen. Een grote meerderheid van hen vindt dat BLN-Schuttevaer zich actief met vergroening moet bezighouden. De meerderheid van de ondervraagden denkt bovendien op de middellange termijn de motor te moeten vervangen. Ook werd aangegeven welke technologieën men als meest kansrijk ziet.

Wisseltrofee
Traditiegetrouw werd ook de CBOB wisseltrofee uitgereikt. Deze eer viel dit jaar ten beurt aan Christiaan en Anna Bogaard van ms Terra Maris en werd namens hen in ontvangst genomen door Crhis Hovestadt. Iza Lindhout werd benoemd tot erelid van Koninklijke BLN-Schuttevaer. (Foto’s BLN)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

 

Nieuw bord verplicht gebruik walstroom

STRAATBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een nieuw verkeersteken ingevoerd voor het verplicht gebruik maken van walstroom. Met het besluit wil de CCR de bevoegde, lokale autoriteiten langs de Rijn een uniform reglementair kader bieden.

Ook als het schip afgemeerd ligt, mag voor de elektrische energie die nodig is alleen walstroom worden gebruikt. Het is aan de lokale autoriteiten om te beslissen of zij dit verkeersteken al dan niet plaatsen. De autoriteiten kunnen ook uitzonderingen op deze verplichting voorzien en bepalen dat de verplichting bijvoorbeeld alleen ’s nachts geldt.

Ieders belang
Met het nieuwe verkeersteken wordt volgens de CCR wat de ligplaatsen betreft, zowel met de belangen van de binnenvaart als met de wensen van de bewoners langs de oevers rekening gehouden. ‘De wens om langs het water te wonen en het feit dat de bewoners zich steeds meer gaan kanten tegen geluidsoverlast en verontreinigende stoffen, leidt tot problemen als schepen langs de oever afgemeerd liggen. Dit reglementair kader maakt het mogelijk om het gebruik van walstroom verplicht voor te schrijven als een schip op een ligplaats afgemeerd ligt.’

Het nieuwe verkeersteken biedt volgens de CCR voor alle partijen een aanvaardbare oplossing. ‘Zo kan de schipper er zeker zijn dat hij een andere stroombron ter beschikking heeft staan, zodat hij zijn generator aan boord niet hoeft te gebruiken en voor de bewoners langs de oever zal de geluidsoverlast afnemen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

4,6 miljoen euro voor duurzame scheepsbouw

DEN HAAG Nederlandse scheepswerven kunnen vanaf 15 juli aanvragen indienen in het kader van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De regeling werd onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Dit jaar is een budget beschikbaar van 4,6 miljoen euro.

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies naar lucht en water van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Ook andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip en haar bemanning gedurende de levensduur, vallen onder de regeling.
De SDS-regeling biedt volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen.

Informatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op www.rvo.nl wordt binnenkort informatie over de SDS-regeling gepubliceerd. Via die site kunnen belangstellenden vervolgens onder andere het aanvraagformulier, de toelichting bij de aanvraag en de officiële bekendmaking downloaden.

Om alle partijen gelijke kansen te bieden houdt Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met RVO een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling, waarin de regeling verder wordt toegelicht en er gelegenheid is om vragen te stellen. De bijeenkomst wordt gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de RVO, Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag. Deelname is gratis.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

CoVadem in de race voor Maritime Innovation Award 2017

DEN HAAG Het project CoVadem is genomineerd voor de Maritime Innovation Award 2017. De jury selecteerde het project uit een record aantal van 24 inzendingen en maakt de uiteindelijke winnaar bekend tijdens het Maritime Awards Gala op 6 november.

Het CoVadem-team meldt ‘erg blij’ te zijn met de nominatie. ‘We zien verwachtingsvol uit naar het gala. Wij zijn trots om met CoVadem ook de binnenvaart een plek te geven tijdens dit event. En ook de meer dan 50 deelnemende schepen mogen hier best trots op zijn.’

Meer bekendheid
De Maritime Innovation Award heeft als doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore toeleveringsindustrie en om innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster te stimuleren. De prijs werd eind 2000 door Netherlands Maritime Technology (NMT) in het leven geroepen. Minimum vereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd en dat het een Nederlandse innovatie betreft. CoVadem voldoet aan deze voorwaarden. Om de omvang en invloed van de innovatie te kunnen beoordelen, dient de inzending voorzien te zijn van een financiële onderbouwing waaruit de potentie van de innovatie blijkt. Ook moet de inzending toepasbaar zijn binnen de maritieme sector, al zijn doorgevoerd of verkocht en voldoende exportpotentieel hebben. De laatste drie winnaars waren de Integrated Monopile Installer van IHC, de Hull Vane en het AntiRoll (Dynamic Marine Systems Holland).

Vaardieptemetingen
CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) werd vier jaar geleden gestart. Het project staat onder leiding van MARIN en de vaste partners Autena Marine, Bureau Telematica Binnenvaart en Deltares. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen waarmee schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Daarvoor worden binnenvaartschepen uitgerust met een eenvoudige computer (de ‘CoVadem Box’) om bestaande sensoren zoals het echolood, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit te lezen en een bericht naar de wal te verzenden. Uit deze metingen wordt de gemeten kielspeling omgerekend naar een actuele waterdiepte op de gevaren route. Deze actuele vaardieptemetingen worden ter beschikking gesteld aan de schippers, zodat in de toekomst deze gegevens gebruikt kunnen worden voor een voorspelling van waterdiepten op de te nemen vaarroute. Rond de vijftig binnenvaartschepen verzamelen zo al een aantal jaren real time data.

10% minder brandstof
Vanwege de klimaatverandering krijgen we in de toekomst waarschijnlijk vaker te maken met extreme waterstanden die zorgen voor veranderingen in de rivierbodem. Om de vaarweg effectief te kunnen blijven onderhouden is dan meer data nodig.
Maar uitdagingen zijn er ook voor het project. Zo zijn de schepen overwegend analoog en is weinig gedetailleerd en relationeel cijfermatig inzicht beschikbaar. Ook vaart de binnenvaartondernemer vaak op ervaring en onderbuikgevoel. Toch heeft elk schip al een dieptemeter en de uitdaging is om de informatie van alle schepen slim aan elkaar knopen. Dat levert big data op en kennis over de actuele waterdiepten die beschikbaar zouden kunnen worden gesteld, inclusief voorspellingen. Als deze data wordt gelogd, kan uit de historie ook nog eens worden herleid hoe een schip zich onder welke omstandigheden gedraagt. Indien dit zou kunnen leiden dat een schipper altijd optimaal kan afladen, dan bespaart de schipper naar verwachting 10% op zijn brandstof. Dat levert een gemiddelde schipper 15.000 euro per jaar op. Ook neemt de uitstoot van CO2 hierdoor fors af.
Overigens zijn actuele en betrouwbare vaardieptemetingen, en is inzicht in de interactie tussen schip en vaarweg ook een belangrijke voorwaarde voor smart shipping.

Co2Vadem+
Inmiddels is er met Co2Vadem+ ook al een vervolg gekomen CoVadem. De deelnemende partijen hebben de ambitie om het project uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren en verder uit te bouwen. Om dat te bereiken is het nodig om de bestaande vloot uit te breiden naar 250 schepen. Is dat aantal bereikt, dan is er voldoende input om voor alle binnenvaartschepen meerwaarde te leveren.
In Co2Vadem+ krijgt de binnenvaartschipper een waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor aan boord. Om een schip te kunnen laten deelnemen aan het project is het voldoende om de zogenoemde CoVadem box te installeren. Deze wordt aangesloten op de sensoren voor locatie (GPS), belading (beladingsmeter), kielspeling (dieptemeter) en op een brandstofverbruiksmeter. Indien deze niet aanwezig is, moet deze worden geïnstalleerd.
De binnenvaartschipper kan aan boord de verzamelde gegevens bekijken. Zo kan hij onder meer zien hoeveel liter brandstof de hoofdmotoren hebben verbruikt, hoeveel kilometer hij heeft gevaren, hoeveel tonnen hij heeft vervoerd en wat de gemiddelde kielspeling, vaarsnelheid en belading waren. Ook kan hij het voortschrijdend gemiddelde verbruik in liters per tonkilometer inzien en de totale CO2 uitstoot.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Een hele middag praten over smart shipping

AMSTERDAM Kwartiermaker Laurens Schrijnen van de Smart Shipping Challenge nodigt iedereen uit om 15 juni naar de SMASH-UP #2 in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te komen.

Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe te komen tot het uiteindelijke resultaat van het project. Dit wordt 30 november gepresenteerd. ‘Die dag laten ondernemers en vaarwegbeheerders zien wat er mogelijk is als we de scheepvaart slim informatiseren en schetsen ze de contouren van de schepen van de toekomst’, vertelt Schrijnen. ‘Tijdens de SMASH-UP #1 in maart bleken beloftevolle initiatieven ruim voorradig. Tijdens SMASH-UP #2 zetten we de volgende stappen, maken we de locatie van de Challenge bekend en maken we verdere afspraken en coalities om van de Smart Shipping Challenge 2017 een succes te maken.’

SMASH-UP #2 wordt donderdag 15 juni van 13.00 tot 17.00 uur gehouden in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Aanmelden kan via de website van de Smart Shipping Challenge.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Omzet binnenvaart stijgt, maar kosten eveneens

AMSTERDAM In de binnenvaart groeit het vrachtvolume in 2017 ondanks een haperende start verder door. Het kolenvervoer staat weliswaar onder druk, maar er zijn veel meer containers te vervoeren. Ook de vraag in de tankvaart stijgt. Toch gaat het door prijsdruk in delen van de binnenvaart financieel nog steeds niet voor de wind. Want ook de kosten stijgen dit jaar.

Het volume in de binnenvaart stijgt volgens de economen van de ING-bank dit jaar, ondanks de valse start met de stremming op de Maas bij Grave, naar verwachting met 2%. De kosten voor gasolie nemen na een daling in 2016 in 2017 wel flink toe en ook de overige kosten staan onder opwaartse druk. Naar verwachting lukt het om dit voor een stukje door te belasten en groeit de omzet op jaarbasis met zo’n 4%.

Hoewel het zwaartepunt met 70% bij het internationaal vervoer, zien de ING-economen  het binnenland op alle fronten als een belangrijke groeimarkt voor de binnenvaart. ‘Met een groot netwerk van “inland terminals” dat nog steeds wordt uitgebreid, biedt de binnenvaart als “Blue road” hier duidelijk kansen als alternatief voor wegvervoer.
 
Kolen en containers
De vooruitzichten voor de droge ladingvaart zijn redelijk goed. Zo groeit het containervoer sterk en is er nog marktaandeel te winnen. Voor het zand- en grindvervoer leidt de aantrekkende woningbouw en de nieuwe zeesluis bij IJmuiden voor extra vracht. Minder goed gaat het met het kolenvervoer dat ongeveer 10% van het ladingpakket van de binnenvaart uit maakt. Dat is in een dalende lijn gekomen door de sluiting van kolencentrales, al gaat het vervoer voor de staalindustrie gewoon door.

Tankvaart
De tankvaart deint mee op de ontwikkelingen op oliemarkt. Door sterk gedaalde en volatiele olieprijs werd er in 2016 4,5% meer vervoerd, maar bij een lage termijnprijs kan het vervoersvolume dit jaar weer tegenvallen. Gunstig is in elk geval dat er door sluiting van een Zwitserse raffinaderij meer geraffineerd product naar de Bovenrijn wordt vervoerd. Voor de chemie blijft het beeld wel duidelijk positief. In 2017 en 2018 gaan de laatste enkelwandige tankers uit de vaart, maar het effect op de markt hiervan is naar verwachting beperkt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaartschipper is relatief negatief gestemd

AMSTERDAM De binnenvaart vervoerde in het eerste kwartaal van dit jaar 3,1% minder lading in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het volume ligt overigens nog wel ruim boven het langetermijngemiddelde. Desondanks is de binnenvaartschipper relatief negatief gestemd.

Uit het uitgave Stand van transport van ABM AMRO blijkt dat de binnenvaart in de eerste drie maanden binnenlands 1,2 % minder lading vervoerde, er was 0,1% minder aanvoer, 5,6% minder afvoer en de doorvoer daalde in het eerste kwartaal met 4,3%. Vooral de daling van de afvoer van producten is volgens sectoreconoom Transport en logistiek Madeline Buijs van ABN AMRO opvallend. ‘De overslag in de Rotterdamse haven steeg in het eerste kwartaal flink. Mogelijk dat deze goederen tijdelijk in de Rotterdamse haven worden opgeslagen.’

De trend in minder vervoer van droge bulk die vorig jaar werd ingezet, zet volgens Buijs ook dit jaar door. In 2016 werd wel meer natte bulk vervoerd. ‘In het eerste kwartaal van 2017 zakte het vervoer daarvan weer in. Dit kwam doordat er veel minder natte bulk werd doorgevoerd. Het aantal containers dat werd vervoerd in het eerste kwartaal van 2017 steeg met 3,2%. Hiervan kunnen droge bulkschepen profiteren, want containers worden in dezelfde schepen vervoerd.’

Negatief gestemd
De stemming onder ondernemers in de verschillende branches in de transportsector is wisselend. Ondernemers in de zee- en kustvaart zijn negatief gestemd over de bedrijvigheid in hun sector, de prijzen die ze kunnen vragen, hun personeelssterkte en het verwachte economische klimaat. Opvallende uitschieter vindt Buijs november 2016 toen 24 bedrijven in de zee- en kustvaart failliet gingen. ‘Dit heeft onder andere te maken met het faillissement van rederij Hanjin. Hanjin Europe was namelijk gevestigd in Nederland.’
Binnenvaartschippers zijn ook relatief negatief gestemd, maar zijn wel wat positiever over hun personeelssterkte. Dit past bij de lange periode van overcapaciteit waar deze branches zich in bevinden.

Weg is positief
Ondernemers in het goederenvervoer over de weg zijn positief gestemd over de prijzen die ze kunnen vragen en hun personeelssterkte, maar zijn wat negatiever over de bedrijvigheid en het economische klimaat. De omzet van wegvervoerders steeg in 2016 met 2,7%. En de uitgangspunten voor 2017 zijn volgens ABN AMRO positief. ‘Dit is te zien aan de tarieven die wegvervoerders kunnen vragen. Die stegen in het eerste kwartaal van 2017 met 1,7%. Vooral de tarieven voor het tankvervoer (+2%) en het vervoer van droge bulk (+1,6%) stegen. Ook de tarieven voor koeltransport (+1,5%) en containervervoer (+0,4%) stegen.
Ook logistieke dienstverleners zijn positiever, behalve over de verwachte bedrijvigheid.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook
 

Binnenvaart op Hanzecongres

KAMPEN De provincie Overijssel houdt vrijdag 16 juni in Kampen het Hanzecongres. Het congres, waar water centraal staat, maakt onderdeel uit van de Hanzedagen. Ook de binnenvaart komt aan bod.

De centrale vraag bij de ‘route’ Transport over water op het congres is hoe je de haven van een Hanzestad weer kan laten groeien en bloeien. Hoofdspreker is dr. Bart Kuipers, hoogleraar haveneconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen zoals het belang van binnenhavens en de toegevoegde waarde van havens voor de steden. Kuipers laat zien dat binnenhavens vandaag de dag aanjagers zijn van de circulaire economie. Geavanceerde biobased technologieën en expertise in recycling leiden tot een goede concurrentiepositie.

Strategisch
Directeur Jeroen van den Ende van Port of Zwolle vertelt op het congres over de IJssel-Vechtdelta. Volgens de directeur ligt het gebied op een strategische locatie tussen de grote zeehavens in het westen en het kansrijke achterland in het oosten. Elke dag doen ook zo’n 200 bedrijven zaken vanuit het havengebied. Onderdeel van Port of Zwolle is de Zuiderzeehaven in Kampen. Directeur Monique Middendorp laat zien hoe deze haven zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
’s Middags gaan de congresbezoekers die hebben gekozen voor de route Transport over water het water op om de Zuiderzeehaven te bezoeken.

Het Hanzecongres wordt vrijdag 16 juni gehouden in de Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 in Kampen. De inloop van 8.30 tot 9.30 uur. Aanmelden voor het congres kan op de website.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook